Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verb

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verb"— Presentationens avskrift:

1 Verb http://www.youtube.com/watch?v=vNpntZo30ZE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=2j1wTuhByIo&feature=relmfu http://www.youtube.com/watch?v=vNpntZo30ZE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=2j1wTuhByIo&feature=relmfu att-ord talar om vad någon gör eller vad som händer

2 Infinitiv = grundform att –a–att köra –a–att klättra –a–att bo stam = när du tar bort ändelsen på verbet –k–kör –k–klättr –b–bo Utifrån stammen kan du böja ordet.

3 Tema Infinitiv – att Det var svårt att klättra uppför berget. Preteritum (imperfekt) - igår Igår klättrade han uppför norra sidan av berget. Supinum – har/hade –H–Han har klättrat uppför berget många gånger. Infinitiv Preteritum Supinum klättraklättradeklättrat flyga flögflugit

4 Svaga verb böjs med ändelser infinitivpreteritumsupinum startastartadestartat genomföra genomfördegenomfört köpaköpteköpt nånåddenått

5 Starka verb har ingen ändelse kan växla vokal slutar ofta på –it i supinum infinitivpreteritumsupinum klivaklevklivit knytaknötknutit dradrogdragit bjudabjödbjudit bärabarburit

6 Oregelbundna verb egen böjning eller blandar böjningsformer infinitivpreteritumsupinum varavarvarit gågickgått

7 Tempus tidsformer: nutid, dåtid, framtid presens:nutid preteritum:dåtid perfekt:har + supinumformen pluskvamperfekt:hade + supinumformen futurum:ska + infinitiv

8 Några andra verbformer Imperativ – uppmaning: –Å–Åk! Presens particip: –D–Där kommer han åkande. Partikelverb –P–Plocka fram, plocka undan, tycka om, tycka till


Ladda ner ppt "Verb"

Liknande presentationer


Google-annonser