Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grammatik Ordklasser Namn på saker och ting. Egennamn; Svensson, Stockholm, Bengt…o s v Konkreta substantiv Substantiv man kan ta på t ex stol, bänk,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grammatik Ordklasser Namn på saker och ting. Egennamn; Svensson, Stockholm, Bengt…o s v Konkreta substantiv Substantiv man kan ta på t ex stol, bänk,"— Presentationens avskrift:

1

2 Grammatik Ordklasser

3 Namn på saker och ting. Egennamn; Svensson, Stockholm, Bengt…o s v Konkreta substantiv Substantiv man kan ta på t ex stol, bänk, bord… Abstrakta substantiv Substantiv man inte kan ta på; känslor t ex sorg, glädje, kärlek… Kollektiver Substantiv som står i ental men som betecknar flera saker eller personer t ex fisk, folk, klass… SUBSTANTIV

4 SINGULAR - ental PLURAL - flertal Obest f Best f Obest f Best f En bänk Den bänken Flera bänkar De bänkarna En hand Den handen Flera händer De händerna Ett rum Det rummet Flera rum De rummen GENUS - Kön Reale/Utrum - En bänk Neutrum - Ett hus Maskulinum - En man Femininum - En kvinna KASUS Grundform - substantivet utan ändelser Genitiv - Ägandeform -s t ex mannens NUMERUS

5 ADJEKTIV Talar om och beskriver ett substantiv. Det talar om vilken egenskap det har och kallas därför också egenskapsord, t ex rar, ful, underbar… Adjektivet kan kompareras och böjas: Komparation betyder jämföra t ex Viktor är stark Positiv Victoria är starkare Komparativ Peter är starkast Superlativ

6 Det finns tre typer av komparation: 1. Regelbunden komparation: Gladgladaregladast 2. Oregelbunden komparation: Gammaläldreäldst Brabättrebäst Dåligsämresämst 3. Komparation med mer och mest: Fantastiskmer fantastiskmest fantastisk

7 VERB Verbet berättar något man gör, t ex springa, sjunga, åka… Man böjer verbet i olika tempus d v s tidsformer: Infinitivatt springa Presensspringer Imperfekt sprang Perfekthar sprungit Pluskvamperfekt hade sprungit Futurumskall springa

8 När man tar tema på ett verb böjer man det i tre verbformer: Infinitiv ImperfektSupinum Att springasprangsprungit Ordet att kallas för infinitivmärke! Perfekt particip används efter orden -är -var -blir -blev T ex Maria är sjukskriven, Bladet blev bortblåst, Älgen blev jagad.. Presens particip är den form av verbet som slutar på -ande eller -ende T ex Han gick visslande genom korridoren. Han kom gående genom korridoren.

9 PRONOMEN 1. Personliga pronomen SubjektsformObjektsform Jag Du Vi Ni Han Hon Den De Åtmig dig oss er honom henne den dem Ersättningsord för substantiv

10 2. Possessiva pronomen - ägande T ex min, mitt, din, ditt, vår, vårt, våra, er, ert, era, hans, hennes, dess, deras… 3. Demonstrativa pronomen - utpekande T ex den, det, de, detta, dessa, den här, den där, den förre… 4. Relativa pronomen – tillbakasyftande, pekar tillbaka på ett förut nämnt ord. T ex som, vars, vilken, vad… 5. Interrogativa pronomen - frågeord T ex Vem? Vad? Vad för en? Vilken? Vilkens? Hurdan? Vad för ett? Vilka? Hurdana?

11 6. Indefinita pronomen – obestämbara pronomen T ex man, någon, ingen, alla, många, mycket, få, flera, båda, bägge, annan, varannan, var, varje, vissa, somliga, de flesta, annat, vartannat, några, inga, allting, någonting… 7. Reflexiva pronomen - tillbakavändande T ex mig, dig, sig… 8. Reciproka pronomen T ex varandra. Mats skyndade sig till bion.

12 PREPOSITIONER Betecknar ett föremåls förhållande till ett annat… Prepositioner ställs före substantiv, pronomen och verb i infinitiv (med ordet -att- före): T ex på eftermiddagen i Sverige till honom i stället för att fly 1. En del består av ett enda ord: I, på, av, till, från, med, mot, utan, hos, före, efter, över, under, genom, längs, mellan… 2. En del är sammansatta av två ord: Framför, bakom, bredvid, inom, innanför, utanför…

13 3. En del är prepositionsuttryck: Till och med, i stället för, på grund av, med anledning av, i fråga om, med hjälp av, med hänsyn till, till höger om… KONJUNKTIONER Bindeord Används för att binda ihop ord eller satser med varandra. Det finns två slags konjunktioner: Samordnande och Underordnande. 1. Samordnande konjunktioner kallas de konjunktioner a)...som binder ihop -samordnar- ord av samma sort t ex substantiv med substantiv, adjektiv med adjektiv. T ex Victor och Victoria spelar i orkestern.

14 b)…som binder ihop satser av samma sort (huvudsats med huvudsats eller huvudsats med bisats). T ex Victor spelar cello och Victoria spelar bas. Huvudsats Exempel på samordnande konjunktioner är: Och, eller, men, ty, utan, för ( Inled aldrig ny mening med något av dessa ord ) 2. Underordnande konjunktioner kallas de konjunktioner som fogar ihop huvudsatser med bisatser. T ex Mia hann till skolan, innan det ringde. HuvudsatsBisats Underordnad konjunktion Samordnad konjunktion

15 T ex Om du somnar om, häller jag en hink vatten över dig. BisatsHuvudsats Underordnad konjunktion De vanligaste underordnade konjunktionerna är: Att, genom att, utan att, då, när, medan, sedan, innan, tills, förrän, emedan, därför att, då, eftersom, om, ifall, för att, så att, fast, fastän, även om, som, ju, desto…

16 ADVERB Är bestämningar till – hör nära ihop med – Verb, adjektiv eller annat adverb. Adverb svarar på frågorna: NÄR? VAR? HUR? VARFÖR? När?TidsadverbNu, då, alltid, aldrig ofta, sällan, genast, ibland, strax Var?RumsadverbHär, där, ute, inne, hem, hemma, bort, borta, hit, dit, vart, hemifrån. Hur?SättsadverbBra, dåligt, fort, sakta, snabbt, suveränt.

17 Adjektiv och Adverb kan se likadana ut, i synnerhet när adverbet slutar på –t och anger sätt. Det kan vara svårt att skilja dem åt. Titta på de här meningarna: 1. Äpplet är syrligt (adjektiv).Äpplena är syrliga. 2. Äpplet smakar syrligt. (adverb). Äpplena smakar syrligt. (Adverbet ändras inte i plural) Adjektiv ändras i plural

18 INTERJEKTIONER Utropsord t ex Aj! Usch! Fy! Oj!

19 RÄKNEORD GrundtalEtt, två, tre, fyra….. OrdningstalFörsta, andra, tredje, fjärde….

20 Lycka till!


Ladda ner ppt "Grammatik Ordklasser Namn på saker och ting. Egennamn; Svensson, Stockholm, Bengt…o s v Konkreta substantiv Substantiv man kan ta på t ex stol, bänk,"

Liknande presentationer


Google-annonser