Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Postoperativa komplikationer -Hur minimera hyperalgesi och kronisk smärta? Ragnar Bäckström Öl ANIVA kliniken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Postoperativa komplikationer -Hur minimera hyperalgesi och kronisk smärta? Ragnar Bäckström Öl ANIVA kliniken."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

2 Postoperativa komplikationer -Hur minimera hyperalgesi och kronisk smärta? Ragnar Bäckström Öl ANIVA kliniken

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Cronic Post-Surgical Pain  CPSP  Smärtan uppkom efter en kirurgisk procedur.  Smärtan ska ha varat minst två månader.  Andra orsaker till smärtan ska ha uteslutits.  Möjligheten att smärtans ursprung är från ett tidigare förekommande tillstånd har uteslutits. Macrae and Davies 1999

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Cronic Post-Surgical Pain  Incidens: Lavand´homme Curr Opin Anesthesiol 2011;24:545-550

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Cronic Post-Surgical Pain  20 % i Europa har upplevt kronisk smärta.  Trauma och kirurgi är orsaken till 15% av dessa fall. Breivik et al Eur J Pain 2006; 10: 287-333  5130 patienter på 10 smärtmottagningar i Norra England  22,5 % sätter sin smärta i samband med ett kirurgiskt ingrepp.  18,7 % sätter sin smärta i samband med ett trauma. Crombie et al Pain 1998; 76(1-2): 167-171

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Hyperalgesi  Hyperalgesi  En smärtsam stimulering upplevs starkare än normalt.  Allodyni  En icke smärtsam stimulering upplevs som smärtsam.

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Modifierad från boken ”Nociceptiv och neurogen smärta” av Per Hansson.

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primär Hyperalgesi (Perifer sensitisering)  Hyperalgesi inom vävnadsskadat område.  Vävnadsskada initierar ”Neurogen” inflammation.  Kemisk aktivering av C-fibrer.  Mest potenta algogener:  Vätejoner, Bradykinin, Serotonin, Prostaglandiner

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Modifierad från boken ”Nociceptiv och neurogen smärta” av Per Hansson.

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Från boken ”Nociceptiv och neurogen smärta” av Per Hansson

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Från boken ”Nociceptiv och neurogen smärta” av Per Hansson

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Från boken ”Nociceptiv och neurogen smärta” av Per Hansson

13 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Från boken ”Nociceptiv och neurogen smärta” av Per Hansson

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sekundär Hyperalgesi (Central Sensitisering)  Hyperalgesi. -Aktivitet i smärt- fibrer som innerverar vävnads- skadat område förstärks.  Ökad känslighet för stimuli hos bakhornsneuronet:  Hyperalgesi inom området runt det vävnadsskadade området.  Allodyni – Aktivitet i A-beta fibrer inom ett område kring vävnadsskadan kan uppfattas som smärta.

15 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Cronic Post-Surgical Pain  Prediktiva faktorer Perkins et al Anesthesiology 2000;93:1123-1133

16 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Preoperativ smärta  Stark korrelation mellan preoperativ smärta och CPSP.  Ca 50 % av patienter som opereras har preoperativ smärta i operationsområdet eller på annan plats.  Pågående behandling med opioider ger toleransutveckling och hyperalgesi.

17 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Nervskada Lavand´homme Curr Opin Anesthesiol 2011;24:545-550

18 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Neuropatisk smärta -Diagnostik  Värme  Metallrulle  Kyla  Metallrulle  Beröring  Bomullstuss/pinne  Smärta  Nål Löfvander et al Läkartidningen 2009;4:212-213

19 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Nervskada  Op Ljumskbråck med nät.  Prospektiv multicenterstudie.  955 patienter.  Spelar nervskada någon roll för moderat till svår ljumsksmärta efter 6 mån och 1 år efter op? Alfieri et al Ann Surg 2006; 243(4):553-8

20 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 1.N. Iliohypogastricus 2.N. Ilioinguinalis 3.N. Obturatorius 4.Ramus femoralis av N. Genitofemoralis 5.N. Femoralis 6.Ramus genitalis av N. Genitofemoralis

21 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Alfieri et al Ann Surg 2006; 243(4):553-8

22 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Alfieri et al Ann Surg 2006; 243(4):553-8 6 mån 1 år 7,9% 3,6% 2,1% 0,5%

23 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Alfieri et al Ann Surg 2006; 243(4):553-8

24 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Alfieri et al Ann Surg 2006; 243(4):553-8

25 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Postoperativ smärta  Ökad risk för CPSP vid:  Hög smärtintensitet.  Långvarig duration av postoperativa smärtan. Kehlet et al Lancet 2006; 367: 1618-1625 Lavand´homme Curr Opin Anesthesiol 211; 24: 545-550

26 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Psykologiska faktorer  Ångest  Depressivitet  Benägenhet till katastroftänkande  Psykologisk vulnerabilitet (sårbarhet) Bruce et al Br J of Pain 2011; 5: 23-29

27 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Behandling  Lokalanestetika  Kontinuerlig ischiadicusblockad 4-83 dagar efter underbensaputation. Incidens fantomsmärta 16% efter 1 år jämfört med ca 67% i andra studier. Borghi et al Anesth Analg 2010; 111:1308-1315  Läkemedel  Ketamin  Gabapentin  Venlafaxin Dahl and Kehlet Curr Opin Anestesiol 2011; 24: 331-338

28 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Prediktion av akut postoperativ smärta  Psykologiska tester  Quantitative sensory testing (QST)  Elektrisk stimulering  Värme  Kyla  Tryck Nilsson Mjöbo Läkartidningen 2011; 108: 1244-1247

29 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Mer kunskap behövs  Mer kunskap om vilka mekanismer som ligger bakom CPSP.  Mer kunskap om vilka som drabbas (Prediktion).  Mer studier om långtidseffekter av läkemedel.

30 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sammanfattning Hur kan vi minimera hyperalgesi och kronisk smärta?  Minimera nervskador under kirurgi.  Behandla smärta pre-, per- och postoperativt.  Hitta och specifikt behandla riskindivider?

31 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

32

33

34 Inflamation  CPSP efter Lungtransplantation  Retrospektiv studie  5-10 % av patienterna upplevde CPSP efter i median 39 mån uppföljning.  Förväntat värde utifrån tidigare undersökningar >40 % Wildgaard et al Clin J Pain 2010; 26:217-222

35 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Prediktion av CPSP  Korrelation mellan smärta 6 mån efter korrigerande bröstkorgs kirurgi och:  Smärttröskel för kyla och tryck  Psykologiska faktorer Launtenbacher et al Pain 2010: 151: 722-731  Hög DINC (Diffuse Noxious Inhibitory Control) effektivitet halverar risken för CPSP. Yarnitsky et al Pain 2008; 138: 22-28


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Postoperativa komplikationer -Hur minimera hyperalgesi och kronisk smärta? Ragnar Bäckström Öl ANIVA kliniken."

Liknande presentationer


Google-annonser