Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blir man sjuk av luften här? Emilie Stroh M ILJÖHYGIENIKER / M ED. DR A RBETS - & MILJÖMEDICIN, L UND A NSVARSOMRÅDE : S ÖDRA S JUKVÅRDSREGIONEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blir man sjuk av luften här? Emilie Stroh M ILJÖHYGIENIKER / M ED. DR A RBETS - & MILJÖMEDICIN, L UND A NSVARSOMRÅDE : S ÖDRA S JUKVÅRDSREGIONEN."— Presentationens avskrift:

1 Blir man sjuk av luften här? Emilie Stroh M ILJÖHYGIENIKER / M ED. DR A RBETS - & MILJÖMEDICIN, L UND A NSVARSOMRÅDE : S ÖDRA S JUKVÅRDSREGIONEN

2

3 Antropogena källor 3000 antropogena luftföroreningar

4 De tre vanligaste luftföroreningarna från trafik: Kväveoxider Marknära ozon Partiklar

5 Kväveoxider (NOx) Samlingsnamn för kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO 2 ) NO NO 2

6 H2OH2O Kväveoxider (NOx) HNO 3 Salpetersyra HNO 2 Salpetersyrlighet

7 Kväveoxiderna reagerar med kroppsvätskan i lungorna och bildar salpetersyra HÄLSOEFFEKTER Orsakar inflammationer i luftvägarna Astma/Astmaattacker Lungemfysem Bronkit Hjärtsjukdom Biologiska mutationer Kväveoxider bryter också ned det atmosfäriska ozonet och orsakar hudcancer SAMT bidrar till viss del till att skapa marknära ozon …

8 Marknära ozon (O 3 ) Good up high Bad nearby

9 UV NO 2 ONO Marknära ozon (O 3 )

10 O O2O2 NO O3O3 NO 2 O2O2 Marknära ozon (O 3 )

11 HÄLSOEFFEKTER Oxiderande egenskaper / “slår sönder” molekyler Exponeras man under en längre period kan detta resultera i permanenta ärr i lungvävnaden vilket därmed leder till förlorad lungfunktion. SKADAR BIOLOGISKA VÄVNADER

12 PARTIKLAR

13 Beror på: Morfologi (form) Kemisksammansättning Partikelstorlek Partikelantal Metallinnehåll Surhetsgrad Elektriskladdning Radioaktivitet HÄLSOEFFEKTER

14 Astma Lungcancer Minskad lungfunktion Hjärt- och kärlsjukdomar Stroke Åderförkalkning Alzheimer

15 KÄNSLIGA GRUPPER Individer med hjärt- och kärlsjukdomar Individer med luftvägssjukdomar Gamla människor Sjuka människor Barn

16 Under ett dygn andas ett 6 månader gammalt barn in ca 0,5 m 3 luft/kg. Motsvarande siffra för en vuxen är 0,25m 3 luft/kg I proportion till sin vikt och kroppsmassa andas barn in mer luft än vuxna och absorberar därmed mer föroreningar/kg kroppsvikt.

17 Lever barnet i en förorenad miljö med föroreningshalter på ca 40 μg/m 3 så kommer hälften av föroreningen att ha deponerats i barnets lungor = 1kg När barnet är 14 år har det andats in ca 50,000m 3 luft.

18 I södra Sverige tyder våra kartläggningar på att höga halter av luftföroreningar riskerar att orsaka: 12% ökning av nyfödda med låg födelsevikt 13% ökning av stroke 51% ökning av havandeskapsförgiftning 63% ökning av handeksem 64% ökning av kronisk bronkit 69% ökning av graviditetsdiabetes 80% ökning av astma Vill du veta mer så finner du våra rapporter på vår hemsida.hemsida

19 DET GÅR ATT GÖRA NÅGOT … BLYEMISSIONER FRÅN BILTRAFFIK http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Bly-i-luft/ Förbud mot bly i bensin införs


Ladda ner ppt "Blir man sjuk av luften här? Emilie Stroh M ILJÖHYGIENIKER / M ED. DR A RBETS - & MILJÖMEDICIN, L UND A NSVARSOMRÅDE : S ÖDRA S JUKVÅRDSREGIONEN."

Liknande presentationer


Google-annonser