Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Optimerad smärtbehandling Bijan Darvish Specialistläkare ANOPIVA-kliniken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Optimerad smärtbehandling Bijan Darvish Specialistläkare ANOPIVA-kliniken."— Presentationens avskrift:

1 Optimerad smärtbehandling Bijan Darvish Specialistläkare ANOPIVA-kliniken

2 Dagens dagkirurgi Ökade komplexicitet pga: • Svårare operativa ingrepp kräver avancerad smärtbehandling • Sjukare patienter • Äldre patienter • Barn • Ekonomi

3 Adekvat postoperativ smärtbehandling är ett krav för lyckad dagkirurgisk ingrepp

4 Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada

5 Can J Anaesth 51:886-891, 2004

6 Smärta & PONV Acta Anaesthesiol Scand 52:117-124, 2008.

7 Delayed Discharge Preoperative • Female gender • Increasing age • Congestive heart failure Intraoperative • Long duration of surgery • General anesthesia • Spinal anesthesia Postoperative • Postoperative nausea and vomiting • Moderate-to-severe pain • Excess drowsiness • No escort Unanticipated Admissions Surgical • Pain • Bleeding • Extensive surgery • Surgical complications • Abdominal surgery • Otorhinolaryngology and urology surgery Anesthesia • Nausea and vomiting • Somnolence • Aspiration • Social • No escort Medical • Diabetes mellitus • Ischemic heart disease • Sleep apnea Can J Anaesth 53:858-72, 2006.

8 Optimala smärtbehandlingen • Effektiv • Procedur specifik • Minimala biverkningar • Säker • Ekonomisk • Enkel att administrera för patient och anhöriga • Nöjd patient • Leder till utskrivning vid rätt tidpunkt • Tidig normalisering av GI funktion (intag av mat, tarmfunktion) • Tidig återgång till normal daglig aktivitet • Motverkar risken för kronisk smärta

9 Multimodal smärtbehandling Användning av fler smärtlindrande Läkemedel eller Metoder för att utnyttja additiva/ synergistiska effekter som i sin tur resulterar till minskad användning av opioider och reducerar biverkningar.

10 Varför minska opioiderna? • Trötthet • Illamående & kräkning • Obstipation • Ileus • Respiration • Urinretention • Klåda

11 Multimodal/ balancerad smärtbehandling: • Paracetamol • NSAID/ COX-2 hämmare • Lokalanestesi • Regional anestesi/ analgesi • Svaga opioider • Ketamin • Gabapentiner • Glukokortikoider • Klonidin Undvika opioid dominans

12 Angripa på olika nivåer! • Förebygga sensitisering genom: minskad duration och intensitet • Minska den nociceptiva stimulin genom: minimal invasiv kirurgi, LA, paracetamol, NSAID, opioider • Minska vidare transmissionen av smärta genom: blockader • Modulering av mekanismer som skapar sensitisering genom: NMDA blockering

13 Paracetamol • Synergi med Opioider • Synergi med NSAID • Opioidsparande • Minimala biverkningar • Få kontraindikationer • Billig • Adm: PO/ IV, 3-4 g/ 24h i < 2 veckor

14 Paracetamol • 1 g iv, 30 min innan op: • Vid abort; minimal effekt Mini-knä, Gynokologiska ingrepp Varicer Mycket god smärtstillande effekt hos 80% av patienterna Int J Clin Pract 63:112-120. 2009

15 Non Steroid Antiinflammatory Drugs • Används tillsammans med Paracetamol • Mild till Moderat smärta • Analgetisk/ antiinflammatorisk • Förstäker opioideffekten och minskar behovet av opioider med upp till 25%.

16 Effects of postoperative celecoxib administration (400mg/ day) on recovery after outpatient laparoscopy surgery procedures as part of a multimodal analgesic regimen Can J Anaesth 54:342-348. 2007

17

18

19 NSAID versus COX-2 NSAID • Ulcus (20-40% hos riskpatienter) • Trombocyt påverkan • Bronkospasm • Njurpåverkan COX-2 • Som placebo • --- • Njurpåverkan

20 Lokalanestesi för analgesi • Lokal effekt; blockerar Na + -kanaler och hindrar transmissionen av smärtsignaler • Systemisk effekt; beroende på dos?? Och administrering • Billig • Minimala biverkningar; vid rätt dos och administrering • Opioid-sparande effekt • Kontinuerlig/ singel-dos eller båda

21 Lokalanestesi- II • Infiltration före incision • Infiltration efter slutning av såret • Katetrar: Subkutan, subfascial, intra-artikular/ abdominell/ pleural, Substernal, perineural • Blockader; kontinuerlig/ singel-dos • Spinal & Epidural

22 Anesth & Analg 101:1634-1642, 2005

23 Perioperativ smärtbehandling och akut rehabilitering Koncept • Pre-op utbildning, förberedelse & planering • Pre & Intraop smärtbehandling & fysiologisk stabilisering • Post-op smärtbehandling • Akut rehabilitering

24 Prediktiva faktorer • Kvinnligt kön • Ålder • Ångest • Depressivitet • Katastroftänkande • Psykologisk sårbarhet • Preoperativ smärta • Experimentell smärtkänslighet

25 Sammanfattning • Preoperativa smärtanalyser • Ta hänsyn till proceduren • Individualiserad smärtbehandling. Samma cocktail passar inte alla. • Multimodal smärtbehandling • Minska användningen av starka opioider

26

27

28 BJA, 106:454-62, 2011

29


Ladda ner ppt "Optimerad smärtbehandling Bijan Darvish Specialistläkare ANOPIVA-kliniken."

Liknande presentationer


Google-annonser