Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ordklasser Substantiv Verb Adjektiv Pronomen Adverb Konjunktioner Prepositioner Interjektioner Räkneord.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ordklasser Substantiv Verb Adjektiv Pronomen Adverb Konjunktioner Prepositioner Interjektioner Räkneord."— Presentationens avskrift:

1 Ordklasser Substantiv Verb Adjektiv Pronomen Adverb Konjunktioner Prepositioner Interjektioner Räkneord

2 Substantiv en, ett eller flera framför Exempel: boll, träd, hundar Konkreta boll, ros, tagg Abstrakta tanke, tid, försening Egennamn Jesper, Piteå, Marabou

3 Substantiv Singular obestämd bestämd katt katten båt båten äpple äpplet Plural obestämdbestämd katterkatterna båtarbåtarna äpplenäpplena

4 Substantiv Genitiv : Genom att lägga till ändelsen –s till egennamn och andra substantiv talar man om att någon äger någonting Exempel : Calles dator, hundens svans

5 Adjektiv talar om hur någon (något) är eller hur någon (något) ser ut Exempel: liten, blå, trevlig, långsam Adjektivet kan kompareras positivkomparativsuperlativ gladgladaregladast långlängrelängst snabbsnabbaresnabbast

6 Verb talar om vad någon gör eller vad som händer Exempel: målar, springer, pratar Verbets grundform kallas infinitiv, du kan sätta att framför Exempel : att måla, att skriva, att springa

7 Verb Ett verb kan ha olika tempus (tidsformer) presens (nutid)jag målar imperfekt (dåtid)jag målade perfekt (har framför)jag har målat pluskvamperfekt (hade framför)jag hade målat futurum (framtid)jag ska måla

8 Verb Du kan ”ta tema” på verb: Infinitiv imperfektsupinum måla målademålat köpa köpteköpt skriva skrevskrivit

9 Pronomen ersättningsord som kan stå i stället för substantiv Personliga pronomen Personliga subjektsform objektsform första person singular jag mig andra person singular du dig tredje person singular han, hon, den, det honom, henne, den, det första person plural vi oss andra person plural ni er tredje person plural de dem

10 Pronomen Possessiva pronomen anger vem som äger något Exempel: min, din, hans, hennes, dess, vår, er, deras

11 Räkneord Grundtal anger antal, hur många Exempel : tre, tjugofem, trettio Ordningstal anger ordningsföljd Exempel : den tredje, den tjugofemte, den trettionde

12 Adverb är ord som säger något om verb, adjektiv och andra adverb Exempel : Han bor i ett mycket stort rum Tidsadverb svarar på frågan När?aldrig, alltid, då, ofta, sällan, genast Rumsadverb svarar på frågorna Var?här, där, hemma, ute Vart?hem, bort, in, ner Varifrån?hemifrån, därifrån, nedifrån Sättsadverb svarar på frågan Hur?bra, dåligt, fort, sakta, uselt, gärna

13 Prepositioner är oböjliga ord som ofta anger en riktning eller ett läge (placering) Exempel : på, under, bakom, över, vid, bredvid, mot, framför, genom, till, före, i, inom

14 Konjunktioner binder samman satser och satsdelar Samordnande konjunktioner binder samman satser och satsdelar av samma slag Exempel : och, men, ty, för, utan Jag sprang fort och Calle hoppade undan. Underordnande konjunktioner inleder bisatser Exempel : att, medan, om, ifall Jag ska vänta på dig om du kommer försent.

15 Interjektioner är oböjliga utropsord som uttrycker känslor Exempel : fy!, usch!, oj! Till interjektionerna hör också: Ljudhärmande ord pang, kras, visp Hälsningar hej!, hallå! Kraftuttryck fy sjutton!, sablar! Svarsord ja, jaså, okej

16 Ordklasser Substantiv Verb Adjektiv Pronomen Adverb KonjunktionerPrepositioner Interjektioner Räkneord


Ladda ner ppt "Ordklasser Substantiv Verb Adjektiv Pronomen Adverb Konjunktioner Prepositioner Interjektioner Räkneord."

Liknande presentationer


Google-annonser