Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om verb Olika former Introduktionsfilm Hanna Hägerland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om verb Olika former Introduktionsfilm Hanna Hägerland"— Presentationens avskrift:

1 Om verb Olika former Introduktionsfilm Hanna Hägerland
© Hanna Hägerland och Kardía lärande

2 Om verb Verb är något man gör. © Hanna Hägerland och Kardía lärande

3 Verb har olika former INFINITIV åka IMPERATIV åk! PRESENS åker
PRETERITUM åkte SUPINUM åkt © Hanna Hägerland och Kardía lärande

4 Infinitiv är verbets första form. Den första formen kallas grundform.
kunna Det är viktigt att kunna läsa. © Hanna Hägerland och Kardía lärande

5 Infinitiv → Verb i infinitiv slutar på vokal. a o u å e i y ä ö
© Hanna Hägerland och Kardía lärande

6 Infinitiv → Framför infinitiv kan man sätta att. att åka att gå
© Hanna Hägerland och Kardía lärande

7 Infinitiv → Ska + infinitiv = futurum Futurum berättar om framtid. ska åka - Vi ska åka till Stockholm. ska gå - Vi ska gå skolan. © Hanna Hägerland och Kardía lärande

8 Imperativ → Imperativen talar om vad någon ska göra. Åk! Gå!
© Hanna Hägerland och Kardía lärande

9 Presens → Presens talar om vad som händer nu. T ex idag eller denna vecka. åker – Vi åker bil. går – Vi går till skolan. © Hanna Hägerland och Kardía lärande

10 Preteritum → Preteritum talar om vad som hände i dåtid. T ex i går eller förra veckan. åkte - Jag åkte till jobbet igår. gick – Ali gick hem efter skolan. © Hanna Hägerland och Kardía lärande

11 Supinum → Supinum slutar på -t. åkt gått
© Hanna Hägerland och Kardía lärande

12 Supinum De har åkt hem. Han hade redan åkt. → Har + supinum = perfekt.
→ Hade + supinum = pluskvamperfekt. Han hade redan åkt. © Hanna Hägerland och Kardía lärande

13 Verbtabell åka åk! åker åkte åkt gå gå! går gick gått stå stå! står
Infinitiv imperativ presens preteritum supinum åka åk! åker åkte åkt gå! går gick gått stå stå! står stod stått komma kom! kommer kom kommit © Hanna Hägerland och Kardía lärande

14 Du har lärt dig att: → verbet har olika former → verbets grundform heter infinitiv → man sätter att eller ska framför infinitiv → man sätter har eller hade framför supinum © Hanna Hägerland och Kardía lärande

15 Öva! Nu är det dags att öva. Leta efter olika verbformer i en text!
Skriv in formerna i en verbtabell! Skriv meningar med verbets olika former! Titta på filmen många gånger! © Hanna Hägerland och Kardía lärande

16 På www.kardialarande.com hittar du övningar du kan jobba med.
Öva! På hittar du övningar du kan jobba med. Lycka till! © Hanna Hägerland och Kardía lärande


Ladda ner ppt "Om verb Olika former Introduktionsfilm Hanna Hägerland"

Liknande presentationer


Google-annonser