Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Meningsbyggnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Meningsbyggnad."— Presentationens avskrift:

1 Meningsbyggnad

2 Mening och sats Meningsbyggnad (mb): att bygga meningar…
En mening definieras utifrån skiljetecken: börjar med stor bokstav och slutar med punkt, frågetecken eller utropstecken Hjulet snurrar men hamstern är död. Spring! (ofullständig mening) Och? (ofullständig mening) En sats är det intressanta i språkanalysen Den minsta byggstenen i meningsbyggnaden

3 Sats ”Ord som tillsammans utgör en betydelsefull enhet”
Oftast en följd av ord som hänger ihop, oftast subjekt och predikat ”hjulet snurrar” ”hamstern är död” Kan sedan kombineras ihop till en mening: Hjulet snurrar men hamstern är död

4 Meningsbyggnad Detta är ett gäng satser:
med jämna mellanrum ömsar spindeln skinn, det går till så att spindeln inte äter på ett tag, spinner mera nät än vanligt, rör sig mindre, en natt,oftast en natt, kryper den ur sitt gamla slitna skinn genom att lossa på skölden, när man vaknar på morgonen tror man att man har två spindlar Vilket är problemet?

5 Meningsbyggnad Nyckeln till meningsbyggnad: att kunna bygga samman satser på ett effektivt sätt! Finns tre olika sätt att ”bygga” Rada satser (satsradning) Stapla satser Foga samman satser med sambandsord (fogeord, bindeord, sammanhangsmarkörer) Dels en fråga om skrivregler, dels om ”stil” (skönlitteratur)

6 Satsradning Exempel Lösning? Skapa flera meningar?
Vindkraften skadar inte miljön, tär inte på jordens resurser, får allt större betydelse världen över, i Danmark och Tyskland, som har höga elpriser, har vindkraften redan en given plats, USA byggde ut vindkraften på 1980-talet, Indien är ett av de länder där vindkraften växer starkast i dag. Lösning? Skapa flera meningar?

7 Stapla satser: Bättre utan att vara riktigt bra
Exempel Vindkraften skadar inte miljön. Den tär inte på jordens resurser. Den får allt större betydelse världen över. I Danmark och Tyskland har vindkraften redan en given plats. De har höga elpriser. USA byggde ut vindkraften på talet. Indien är ett av de länder där vindkraften växer starkast i dag. Stapla satser: Bättre utan att vara riktigt bra

8 Vindkraften skadar inte miljön, tär inte på jordens resurser och får allt större betydelse världen över. I exempelvis Danmark och Tyskland har vindkraften redan en given plats, på grund av att dessa länder har höga elpriser. De är ändå sena i jämförelse med USA, där vindkraften byggdes ut så tidigt som på 1980-talet. Ett ytterligare exempel är Indien, som är ett av de länder där vindkraften växer starkast i dag.

9 Vindkraften skadar inte miljön, tär inte på jordens resurser och får allt större betydelse världen över. I exempelvis Danmark och Tyskland har vindkraften redan en given plats, på grund av att dessa länder har höga elpriser. De är ändå sena i jämförelse med USA, där vindkraften byggdes ut så tidigt som på 1980-talet. Ett ytterligare exempel på vindkraftens ökande betydelse är Indien, ett av de länder där vindkraften växer starkast i dag.

10 Alltså… I saklitteratur bör satser varken staplas eller radas, de måste fogas samman – med ”rätt” ord! ”hjulet snurrar” ”hamstern är död” ”Hjulet snurrar och hamstern är död.” ”Hjulet snurrar om hamstern är död.” ”Hjulet snurrar men hamstern är död.” Framgångsrik meningsbyggnad: Hitta lämpliga fogeord och sammanhangsord!

11 Att foga meningar Enklaste formen av ”fogning” är med de vanligaste ”småorden” och, eller, för, utan, men ”Hjulet snurrar och hamstern är död.” och likställer satserna utan att säga något om eventuellt samband ”Hjulet snurrar eller hamstern är död.” eller visar att minst en av satserna är sann

12 ”Hjulet snurrar för hamstern är död.”
för anger orsak, det som sker i den första satsen beror på det som sker i den andra ”Hjulet snurrar men hamstern är död.” men signalerar en motsats mellan den ena och den andra satsen – och detta är vad vi vill med uttrycket, ju!

13 Flera fogeord Vanliga fogeord med två ord: både – och, antingen – eller Valet har betydelse för betydelsen… ”På onsdag har vi prov i matte och svenska” ”På onsdag har vi prov i både matte och svenska” ”Du får kaffe eller te.” ”Du får dricka antingen kaffe eller te.”

14 Sammanhangsord Används för att skapa sammanhang mellan satser OCH mellan meningar Vanliga sammanhang: tid, likhet/motsats, förtydligande/exemplifiering, tillägg, orsak/konsekvens, sammanfattning Tid: först, sedan, inledningsvis, efter ett tag, medan, samtidigt, tidigare… ”Inledningsvis var det ett fasligt liv i klassrummet. Efter ett tag tystnade klassen.”

15 Meningsbyggnad: övning
Varulvar hugger helst mot halsen, de vill komma åt halspulsådern, de är blodtörstiga, de livnär sig på blod.

16 Exempel 1 Varulvar hugger helst mot halsen när de vill komma åt halspulsådern för de är blodtörstiga och livnär sig på blod.

17 Exempel 2 Varulvar hugger helst mot halsen för att de vill komma åt halspulsådern. De är blodtörstiga och livnär sig på blod.

18 Exempel 3 De blodtörstiga varulvarna hugger helst mot halsen för att komma åt halspulsådern för de livnär sig på blod.

19 Exempel 4 Varulvar vill komma åt halspulsådern för de livnär sig på blod. De är blodtörstiga och hugger därför mot halsen.

20 Exempel 5 Varulvar livnär sig på blod och hugger helst mot halsen för att komma åt halspulsådern.


Ladda ner ppt "Meningsbyggnad."

Liknande presentationer


Google-annonser