Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Mark 2012-09-12 Sven Bremberg Psykisk ohälsa bland barn och unga - ett folkhälsoperspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Mark 2012-09-12 Sven Bremberg Psykisk ohälsa bland barn och unga - ett folkhälsoperspektiv."— Presentationens avskrift:

1 1 Mark Sven Bremberg Psykisk ohälsa bland barn och unga - ett folkhälsoperspektiv

2 2 Frågor som behandlas •Trender •Principer för åtgärder •Insatser –Föräldar –Förskola –Skola –Fritid –Övergång till arbete

3 Former av psykisk ohälsa Inåtvända problem Utagerande problem

4 Samband utagerande-inåtvända

5 5 Bestämningsfaktorer för olika hälsoproblem och riskfaktorer Inåtvända psykiska problem Utagerande psykiska problem Alkohol tobak Fysisk inaktivitet

6 6 Psykiska problem -diagnoser

7 7 Psykisk hälsa - psykisk ohälsa

8 8 ADHD - kriterier •Minst 6 av följande, minst 6 månader –(a) Ouppmärksamhet på detaljer och gör slarvfel –(b) Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal –…(i) •Minst 6 av följande, minst 6 månader –(a) Har ofta svårt att sitta still med händer och fötter –(b) Lämnar ofta sin plats i klassrummet –…(i) •Symptom före 7 års ålder •Signifikant funktionsnedsättning

9 9 Inåtvända problem - former Depression Suicid Ångest, oro

10 10 Frågor som behandlas •Hälsoproblem •Trender •Förklaringar till trender •Principer för åtgärder •Insatser –Föräldar –Förskola –Skola –Fritid

11 11 Mord och våld trend

12 12 Våld med kropssskada ULF

13 13 Lagförda brott Källa: BRÅ, 2010

14 14 Alkohol trend

15 15 Psykisk ohälsa 15

16 16 Depressioner och ångest: sjukhusvård kvinnor år Ångest Depression Psykos

17 17

18 18 Frågor som behandlas •Hälsoproblem •Trender •Förklaringar till trender •Principer för åtgärder •Insatser –Föräldar –Förskola –Skola –Fritid

19 19 Employment rates for age group Source: OECD

20 20 Andel av en årskull som avslutar en högskoleutbildning (OECD) 20

21 21 Frågor som behandlas •Hälsoproblem •Trender •Förklaringar till trender •Principer för åtgärder •Insatser –Föräldar –Förskola –Skola –Fritid

22 Livsförlopp ålder

23 23 4 års ålder 10 års ålder Tidigupptäckt

24 24 Generella insatser

25 25 Förbättra balansen Skydds- faktorer Risk- faktorer

26 Förmåga till problemlösning •Livsmiljöer •Komptenser –Förmåga till självreglering –Kognitiv förmåga

27 Förmåga till självreglering

28 Insatser för barn 0-17 år, kr per år, Stockholms län -95

29

30 30 Föräldraparet - kommunikation

31 31 Spädbarnstiden - samspel

32 32 Barn 3-10 år - samspel COPE

33 Insatser för barn 0-17 år, kr per år, Stockholms län -95

34 Effekter av hög förskolekvalité på barns betendeproblem vid 11 års ålder (Sylva et al 2011)

35 Insatser för barn 0-17 år, kr per år, Stockholms län -95

36 36 Skola •Ca 10% slutar grundskola utan godkända betyg i känrämnen •Ca 30% slutargymansiet utan godkända betyg

37 37  800+ meta-analysis  50,000 studies, and  200+ million students John Hattie London May 2009 The power of Evaluation in the classroom

38 38 Hattie: effekter InsatsEffekt Systematisk utvärdering0,9 Videoinspelade lektioner0,88 Minska störande beteende0,8 Omfattande stöd till barn med inlärningssvårigheter 0,77

39 39 Effektstorlekar vid 213 skolbaserade kontrollerade försök med social-emotionell träning (Durlak et al, 2011)

40 40 Andelar åringar som anger att de upplever sig pressade av skolarbetet. Källa: HBSC 1997/98

41 41 Påfrestningar och psykisk hälsa 41 Seery, M. D., Holman, E. A., & Silver, R. C. (2010). Whatever does not kill us: Cumulative lifetime adversity, vulnerability, and resilience. Journal of Personality and Social Psychology.

42 42 Fritid och fritidsgårdar •Bourdeu •Stattin •Kap i bok

43 43 Ungdomar utanför 43

44 44 Samband mellan arbetslöshet i åldern år 2008 och förekomst av multipla depressiva symptom 2009 (HBSC) i 16 länder Spain Sweden Netherlands r=0,55

45 45 System är inte sammanhållet. Källa: Olofsson, 2009 Arbets- förmedling Socialtjänst Skola

46 46 Navigatorcentra Samverkan AF - Skola - Socialtjänst 46

47 47 Arbetslösa <25 år, Västeuropa, Källa: Eurostat

48 48

49 49 Google


Ladda ner ppt "1 Mark 2012-09-12 Sven Bremberg Psykisk ohälsa bland barn och unga - ett folkhälsoperspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser