Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hanna Hägerland Olika former Om verb Introduktionsfilm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hanna Hägerland Olika former Om verb Introduktionsfilm."— Presentationens avskrift:

1 Hanna Hägerland Olika former Om verb Introduktionsfilm

2 © Hanna Hägerland och Kardía lärande Om verb Verb är något man gör.

3 © Hanna Hägerland och Kardía lärande Verb har olika former • INFINITIVåka • IMPERATIVåk! • PRESENSåker • PRETERITUMåkte • SUPINUMåkt

4 Infinitiv är verbets första form. Den första formen kallas grundform. © Hanna Hägerland och Kardía lärande Infinitiv kunna Det är viktigt att kunna läsa.

5 → Verb i infinitiv slutar på vokal. a o u å e i y ä ö © Hanna Hägerland och Kardía lärande Infinitiv

6 → Framför infinitiv kan man sätta att. att åka att gå © Hanna Hägerland och Kardía lärande Infinitiv

7 → Ska + infinitiv = futurum Futurum berättar om framtid. ska åka- Vi ska åka till Stockholm. ska gå- Vi ska gå skolan. © Hanna Hägerland och Kardía lärande Infinitiv

8 → Imperativen talar om vad någon ska göra. Åk! Gå! © Hanna Hägerland och Kardía lärande Imperativ

9 → Presens talar om vad som händer nu. T ex idag eller denna vecka. åker – Vi åker bil. går – Vi går till skolan. © Hanna Hägerland och Kardía lärande Presens

10 → Preteritum talar om vad som hände i dåtid. T ex i går eller förra veckan. åkte- Jag åkte till jobbet igår. gick – Ali gick hem efter skolan. © Hanna Hägerland och Kardía lärande Preteritum

11 → Supinum slutar på -t. åkt gått © Hanna Hägerland och Kardía lärande Supinum

12 → Har + supinum = perfekt. De har åkt hem. → Hade + supinum = pluskvamperfekt. Han hade redan åkt. © Hanna Hägerland och Kardía lärande Supinum

13 Infinitivimperativpresenspreteritumsupinum åkaåk!åkeråkteåkt gågå!gårgickgått ståstå!stårstodstått kommakom!kommerkomkommit © Hanna Hägerland och Kardía lärande Verbtabell

14 → verbet har olika former → verbets grundform heter infinitiv → man sätter att eller ska framför infinitiv → man sätter har eller hade framför supinum © Hanna Hägerland och Kardía lärande Du har lärt dig att:

15  Nu är det dags att öva. Leta efter olika verbformer i en text!  Skriv in formerna i en verbtabell!  Skriv meningar med verbets olika former!  Titta på filmen många gånger! © Hanna Hägerland och Kardía lärande Öva!

16 På www.kardialarande.com hittar du övningar du kan jobba med. Lycka till! © Hanna Hägerland och Kardía lärande Öva!


Ladda ner ppt "Hanna Hägerland Olika former Om verb Introduktionsfilm."

Liknande presentationer


Google-annonser