Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunktioner Kompilerad av Gergely Karosi från Elias Wesséns „Vårt svenska språk”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunktioner Kompilerad av Gergely Karosi från Elias Wesséns „Vårt svenska språk”"— Presentationens avskrift:

1 Konjunktioner Kompilerad av Gergely Karosi från Elias Wesséns „Vårt svenska språk”

2 Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk Konjunktioner Konjunktioner kan vara •bindeord: de binder samman ord eller satsdelar •fogeord: de inleder bisatser

3 Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk Samordnande konjunktioner

4 Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk Samordnande konjunktioner 1 •Och: –det är språkets vanligaste konjunktion –det uttalas: „å” i vardagsspråk, men lexikaliskt skulle man säga „åkk” –dess ortografi kommer från lågtysk: „doch”, eller „auch” –i norsk och dansk är det: „og” (uttalas:” åg”)

5 Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk Samordnande konjunktioner 2 •Samt –betyder samma som „och”, men –det kan inte förbinda fullständiga huvudsatser

6 Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk Samordnande konjunktioner 3 •Både… och: –har liknande betydelse som „och” –likvärdiga uttryck är: •såväl... som •icke blott... utan även •inte bara... utan också •dels...dels •än...än m.fl.

7 Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk Samordnande konjunktioner 4 •förbundade funktion har också följande konjunktioner: –också, (=ock) –även –dessutom –därjämte –där(in)till –ävensom –ävenledes m.fl.

8 Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk Samordnande konjunktioner 5 •Eller –Det användes med satsdelar som utesluter varandra –Eller kan förstärkas med: antingen…, evad…, varken…, (efter varken behöver man inte negation) vare sig… (om det har samma betydelse som varken…eller, då kan det stå i negerad sats.)

9 Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk Samordnande konjunktioner 6 •Men användes för att uttrycka motsatsning. •Utan förursätter en negation i första ledet. Man vänder om detta till ett positivt påstående: –Ex.: Han är inte sjuk, utan bara trött

10 Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk Samordnande konjunktioner 7 •Ty inleder alltid en sats. Det är ett specielt skriftspråkord och kan inte förbinda ord. I talspråk använder man hellre för.

11 Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk Samordnande konjunktioner 8 •Nämligen har förklarande funktion.

12 Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk Underordnande konjunktioner

13 Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk Underordnande konjunktioner •allmäna: att, (”t” är här alltid hörbar)* •konsekutiva: så att, (för att, därför, att, under det att, till dess att, i det att, genom, att, utan att, osv.) •finala: för att, på det att •temporala: då (skriftspråkig), när (talspråkig), medan, sedan, under det att, just som, så länge som, innan (konjunktion och preposition kan det vara.), förrän, till dess (att), tills, så snart som, så ofta som •kausala: emedan, enär, då, alldenstund, eftersom, därför att •konditionala: om, ifall, såvida, såvitt, försåvitt, så framt, därest, (om) blott, (om) bara •koncessiva: ehuru, oaktat, fastän, (fast), även om, om också, om än, änskönt, låt vara att •komparativa: som, såsom, liksom, än, ju (...desto) •interrogativa: om, huruvida [* i motsats till infinitivmärket att (i ledigt tal och dialekt uttalas: å)]


Ladda ner ppt "Konjunktioner Kompilerad av Gergely Karosi från Elias Wesséns „Vårt svenska språk”"

Liknande presentationer


Google-annonser