Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pernilla Dahm Kähler Överläkare, Med.Dr. Sektionschef Gynekologisk Tumörkirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gynekologisk Tumörkirurgi Gynekologisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pernilla Dahm Kähler Överläkare, Med.Dr. Sektionschef Gynekologisk Tumörkirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gynekologisk Tumörkirurgi Gynekologisk."— Presentationens avskrift:

1 Pernilla Dahm Kähler Överläkare, Med.Dr. Sektionschef Gynekologisk Tumörkirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gynekologisk Tumörkirurgi Gynekologisk Tumörkirurgi

2  Gynekologisk Tumörkirurgi Sverige  Centraliserat/ Icke centraliserat  Tumörkirurgi vid ovarialcancer  Ovarialcancerkirurgi Internationellt vs Sverige  Kostnads aspekter  Framtid

3 Gynekologisk Tumörkirurgi Sverige  Corpuscancer; 1400st nya fall/år  Ovarialcancer; 770st nya fall/år  Cervixcancer; 470st nya fall/år  Vulvacancer; 150st nya fall/år

4 Gynekologisk Tumörkirurgi Kvinnoklinikerna i Sverige  6 universitetsenheter; Stockholm, Göteborg, Lund/Malmö, Uppsala, Linköping och Umeå  Kvinnokliniker runt om i Sverige (50st) Vad arbetar man med? -Diagnostik-Primärbehandling/operationer-Komplikationer -Recidiv och Återfallsbehandling -Palliativ behandling

5 Subspecialister i Gynekologisk Tumörkirurgi  Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi  1999 startade SFOG ett subspecialiseringsprogram för specialister; ”Gynekologisk Tumörkirurgi med cancervård” ”Gynekologisk Tumörkirurgi med cancervård”  10 st subspecialister idag verksamma vid universitetsenheterna  13st under pågående subspecialisering  Revidering 2010

6 Sverige- Centraliserat Cervixcancer; Livmoderhalscancer (470st) Stadium I-IIAKirurgi Strålning+cytostatika Strålning+cytostatika Stadium > IIB Strålning+cytostatika Vulvacancer; (150st) Stadium I-IIKirurgi med Stadium I-IIKirurgi med sentinel node teknik ± strålning Stadium >IIIStrålning ± cytostatika

7 Sverige - Ej centraliserat  Endometriecancer / livmoderkroppscancer(1400st) Primärbehandlingen Kirurgi Majoriteten diagnostiseras i stadium I  Ovarialcancer / Äggstockscancer (770st) Primärbehandlingen Kirurgi Majoriteten diagnostiseras i stadium III

8 Endometriecancer  Antal diagnostiserade fall 2007 1369st  Procent av alla cancerfall 5,7%  Relativa 5-års överlevnaden 84,4%  Relativa 10-års överlevnaden 81,0%  Dödsfall per år 148st

9 Corpuscancer Kirurgin svår? Kan kirurgin förbättra prognosen?  Hysterektomi  SOE  ± Lymfkörtlar i lilla bäckenet Sannolikt inte - De flesta kvinnokliniker har tumörteam som arbetar med denna patientgrupp

10 Ovarialcancer  Antal nya fall per år 770st  Procent av alla cancerfall 3%  Relativa 5-års överlevnaden 47,9%  Relativa 10-års överlevnaden 36,8%  Dödsfall per år 620st  > 60% diagnostiseras stadium >III

11 Ovarialcancer Kirurgin Svår? Kan kirurgin förbättra prognosen? Alla stadierAll synlig tumör skall bortopereras! Avancerad kirurgi Avancerad kirurgi JA!! JA!! prognosen förändras med den prognosen förändras med den kirurgiska insatsen kirurgiska insatsen

12

13

14

15

16

17

18

19 Hur kan kirurgin förbättra prognosen?   Stadium ≥ III   465 kvinnor n=465st Chi et el, Gynecol Oncol 103 (2006) pp559-564 SLUTSATS •Enda skillnaden - kirurgiskt förhållningssätt •Kirurgi förbättrar överlevnad •Centralisering av avancerad ovarialcancer

20 Cancer. 2009 Mar 15;115(6):1234-44. Du Bois et al Cancer. 2009 Mar 15;115(6):1234-44. Europa: 1995- 2003 3126 patienter Stadium ≥III •Komplett tumörreduktion 0mm •1-10 mm rest tumör •>10mm rest tumör Ytterligare prognostiska faktorer: •Ålder •Habitualstatus •Differentieringsgrad •Stadium •Histologi

21 Du Bois et al Cancer. 2009 Mar 15;115(6):1234-44.

22 Radikalitet och överlevnad  Bristow et al 2002 (J Clin Oncol Vol20, No5 (2002) pp1248-1259)  Meta-analys  81 kohort 6885 kvinnor  ≥Stadium III  1988-1998

23 Bristow et al, J Clin Oncol 2002 För varje 10% ökning i radikalitet ger 5.5% ökning i överlevnad

24 Bristow and Berek 2006 Lancet Vol367 pp 558-560

25 Kvalitetsförbättring: Mayo kliniken; Prof Podratz Ovarialcancer stadium IIIC Survival/surgeon

26 P=0.025Kvalitetsförbättring Residual Tumör

27 Sammanfattning Radikal kirurgi Ovarialcancer  Vetenskapligt klarlagt att ju mindre kvarlämnad tumör desto bättre prognos Om möjligt: Ingen makroskopisk tumör vid op. slut

28 Sverige- Hur ser det ut??  GynOp Registret Rapport 2008 19% makroskopisk tumörfrihet 41% <1cm 41% <1cm 54% <2cm Danmark Centralisering av ovarialcancer Mål: Makroskopisk tumörfrihet ≥40%

29 Vem klarar att genomgå stor extensiv kirurgi?  Någorlunda friska  Någorlunda nutrierade Man kan tillåta längre och mer komplicerade postoperativa vårdförlopp om man vet att det förbättrar prognosen och chans till bot för den enskilda kvinnan

30 Kan man erhålla makroskopisk tumörfrihet?  Ooforektomi  Hysterektomi  Omentektomi  Appendektomi  Carcinomatos  Lymfkörtlar  Peritoneal Diafragmastripping  Tarmresektion  Överväxt på andra organ som exv mjälte

31 Produktkontroll  INCA =  informationsnätverk för cancervården  Gynop

32 Västra Sjukvårdsregionen  Registrerat alla Ovarialcancerfall INCA Januari 2008  Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 47% makroskopiskt tumörfria vid op.slut 72% <0,5cm kvarlämnande största enskilda tumörmassa 89% <1cm kvarlämnande största enskilda tumörmassa

33 Nyckel till framgång  Organisation  Adekvata Utredningar  Bra Planering  Två erfarna tumörkirurger  Team av leverkirurger/Tarmkirurger  Ökad Tidsåtgång på operation  Registrera Radikalitet (INCA el Gynop)  Kvalitetssäkra

34 Resulterat i:  Nytt Vårdprogram under bearbetning Ovarialcancer  Centralisering av selekterade fall  Stadium IIIC som klarar avancerad kirurgi  Följa resultaten med INCA

35 Neoadjuvant behandling? Lika bra?

36 Randomised EORTC-GCG/NCIC-CTG trial on NACT + IDS versus PDS ≤ 1cm residual per country (PP1) TotalPDS (n = 329) NACT -> IDS (n = 339)* Difference PDS-IDS Belgium (n=133) 83%72%94%22% Argentina (n=48) 71%68%74%6% The Netherlands (n=104) 59%40%77%37% Sweden (n=23) 59%40%75%35% Norway (n=82) 55%35%73%38% Italy (n=38) 52%40%64%34% Spain (n=62) 49%44%58%14% UK (n=101) 47%37%63%37% Canada (n=84) 44%29%59%40%

37 NACT + IDS versus PDS: ITT NACT + IDS versus PDS: ITT Median survial PDS: 29 months IDS: 30 months HR for IDS:0.98 (0.85, 1.14)

38 Neoadjuvant or primary debulking in Stage IIIc or IV ovarian carcinoma? Personal opinion- prof. Vergote 1. The EORTC-GCG NCIC-CTG 55971 study was performed in patients with very advanced Stage IIIc-IV disease on CT (62% > 10cm met’s at PDS). 2. In such cases neoadjuvant chemotherapy followed by interval debulking does not worsen the prognosis. 3. Surgery to no residual tumor (primary or at interval) is the most important independent prognostic variable.

39 Kostnadsberäkning Ovarialcancer kirurgi ProcedurePoints TH-BSO1 Omentectomy1 Pelvic lymphadenectomy1 Para-aortic lymphadenectomy1 Pelvic peritoneum stripping1 Abdominal peritoneum stripping1 Recto-sigmoidectomy 3 Large bowel resection2 Diaphragm stripping/resection2 Splenectomy2 Liver resection/s2 Small bowel resection/s1 Complexity score groups 1 (Low) ≤ 3 2 (Intermediate)4–7 3 (High)≥ 8 Aggressive and complex surgery for advanced ovarian cancer: an economic analysis. Aletti GDAletti GD, Podratz KC, Moriarty JP, Cliby WA, Long KH. Gynecol Oncol. 2009 Jan;112(1):16-21.Podratz KCMoriarty JPCliby WALong KH Jämförelser kostnad, överlevnad och kirurgi •Stadium III-IV •1994-2003 •486 kvinnor •Kostnad för all vård Kirurgisk operation •Enkel •Medel •Svår

40 Överlevnad i förhållande till kirurgi

41 Kostnadsberäkning MedelkostnadVinst i ÅrÖkad kostnadKostnad X år SCS 1$21,914 2.05 (1.80–2.30) SCS 2$27,408 3.16 (2.95–3.39) $5494 $4950 (35000SEK) SCS 3$33,678 3.48 (3.18–3.76) $11,764 $8912 (63000SEK) Aletti GDAletti GD et al, Gynecol Oncol. 2009 Jan;112(1):16-21.

42 Team  Kunskap om ovarialcancer  Kirurgisk erfarenhet  Kirurgiska team med bland annat leverkirurger, övre gastrokirurger mm  Kunniga narkosteam  Erfaret team kring omhändertagande postoperativt (sköt, usköt, sjukgymn, kuratorer mm)

43 Resurser  Ökade operationskostnader  Ökade vårdkostnader  Team  Forskning Minskade antal cytostatika kurer?? Minskade antal återfall?

44 Framtid  Centralisering av Ovarialcancerkirurgin av selekterade fall  Förbättrad överlevnad  Fler ”överlevare”  INCA o Gynop- Måste visa resultat  Kvalitetssäkra resultat  Forskning

45


Ladda ner ppt "Pernilla Dahm Kähler Överläkare, Med.Dr. Sektionschef Gynekologisk Tumörkirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gynekologisk Tumörkirurgi Gynekologisk."

Liknande presentationer


Google-annonser