Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt vårdprogram utmattningssyndrom (UMS), version 2011 Kristina Glise Överläkare/enhetschef behandling Institutet för stressmedicin Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt vårdprogram utmattningssyndrom (UMS), version 2011 Kristina Glise Överläkare/enhetschef behandling Institutet för stressmedicin Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 Regionalt vårdprogram utmattningssyndrom (UMS), version 2011 Kristina Glise Överläkare/enhetschef behandling Institutet för stressmedicin Göteborg

2 ISM skall verka för att stress och stressrelaterad ohälsa minskar genom att bedriva forskning samt föra ut erfarenheter och kunskaper inom det stressmedicinska området och därigenom medverka till att göra Västra Götalandsregionen till förebild vad gäller hälsofrämjande arbetsplatser och behandling av stressrelaterad ohälsa. Institutet för stressmedicin – ISM vid Botaniska Trädgården

3 Exempel på metoder och verktyg Kunskapssammanställningar Informations- och utbildningsmaterial Underlag för arbetsplatsdialog Dialogträningsmetod Validerade frågeinstrument S-UMS

4 Samtliga forskningspatienter har utmattningssyndrom Klinisk diagnos vid nybesöket 11% UMS 11% UMS + depression 14%UMS + ångest 65% UMS + depression och ångest Således omfattande komorbiditetbland patienterna Låg livskvalitet

5 Remiss till ISM Läkarbesök - Differentialdiagnos Information om sjukdomens art -Regelbundet leverne - Fysisk aktivitet Regelbundna återbesök ALLA INDIVIDUELLT ANPASSAD BEHANDLING Behandlingsinsatser vid ISM Sjuksköterska Provtagning skattningsskalor Teambedömning Information om fysisk träning Samtalsstöd Stresshanteringskurs Infogrupp stress och utmattning Sjukskrivning

6 Prevention Behandling Påverkan på symptom Fysisk aktivitet – evidensläget i olika sammanhang

7 Psykosociala faktorer inklusive upplevd hög stressnivå har visats vara oberoende riskfaktor i utvecklingen av en rad livsstilsrelaterade sjukdomar (Rosengren A. et al 2004, Norberg M. et al 2007) Det finns ett nära samband mellan inaktivitet på fritiden och mental ohälsa. Regelbunden fysisk aktivitet kan förebygga uppkomsten av psykisk ohälsa (Sanches-Villegas A. et al 2008) Visst vetenskapligt stöd för ett negativt samband mellan graden av fysisk aktivitet och upplevd stress (Schonor P. et al 2005) I en 2 års uppföljning av sjukvårdsanställda i Västra Götalands regionen visas att regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för depressiva symptom, ångest, upplevd stress och utbrändhet (Jonsdottir I. et al 2010) Det finns en dos-respons relation mellan fysisk aktivitet och mental ohälsa (Dunn 2001)

8 Läkemedel Serotoninåterupptagshämmare (SSRI) Serotonin- och noradrenalin återupptagshämmare (SNRI) Övriga

9 Sjukskrivning Sjukskrivning?

10 Utmattningssyndrom förlopp Långvarig stress Stressavlastning, återhämtning Rehabilitering Akut händelse Normal energinivå Energi Sjukskrivning??

11 Sjukskrivningsgrad 0- 3 år, UMS patienter (N=102)


Ladda ner ppt "Regionalt vårdprogram utmattningssyndrom (UMS), version 2011 Kristina Glise Överläkare/enhetschef behandling Institutet för stressmedicin Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser