Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BISATSER © Birgitta Ryding. Varför har vi bisatser? © Birgitta Ryding  För att utveckla en mening ytterligare.  För att berätta mer om t.ex. när, hur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BISATSER © Birgitta Ryding. Varför har vi bisatser? © Birgitta Ryding  För att utveckla en mening ytterligare.  För att berätta mer om t.ex. när, hur."— Presentationens avskrift:

1 BISATSER © Birgitta Ryding

2 Varför har vi bisatser? © Birgitta Ryding  För att utveckla en mening ytterligare.  För att berätta mer om t.ex. när, hur och varför någonting händer.

3 Vad är en bisats? © Birgitta Ryding  bi – ”extra”sats – mening BISATSEN …  …kan bara finnas om det finns en huvudsats i ”närheten”. Den kan aldrig stå själv! Då betyder den ingenting!  …är alltid underordnad huvudsatsen.  …är en del av huvudsatsen.  …börjar alltid med en bisatsinledare.

4 En del av huvudsatsen © Birgitta Ryding Bisatsen kan vara subjekt, objekt, adverbial Att Barcelona spelar bra fotboll är sant. SV1 Många tror att de kommer vinna matchen. S VO De ska spela när det har slutat regna. S V1V2ADV De förlorade eftersom Messi var sjuk! S V1ADV

5 En del av huvudsatsen © Birgitta Ryding Bisatsen kan också vara ett attribut (som) Hon läser en bok som hon har läst innan. svoattr Boken handlar om ett land som hon gillar mycket. svoattr

6 Bisatsinledare © Birgitta Ryding  En bisats börjar alltid med en bisatsinledare! att, om, ifall, därför att, eftersom, trots att, fast, även om, så att, innan, medan, när, då, tills, inte…förrän vad, vem, vilka, var, vart, varifrån, när, hur, varför som, vars, vilken, vilket, vilka, någon som, dit, där, då

7 Placering av bisats © Birgitta Ryding FundamentVerb1SubjektSats- adv Verb2ObjektAdverbial När hans bil är trasig åkerhanbusstill jobbet. Iblandmåstehancyklaeftersom hans bil ofta går sönder. Hanlämnadetyvärrbilen som ofta är trasig på skroten idag. I vintrasbörjadebilen som är gammal rosta!

8 Ordföljden! © Birgitta Ryding Bisats- inledare SubjektSats- adv Verb1Verb2ObjektAdverbial ommanhararbetatlänge närjagvarliten eftersomhanintevillestörasin arbetskamrat S+V V+S + Bisats Bisats +

9 Övning! © Birgitta Ryding  Man bör motionera mycket om…  Man kan lätt bli sjuk när…  Eftersom hon är upptagen...  Trots att hon var sjuk…  Han tror inte att…  Att äta nyttigt…

10 SLUT © Birgitta Ryding


Ladda ner ppt "BISATSER © Birgitta Ryding. Varför har vi bisatser? © Birgitta Ryding  För att utveckla en mening ytterligare.  För att berätta mer om t.ex. när, hur."

Liknande presentationer


Google-annonser