Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smärtlindring och sedering vid ESWL Åsa Gustafsson-Leidö Helena Walfridsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smärtlindring och sedering vid ESWL Åsa Gustafsson-Leidö Helena Walfridsson."— Presentationens avskrift:

1 Smärtlindring och sedering vid ESWL Åsa Gustafsson-Leidö Helena Walfridsson

2 Vad är ESWL E xtracorporeal S hock W ave L ithotripsy

3 Hur går behandlingen till  Elekromagnetisk urladdning alstrar en tryckvåg genom ett vätskemedium. (Vattenballong mot kroppen)  Energin från tryckvågen centreras mot ett fokus.  Stenen placeras i fokus m.h.a rtg- genomlysning.  Energin från tryckvågen absorberas av stenen som krackelerar.  Start på låg energi som gradvis ökas.  Pulsad tryckvåg på 60-90 stötvåger/minut

4 Varför gör det ont  Hud  Energiförlust i hudplanet kan orsaka rodnad och irritation.  Friktion på anläggningsytan.  Njurbäcken  Slemhinneretning på stenfragmentering.  Distention av njurbäckenet pga energiupptag i sten och njurbäcken.  Skelett  Om skelettdelar kommer i eller nära fokus tas energin upp av skelettet och orsakar kraftig smärta från periostet.  Njure/mjukdelar  Stötvågens energi tas inte upp av mjukdelar till någon större grad. I normalfallet orsakas en lätt njurkontusion som inte ger upphov till någon stark smärta.

5 Förberedelser och förlopp.  Broschyr med info i kallelsen.  Lämna blod- och urinprover en vecka innan.  UVÖ samma morgon som behandlingen.  Fastande.  Träffa behandlande läkare innan start.  Alvedon 1 g och Supp. Diklofenak 100 mg ”premedicinering”.  Infart och dropp.  Behandlingen tar ca 1 timme.  Fika och kissa innan hemgång.

6 Tidigare sedering. 30-45 min innan beh  Alvedon 1g  S. Diklofenak 100 mg  Mixtur Midazolam  Inj Petidin 50- 75 mg IM  Ketogan 1mg/ml, 2ml IV vb, under behandlingen.

7 Mål med byte av smärtlindring och sedering  Större andel av påbörjade behandlingar som kan slutföras  Omedelbar smärtlindring vid behov  Färre behandlingar som kräver narkos  2006-2008 6,8% narkos  Ingen beh i narkos sedan september 2011  Bättre behandlingsresultat  2006-2008 1.8 behandlingar per patient  1.4 (49/34) behandlingar per patient

8 Mål med byte av smärtlindring och sedering  Bättre resursutnyttjande  Ingen post-beh-trötthet. Pat går oftast hem inom 45 min från avslutad behandling  Bättre patientupplevelse  Svårvärderat  2006-2008 VAS medel 5.8

9 Några fångade patientupplevelser. Upplevelser av tidigare sederingsregim:  ”Jag tyckte det gick huuur bra som helst, men jag känner inte igen mig!”  ” Jag tyckte behandlingen gick bra men jag mådde pyton när jag kom hem, sov hela dagen och kvällen.” Patienter som upplevt båda sederingsregimer:  ”Jag tyckte det var skönt att få sova under behandlingen, nu var jag ju vaken.”  ”Jag var som vanligt efteråt.”  ”Jag kände smärtan, men det struntade jag i”.

10 PM  ”Sedering och smärtlindring vid ESWL”  Anil Gupta, Helena Walfridsson, Ove Andrén  ”Arbetsbeskrivning för ansv. läkare ESWL- enheten”  Helena Walfridsson, Ove Andrén  ”Arbetsbeskrivning för ansv sjuksköterska ESWL-enheten”  Åsa Gustafsson-Leidö, Ove Andrén  ”Läkemedel som får ges av ansv ssk på ESWL-enheten utan särskild läkarordination”  Helena Walfridsson, Ove Andrén

11 Bemanning  Två sjuksköterskor  Specialutbildning ESWL och sedering  Behandlingsansvarig läkare  Ansvarig för indikation, behandling och uppföljning  Med på salen vid start. Finns sedan på våningsplanet.  Tillgänglig omedelbart vb, egen ESWL- telefon

12 Övervakning  Datex övervakningsmonitor  EKG  O2-saturation  Blodtryck  Puls  Andningsfrekevens  CO2  Vakenhet/Sederingsdjup enl. Ramsay  Och förstås, den kliniska blicken.

13 Läkemedel Alvedon tabl 500 mg1 g ca 30 min före behandling Diklofenak supp 100 mgEtt stolpiller ca 30 min före behandling Överkänslighet utesluts Ringer-Acetat 1 lKopplat till i.v. infart Syrgas2-4 l på grimmaSaturation > 90 % eftersträvas Propofol (Propolipid) 10 mg/ml 10-20 mg iv i samband med behandlingsstart. Därefter 10-20 mg vid behov Vaken och adekvat patient Max dos/beh 50 (-80) mg Rapifen (Alfentanil) 0,25 mg/ml 0,25 mg iv 5 min efter behandlingsstart. Därefter 0,25 mg vid behov And.frekv > 8 andetag/min Max dos/beh 1 mg Atropin 0,5 mg/ml0,5 mg iv vid bradykardi (HF< 45-50 slag/min) Finns uppdraget på behandlingsrummet Efedrin 5 mg/ml5 mg iv vid hypotension som ej svarat på vätska och höjd fotända Finns uppdraget på behandlingsrummet

14 Erfarenheter  Lättare och snabbare att fokusera stenen innan behandling då patienterna är vakna och kan hjälpa till.  Behöver inte avbryta behandlingen pga smärta.  Hittills inget illamående under och efter behandlingen.  Snabbare hemgång.


Ladda ner ppt "Smärtlindring och sedering vid ESWL Åsa Gustafsson-Leidö Helena Walfridsson."

Liknande presentationer


Google-annonser