Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Matematikbiennalen 2004 ”Laborativ matematik via internet” av Patrik Erixon.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Matematikbiennalen 2004 ”Laborativ matematik via internet” av Patrik Erixon."— Presentationens avskrift:

1 Matematikbiennalen 2004 ”Laborativ matematik via internet” av Patrik Erixon

2 Laborativ matematik via internet eller ”En kanonad av java- simuleringar”

3 Laborationer/demonstrationer Ma A/B Geometri - Vad är summan av vinklarna i en triangel? -Hur visar simuleringen att ditt påstående är sant? http://www.walter-fendt.de/m11e/anglesum.htm -Förklara med egna ord hur följande simulering visar att Pythagoras sats gäller. http://www.ies.co.jp/math/java/geo/pythasvn/pythasvn.html -Pythagoras träd http://www.ies.co.jp/math/java/geo/pytree/pytree.html - Försök bestämma den sökta arean. http://www.ies.co.jp/math/java/geo/kasane/kasane.html

4 Ma A/B Geometri - Förklara med egna ord hur simuleringen visar att en triangel inskriven i en halvcirkel har en rät vinkel. http://www.walter-fendt.de/m11e/thalescircle.htm -Vilket samband finns mellan rand- och medelpunktsvinkel? Försök förklara beviset! http://www.ies.co.jp/math/java/geo/enshup/enshup.html -Vad är summan av yttervinklarna till en polygon? http://www.ies.co.jp/math/java/geo/gaikaku/gaikaku.html -Undersök förhållandet mellan längd- och areaskala. http://www.ies.co.jp/math/java/geo/ratio/ratio.html

5 Ma C Derivata -Vad har derivatan för samband med en kurvas lutning? - Bocka för Trace och undersök var derivatan är positiv, negativ eller noll. Vad finner du ? http://www.ies.co.jp/math/java/calc/doukan/doukan.html -Förklara med egna ord (och lämpliga matematiska) hur denna simulering visar principen bakom den matematiska modellen för att beräkna derivata (derivatans definition!) http://www.walter-fendt.de/m11e/sectang.htm

6 Ma C Derivata -Bestäm när ett tvärsnitt av en ränna (gutter) har störst volym.Försök också att själv räkna ut det algebraiskt! http://www.ies.co.jp/math/java/calc/maxtoi/maxtoi.html -Hur ser derivatans graf ut ? Andraderivatans graf? Prova gärna att skriva in en annan funktion! Stämmer ev. deriveringsregler ? http://www.walter-fendt.de/m11e/deriv12.htm

7 Ma D Trigonometri: - Hur kan värdet på sinus för en vinkel hittas i enhetscirkeln ? http://www.ies.co.jp/math/java/trig/sinBox/sinBox.html - Hur hänger de trigonometriska kurvorna ihop med enhetscirkeln ? http://www.walter-fendt.de/m11e/sincostan_e.htm Ekvationslösning/numeriska metoder -Hur fungerar Newton-Raphsons metod? http://www.ies.co.jp/math/java/calc/roota/roota.html -Rektangelapproximationsmetoden http://www.ies.co.jp/math/java/calc/kubunqX2jo/kubunqX2jo.html

8 Ma E Komplexa tal: -Beskriv med egna ord hur addition och subtraktion kan utföras. -Hur multiplicerar eller dividerar du två komplexa tal ? http://www.walter-fendt.de/m11e/complnum.htm Rotationsvolym: http://www.ies.co.jp/math/java/calc/rotate/rotate.html

9 Favoritsidor på ”nätet” •Tysk site med välstrukturerat innehåll http://www.walter-fendt.de/m11e/ http://www.walter-fendt.de/m11e/ •Japansk site med mängder av simuleringar http://www.ies.co.jp/math/java/ http://www.ies.co.jp/math/java/ •Virtual school, fler simuleringar, länkar http://www.en.eun.org/eun.org2/eun/en/vs- mathematics/entry_page.html?id_area=29 http://www.en.eun.org/eun.org2/eun/en/vs- mathematics/entry_page.html?id_area=29

10 Varför? •Ger möjlighet för eleverna att själv interaktivt se och undersöka. •Stimulerar till diskussion. •Omväxlande. •Enkelt och lättillgängligt. •Roligt!?

11 Hur? •Laborationer, ex1, ex2ex1ex2 •Demonstrationer •Hemläxor/Inlämningsuppgifter/eget arbete •m.m. VIKTIGT!! Bromsa upp!! Dokumentera!!

12 Vad krävs? •Tillgång till datorer med internet- uppkoppling i datasal. •Lite planering/konstruktion av uppgift. Bra att ha: Dataprojektor samt dator med internetuppkoppling i klassrummet för demonstrationer.

13 Övrigt på ”nätet”? •Kursplaner, kriterier, nationella provnationella prov •Fakta, historia, bilder m.m.historia •Programvaror, spelspel •Lektioner/aktiviteter med grafräknaregrafräknare •Hemsidor, t.ex.t.ex •m.m.m.mm.m

14 Var kan jag börja? http://go.to/mafys/ Välkommen att ”surfa in”!!


Ladda ner ppt "Matematikbiennalen 2004 ”Laborativ matematik via internet” av Patrik Erixon."

Liknande presentationer


Google-annonser