Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Evidensbaserad kornealkirurgi Dan Öhman Updatemöte 25-26/10 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Evidensbaserad kornealkirurgi Dan Öhman Updatemöte 25-26/10 2010."— Presentationens avskrift:

1 Evidensbaserad kornealkirurgi Dan Öhman Updatemöte 25-26/10 2010

2  Benchmark  Otaliga publikationer  Svenska Cornearegistret & Corneal Donor Study  Visusresultat  Endotelcellsförlust  Avstötningsfrekvens  Senkomplikationer Penetrerande keratoplastik

3  Föreslagen användning  Keratokonus, ytliga grumlingar, tektoniskt  Mycket få publikationer  Ytliga grumlingar, tektoniskt  Små material, hyfsade resultat beskrivna  Keratokonus  3 artiklar  Indikationer hos oss  Ytliga grumlingar  Tektoniskt i vissa fall ALTK

4  Publikationer  Många artiklar, relativt stora material  Fungerande transplantat efter 5 år  Fuchs dystrofi – DSEK 95 % PKP 93 %  Pseudofak/afak – DSEK 76 % PKP 73 %  Glaukom komplicerande faktor  Utan glaukom – 95 % överlevnad  Välkontrollerat glaukom – 94 % överlevnad  Tidigare trab/shunt – 40 % överlevnad DSAEK

5  Endotelcellsförlust över tid  Jämförbar med PKP, DSAEK bättre efter 3 år  Avstötningsrisk något lägre än PKP  Visusresultat  Negligerbar effekt på refraktionen  Visusförbättringen fortsätter upp till 3 år DSAEK Price et al 1,00,80,6 1 år19 %44 %87 % 3 år39 %67 %87 %

6  Studerat i en mängd artiklar  Lasikflikar  Mätbar effekt på optisk kvalitet  Värd/donor stroma-stroma interface  Mer uttalad försämring av optiska egenskaper  Flera olika orsaker  Begränsande faktor för visus vid lamellär kirurgi  DALK & DMEK lösningen? Betydelsen av stromalt interface

7  Publikationer  Många artiklar, relativt stora material  Viktigt att skilja på ”Big bubble” och pre-Descemets DALK  Endotelcellsförlust över tid  Betydligt bättre än PKP  Avstötningsrisk betydligt lägre än PKP  0 % i en relativt stor studie (Tan) DALK

8  Visusresultat  Andel patienter med 1,0 postop  Pre-Descemets DALK – 6 %  PKP – 23 %  Big-bubble DALK – 28 %  Visusresultat ur flera studier  Pre-DM DALK < PKP ≤ DM-DALK  Metodspecifik komplikation  Konvertering till PKP i ca 20 % DALK

9  Närmar sig hundratalet artiklar  Stora material från Melles & Price  Endotelcellsförlust över tid  Liknande som efter DSAEK  Visusresultat  Bättre visus tidigare än vid DSAEK, och fortsatt förbättring över tid  ≥ 1,0 i 30 % efter 6 mån (DSAEK 5 %)  ≥ 0,8 i 70 % efter 1 år DMEK

10  Avstötningsfrekvens efter 2 år  PKP – 18 %  DSAEK – 12 %  DMEK - < 1 %  Avstötningsrisk DMEK  15 x lägre än DSAEK  20 x lägre än PKP DMEK

11  Svenska Cornearegistret  Pågående datainsamling omfattande all kornealkirurgi  Resultat lika med eller bättre än litteraturen Vårt mål


Ladda ner ppt "Evidensbaserad kornealkirurgi Dan Öhman Updatemöte 25-26/10 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser