Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Matematik Kurs C Grafer och derivator.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Matematik Kurs C Grafer och derivator."— Presentationens avskrift:

1 Matematik Kurs C Grafer och derivator

2 Derivatan f ´(x) till funktionen f (x) är given av grafen nedan.
Din uppgift är att skissa funktionen x f ´(x) Observera att derivatan till en funktion är en ny funktion.

3 Vilka förkunskaper har du?
* När är en funktion positiv respektive negativ? Den är positiv då y > 0 dvs. ligger ovanför x-axeln * Vad innebär det att derivatan till en funktion är positiv? Eftersom derivatan i en punkt = tangentens lutning betyder det att tangentens lutning är positiv och funktionen växer * Vilka är funktionens intressanta punkter? De punkter där tangentens lutning är noll dvs. max min o terrasspunkter. f ´(x) = 0

4 Dessa punkter avsätter du på en tallinje.
* För vilka x är är derivatan noll dvs. vilka är derivatans nollställen? Dessa punkter avsätter du på en tallinje. * Vilket värde har derivatafunktionen då x < -3 Derivatans värde är negativ. Avsätt värdet på tallinjen. * Vad har derivatafunktionen för värde mellan sina nollställen? x f ´(x) Detta positiva värde avsätter du på tallinjen. * Då x > 3 är derivatan återigen negativ x f ´(x) - 3 3 - + -

5 - + Nu har du nedanstående bild att arbeta med.
Och utifrån den kan du beskriva grafen till funktionen x f ´(x) - 3 3 - + Funtionen f (x) avtar för att därefter växa och sedan avta igen Min Max f (x) Observera att du med denna metod inte kan säga något om funktionens läge i y-led.

6 Funktionens läge i y-led eller skärning med y-axeln beror på konstanten i funktionen
Graferna som visas är: f (x) = -x3/ x g (x) = -x3/3 + 9x - 5 Deriverar du dessa båda funktioner får du att f ´(x) = g´(x) eftersom derivatan av en konstant är noll. f ´(x) = - x2 + 9 Derivatafunktionen f ´(x) är en ledsen andragradsfunktion * Vilka nollställen har derivatafunktionen?

7 ”Mer matematik åt alla” önskar jan.sandberg@edu.falkenberg.se
En funktions nollställen innebär att y = 0, dvs. funktionens skärning med x-axeln. Där derivatafunktionen f ´(x) = - x2 + 9 -x2 + 9 = 0 x f ´(x) Ser du nu vilka nollställena är? f ´(x) = 0 då x1= -3 och x2 = +3 Nu kan vi jämföra med derivata funktionens graf Är det något du funderar på är det bara att köra bildspelet en gång till. ”Mer matematik åt alla” önskar


Ladda ner ppt "Matematik Kurs C Grafer och derivator."

Liknande presentationer


Google-annonser