Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blir man sjuk av luften här?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blir man sjuk av luften här?"— Presentationens avskrift:

1 Blir man sjuk av luften här?
Emilie Stroh Miljöhygieniker / Med.dr Arbets- & miljömedicin, Lund Ansvarsområde: Södra Sjukvårdsregionen

2

3 3000 antropogena luftföroreningar
Antropogena källor 3000 antropogena luftföroreningar

4 De tre vanligaste luftföroreningarna från trafik:
Kväveoxider Marknära ozon Partiklar

5 Kväveoxider (NOx) Samlingsnamn för kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) NO2 NO

6 Kväveoxider (NOx) NO2 HNO3 Salpetersyra HNO2 Salpetersyrlighet NO2 H2O

7 HÄLSOEFFEKTER Kväveoxiderna reagerar med kroppsvätskan i lungorna och bildar salpetersyra Orsakar inflammationer i luftvägarna Astma/Astmaattacker Lungemfysem Bronkit Hjärtsjukdom Biologiska mutationer Kväveoxider bryter också ned det atmosfäriska ozonet och orsakar hudcancer SAMT bidrar till viss del till att skapa marknära ozon …

8 Marknära ozon (O3) Good up high Bad nearby

9 Marknära ozon (O3) UV NO2 O NO

10 Marknära ozon (O3) O O2 NO O3 NO NO2 O2

11 HÄLSOEFFEKTER Oxiderande egenskaper / “slår sönder” molekyler
SKADAR BIOLOGISKA VÄVNADER Exponeras man under en längre period kan detta resultera i permanenta ärr i lungvävnaden vilket därmed leder till förlorad lungfunktion.

12 PARTIKLAR

13 HÄLSOEFFEKTER Beror på: Morfologi (form) Kemisksammansättning
Partikelstorlek Partikelantal Metallinnehåll Surhetsgrad Elektriskladdning Radioaktivitet Ju ”flikigare” en partikel är desto mer bindningsyta har den för kemiska ämnen jämfört med en rund partikel Reglering av partikelmassa = ineffektivt, en stor partikel vs. många små.

14 HÄLSOEFFEKTER Astma Lungcancer Minskad lungfunktion
Hjärt- och kärlsjukdomar Stroke Åderförkalkning Alzheimer

15 KÄNSLIGA GRUPPER Individer med hjärt- och kärlsjukdomar Individer med luftvägssjukdomar Gamla människor Sjuka människor Barn

16 föroreningar/kg kroppsvikt.
I proportion till sin vikt och kroppsmassa andas barn in mer luft än vuxna och absorberar därmed mer föroreningar/kg kroppsvikt. Under ett dygn andas ett 6 månader gammalt barn in ca 0,5 m3 luft/kg. Motsvarande siffra för en vuxen är 0,25m3 luft/kg

17 När barnet är 14 år har det andats in ca 50,000m3 luft.
Lever barnet i en förorenad miljö med föroreningshalter på ca 40 μg/m3 så kommer hälften av föroreningen att ha deponerats i barnets lungor = 1kg

18 I södra Sverige tyder våra kartläggningar på att höga halter av luftföroreningar riskerar att orsaka: 12% ökning av nyfödda med låg födelsevikt 13% ökning av stroke 51% ökning av havandeskapsförgiftning 63% ökning av handeksem 64% ökning av kronisk bronkit 69% ökning av graviditetsdiabetes 80% ökning av astma Vill du veta mer så finner du våra rapporter på vår hemsida.

19 DET GÅR ATT GÖRA NÅGOT … BLYEMISSIONER FRÅN BILTRAFFIK
Förbud mot bly i bensin införs


Ladda ner ppt "Blir man sjuk av luften här?"

Liknande presentationer


Google-annonser