Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vätskebaserad cytologi och HPV Magnus Hultdin Överläkare Klinisk patologi NUS MLA- Klinisk patologi Sunderby sjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vätskebaserad cytologi och HPV Magnus Hultdin Överläkare Klinisk patologi NUS MLA- Klinisk patologi Sunderby sjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Vätskebaserad cytologi och HPV Magnus Hultdin Överläkare Klinisk patologi NUS MLA- Klinisk patologi Sunderby sjukhus

2 Vaginalcytologi

3 Donnés Atlas 1845. Vaginal secreta.

4

5 Georgios N Papanicolaou (1883-1962) Utveckling av vaginalcytologin under 30- och 40-talet. Pap-färgning ”Pap-smear” Hitta cervixcancer (skivepitelcancer) och förstadier till cancer.

6 Livmoderhalsen (Cervix uteri)

7 Cervix - transformationszonen

8

9 Provtagning vaginalcytologi

10

11 Normalt skivepitel

12 CIN 1 (lätt dysplasi) + tecken talande för HPV

13 Skivepitelcancer

14 Stadieindelning 1.Cervix 2.Utanför cervix men ej bäckenvägg, ej nedre 1/3 av vagina 3.Bäckenvägg alt nedre 1/3 av vagina 4.Bortom bäcken- regionen, slemhinna i urinblåsa/tarm, metastaser Sämre prognos vid högre stadium Cervixcancer (skivepitel, körtelepitel - ovanligt)

15 Cervixcancer - behandling Behandling 1.Kirurgi - Kon (stadium 1a) - Wertheim-Meig 2.Cytostatika 3.Strålbehandling

16 Incidens cancer (världen)

17 Mortalitet cancer (världen)

18

19 Incidens/mortalitet cervixcancer (världen)

20 Globalt: Knappt 10% av all cancer hos kvinnor (Nr 3 av all cancer hos kvinnor) Sverige: 2.1% av all cancer hos kvinnor Medelålder 59 år. 1 av 4 under 40 år Cervixcancer (skivepitelcancer) Nuläge

21 Source: Cancerfonden

22 Ökad risk (historiska observationer): - Tidig sexualdebut - Låg ålder vid giftermål - Syfilissjukdom - Låg socioekonomisk nivå - Immunsuppression - Låg ålder första barn - Många barn - Rökning - Sexuellt promiskiöst levnadssätt - ”Cancer-Charlie” Cervixcancer - risk för insjuknade

23 Minskad risk (historiska observationer): - Nunnor - Judiska kvinnor Sexuellt överförbart agens? Cervixcancer - risk för insjuknade

24 HPV (Humant papillomvirus) Lågrisk-HPV (HPV6, HPV11) Högrisk-HPV (HPV16, HPV18, HPV31, HPV33 mfl) Precancerösa stadier Cervixcancer - risk för insjuknade

25 HPV-infektion Lätt dysplasi – Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) 1 Måttlig dysplasi – CIN 2 Höggradig dysplasi /carcinoma in situ – CIN 3 Skivepitelcancer Cervixcancer (skivepitelcancer) – precancerösa stadier ca 10 år

26 Precancerösa stadier - behandling Behandling CIN 2-3 Konel-slynga (laser) (kniv)

27 Vaginalcytologi Kvinnor 23-50 år: 3-årsintervall 50-60 år: 5-årsintervall Screening påbörjades under 1960-talet i Sverige Gynekologisk cellprovskontroll

28 1960-talet: 900 cervixcancerfall/år (Nr 3 av cancer hos kvinnor i Sverige) Nu: 470 cervixcancerfall/år (Nr 17 av cancer hos kvinnor i Sverige) Cervixcancer

29 Tidsödande Medelålder för cytodiagnostiker hög Relativt stor fraktion ej bedömbart prov Vaginalcytologisk screening

30 Vätskebaserad vaginalcytologi (LBC)

31 Högre sensitivitet (Sensitivitet CIN2 ökar 35%) Något lägre specificitet Färre ej bedömbara prov (färre omprov) Minskad tidsåtgång/prov för screening Ökad kostnad medicinskt material HPV-analys kan göras på reflex vid cellförändringar Riktlinjer (2010) från C-ARG (Arbets- och referensgruppen för cervixcancerprevention inom svensk förening för obstetrik och gynekologi) Vätskebaserad vaginalcytologi (LBC)

32 Gemensam upphandling norra regionen

33 Vätskebaserad vaginalcytologi (LBC) Imprint

34 Vätskebaserad vaginalcytologi (LBC) LBC Vanlig vaginalcytologi

35

36

37

38 Vätskebaserad vaginalcytologi (LBC) Nytt vårdprogram i norra regionen 2012: Svårvärderad atypi + CIN1 i gynekologisk cellprovskontroll till HPV-analys Uppföljning ett år efter kon med cytologi + HPV-analys.

39 Vaccination mot HPV Ingår i allmänna vaccinationsprogrammet Flickor 11-12 år HPV16 o HPV18 SMI o SoS: - Viktigt fortsatt screening! - HPV-uppföljning vid cellförändringar

40 Frågor?


Ladda ner ppt "Vätskebaserad cytologi och HPV Magnus Hultdin Överläkare Klinisk patologi NUS MLA- Klinisk patologi Sunderby sjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser