Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykisk ohälsa bland barn och unga - ett folkhälsoperspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykisk ohälsa bland barn och unga - ett folkhälsoperspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Psykisk ohälsa bland barn och unga - ett folkhälsoperspektiv
Mark Sven Bremberg 90 min 45 bilder

2 Frågor som behandlas Trender Principer för åtgärder Insatser Föräldar
Förskola Skola Fritid Övergång till arbete

3 Former av psykisk ohälsa
Inåtvända problem Utagerande problem

4 Samband utagerande-inåtvända

5 Bestämningsfaktorer för olika hälsoproblem och riskfaktorer
Inåtvända psykiska problem Utagerande psykiska problem Alkohol tobak Fysisk inaktivitet

6 Psykiska problem -diagnoser

7 Psykisk hälsa - psykisk ohälsa

8 ADHD - kriterier Minst 6 av följande, minst 6 månader
(a) Ouppmärksamhet på detaljer och gör slarvfel (b) Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal …(i) (a) Har ofta svårt att sitta still med händer och fötter (b) Lämnar ofta sin plats i klassrummet Symptom före 7 års ålder Signifikant funktionsnedsättning

9 Inåtvända problem - former
Depression Suicid Ångest, oro

10 Frågor som behandlas Hälsoproblem Trender Principer för åtgärder
Förklaringar till trender Principer för åtgärder Insatser Föräldar Förskola Skola Fritid

11 Mord och våld trend Figur 1. Antal anm‰lda fullbordade mord, drÂp, barnadrÂp och misshandel med dˆdlig utgÂng i Sverige under perioden samt antal dˆdsfall p grund av mord, drÂp och annat ˆvervÂld enligt dˆdsorsaksstatistiken perioden K‰lla: SCB, BR≈ och Socialstyrelsen.

12 Våld med kropssskada ULF

13 Lagförda brott Källa: BRÅ, 2010

14 Alkohol trend

15 Psykisk ohälsa 15

16 Depressioner och ångest: sjukhusvård kvinnor 20-24 år
Psykos

17

18 Frågor som behandlas Hälsoproblem Trender Principer för åtgärder
Förklaringar till trender Principer för åtgärder Insatser Föräldar Förskola Skola Fritid

19 Employment rates for age group 15-24 Source: OECD

20 Andel av en årskull som avslutar en högskoleutbildning (OECD)
Sverige typisk ålder 25 år 20

21 Frågor som behandlas Hälsoproblem Trender Principer för åtgärder
Förklaringar till trender Principer för åtgärder Insatser Föräldar Förskola Skola Fritid

22 Livsförlopp ålder

23 Tidigupptäckt 4 års ålder 10 års ålder

24 Generella insatser

25 Förbättra balansen Skydds- faktorer Risk- faktorer

26 Förmåga till problemlösning
Livsmiljöer Komptenser Förmåga till självreglering Kognitiv förmåga

27 Förmåga till självreglering

28 Insatser för barn 0-17 år, kr per år, Stockholms län -95

29 Insatser för barn 0-17 år, kr per år, Stockholms län -95
Talar inte mkt om riskfaktorer - varför

30 Föräldraparet - kommunikation

31 Spädbarnstiden - samspel

32 Barn 3-10 år - samspel COPE

33 Insatser för barn 0-17 år, kr per år, Stockholms län -95
Talar inte mkt om riskfaktorer - varför

34 Effekter av hög förskolekvalité på barns betendeproblem vid 11 års ålder (Sylva et al 2011)

35 Insatser för barn 0-17 år, kr per år, Stockholms län -95
Talar inte mkt om riskfaktorer - varför

36 Skola Ca 10% slutar grundskola utan godkända betyg i känrämnen
Ca 30% slutargymansiet utan godkända betyg

37 The power of Evaluation in the classroom
800+ meta-analysis 50,000 studies, and 200+ million students John Hattie London May 2009

38 Hattie: effekter Insats Effekt Systematisk utvärdering 0,9
Videoinspelade lektioner 0,88 Minska störande beteende 0,8 Omfattande stöd till barn med inlärningssvårigheter 0,77

39 Effektstorlekar vid 213 skolbaserade kontrollerade försök med social-emotionell träning (Durlak et al, 2011)

40 Andelar 11-13 åringar som anger att de upplever sig pressade av skolarbetet. Källa: HBSC 1997/98

41 Påfrestningar och psykisk hälsa
Seery, M. D., Holman, E. A., & Silver, R. C. (2010). Whatever does not kill us: Cumulative lifetime adversity, vulnerability, and resilience. Journal of Personality and Social Psychology. 41

42 Fritid och fritidsgårdar
Bourdeu Stattin Kap i bok

43 Ungdomar utanför 43

44 Samband mellan arbetslöshet i åldern år 2008 och förekomst av multipla depressiva symptom 2009 (HBSC) i 16 länder Sweden Spain Netherlands r=0,55

45 System är inte sammanhållet. Källa: Olofsson, 2009
Socialtjänst Arbets- förmedling Skola

46 Navigatorcentra Samverkan AF - Skola - Socialtjänst
46

47 Arbetslösa <25 år, Västeuropa, 2011. Källa: Eurostat

48

49 Google


Ladda ner ppt "Psykisk ohälsa bland barn och unga - ett folkhälsoperspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser