Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ORDKLASSER 10 stycken Substantiv, verb, adjektiv, pronomen, adverb, preposition, räkneord, interjektion, konjunktion, subjunktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ORDKLASSER 10 stycken Substantiv, verb, adjektiv, pronomen, adverb, preposition, räkneord, interjektion, konjunktion, subjunktion."— Presentationens avskrift:

1 ORDKLASSER 10 stycken Substantiv, verb, adjektiv, pronomen, adverb, preposition, räkneord, interjektion, konjunktion, subjunktion

2 SUBSTANTIV •Konkreta s. – som man kan röra ex. boll •Abstrakta s. – som man inte kan röra ex. kärlek •Artnamn – människa, djur, växt, ämne, sak, tillstånd •Egennamn – Meeri, Sari, Pellas, Vuorela, Kouvola, Hovila, Heinlax, Finland, Kotka Svenska Samskola

3 Substantivets böjning •GENUS: EN-ord och ETT-ord • utrum neutrum • utrum maskulinum ex tupp • utrum femininum ex höna • utrum reale ex kyckling •NUMERUS: SINGULAR och PLURAL (ental och flertal) •1.-or ex klockor •2.-ar ex hundar •3.-er ex elever •4.-n ex bon •5. - ex hus

4 Substantivets böjning •SPECIES: OBESTÄMD och BESTÄMD FORM E n stol – stolen en penna – pennan Ett bord – bordet Ett öga – ögat Stolar – stolarna Pennor – pennorna Bord – borden Ögon – ögonen Spöke - spöken – spökena •KASUS: NOMINATIV och GENITIV •NOM GENITIV •Flicka – flickas •Flickan – flickans •Flickor - flickors •Flickorna - flickornas

5 ADJEKTIV •Egenskapsord, hurdan? •Adjektivets böjning •Komparation •Positiv komparativ superlativ •Storstörre störst •Litenmindre minst •Fulfulare fulast •Dramatiskmer dramatisk mest dramatisk

6 Adjektivet •Kongruens •En vacker dag •Ett vackert hus •Vackra dagar, hus

7 VERB •VAD NÅGON GÖR •VAD SOM HÄNDER •Svaga verb = regelbundna ex låna, lånade •Starka verb = oregelbundna ex stjäla, stal

8 Verbets böjning •Tempus (tid) •Infinitiv: att låna, att stjäla •Presens: lånar, stjäl •Imperfekt: lånade, stal •Perfekt: har lånat, har stulit • hjälpverb huvudverb •Pluskvamperfekt: hade lånat, hade stulit •Futurum: skall låna, skall stjäla •Futurum preteriti: skulle låna, skulle stjäla

9 Verbets böjning •Tema •Infinitivlåna, stjäla (att) •Imperfektlånade, stal (igår) •Supinumlånat, stulit (har, hade) •Perfekt particip lånad, stulen (är) (lånat stulet) (lånade stulna)

10 Böj följande starka verb i tema •INFIMPFSUPPERF PTC •Sjungasjöngsjungitsjungen •Flygaflögflugitflugen •Skrivaskrevskrivitskriven •Hållahöllhållithållen •Förståförstodförståttförstådd •Göragjordegjortgjord •Finnafannfunnitfunnen •Bliblevblivit(bliven) •Fallaföllfallitfallen •Vinnavannvunnitvunnen •Gågickgåttgången •Huggahögghuggithuggen •Springasprangsprungitsprungen

11 PRONOMEN •= I STÄLLET FÖR NAMN korrelatpronomen •Syftning: Kalle läser en bok. Han är glad. •1. Definita pronomen (bestämd) •2. Indefinita pronomen (obestämd) •3. Interrogativa pronomen (frågande)

12 Definita pronomen •Personliga pronomen: Jag, du, han, hon, den, det, vi, ni, de (subj.form) Mig, dig, honom, henne, den, det, oss, er,dem (obj.form) •Possessiva pronomen min, mitt, mina, din, ditt, dina, hans, hennes, dess, vår, er, deras,

13 Definita pronomen •Reflexiva pronomen (reflexiva verb : tvätta sig, kamma sig…) ( reflexiva pronomen: sin, sitt, sina) Ex: Hon tog sin väska. Hon tog hennes väska. (någon annans) (poss pron) Han tog sin väska. Han tog hans väska. (någon annans)

14 Definita pronomen (poss pron) De tog sina väskor. De tog deras väskor. (någon annans) (poss pron)

15 Definita pronomen •Demonstrativa pronomen (utpekande) den här, det här, de här den där, det där, de där denna, detta, dessa sådan, sådant, sådana själv, självt, själva samma den förra, den senare

16 Definita pronomen •Relativa pronomen som, vars, vilken, vilket, vilka ex: Jag har en katt, som heter Iris.

17 Indefinita pronomen •Man •Mången, månget, många •Annan, annat, andra •Ingen, inget, inga •Någon, något, några •All, allt, alla •Somliga, få, flera, vissa •Ingendera, ingetdera •Vardera, vartdera

18 RÄKNEORD •GRUNDTAL Ett, två, hundra •ORDNINGSTAL Första, andra, hundrade 1:a 2:a 100:e Den 8 december

19 Räkneord •Romerska siffror •I = 1L = 50 •IIC = 100 •IIID = 500 •IVM = 1000 •V= 51995 = MCMXCV •VI2009 = MMIX •VII2010 = MMX •VIII •IX •X=10

20 Interrogativa pronomen •Vem, vad, vilken? •Vad för en? •Hurdan? •Hur många?

21 ADVERBET •Bestämning till verbet •Platsadverb- Var? Vart? Varifrån? padv •Tidsadverb- När? tadv •Sättsadverb- Hur? sadv •Gradsadverb- Hur mycket? gadv •Orsaksadv- Varför? oadv •Nekande adverb- inte, knappast nekadv •Satsadverb- kanske, ju, nog, tyvärr…satsadv

22 PREPOSITIONER •Pre = före ; position = plats = prepostion står före ett substantiv eller pronomen •Ovanför på över under bakom efter bland före enligt i inom med mot till vid hos ur åt

23 INTERJEKTION •Utropsord som ger uttryck för starka känslor ex fy! •Hälsningsord ex hej! •Svarsord ex Ja och nej •Ljudhärmande ord ex plask, pang (onomatopoetiska) •svordomar

24 KONJUNKTION OCH SUBJUNKTION •Konjunktion (samordning) •Bindeord mellan ord, satsdelar, satser •Ex och, men, utan, eller, ty, för, så, antingen - eller, både – och, varken – eller, än – än, dels – dels, såväl – som •Subjunktion (underordning) •Inleder bisats •Ex att, förrän, innan, medan, samtidigt som, sedan, tills, därför att, eftersom, för att, om, än, fast, fastän, under det att, då, när, så att

25


Ladda ner ppt "ORDKLASSER 10 stycken Substantiv, verb, adjektiv, pronomen, adverb, preposition, räkneord, interjektion, konjunktion, subjunktion."

Liknande presentationer


Google-annonser