Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HPV & HPV-vaccin Kunskaper & attityder bland ungdomar och skolsköterskor Leg. Sjuksköterska, doktorand Institutionen för folkhälso-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HPV & HPV-vaccin Kunskaper & attityder bland ungdomar och skolsköterskor Leg. Sjuksköterska, doktorand Institutionen för folkhälso-"— Presentationens avskrift:

1 HPV & HPV-vaccin Kunskaper & attityder bland ungdomar och skolsköterskor Maria.Gottvall@pubcare.uu.se Leg. Sjuksköterska, doktorand Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet Tanja.Tydén@pubcare.uu.se Leg. Barnmorska, Professor Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet

2 Världens vanligaste sexuellt överförbara infektion orsakar cervixcancer! Riskfaktorer: •Onkogena Humana papillomvirus (HPV) •Tidig sexualdebut, många partners, rökning, klamydia, herpes, immunsuppression Primär och sekundär prevention: •ABC + V (abstinence, be faithful, condom + vaccin mot HPV) •Gynekologisk cellprovskontroll

3 Exempel HPV- vaccinationsprogram i världen Skolbaserat: Australien, Norge, Rumänien Hälso-sjukvårdsbaserat: Belgien, Frankrike, Tyskland Skolbaserat + hälso-sjukvårdsbaserat: Storbritannien, Spanien, Schweiz

4 Ungdomars kunskaper om HPV, attityder till kondomanvändning och HPV-vaccin •608 elever (57% flickor, 43% pojkar) från gymnasiets årskurs 1 besvarade en enkät år 2008. •40% (n=239) hade haft samlag. 31% på studieförberedande & 61% på yrkesförberedande program. •65% (n=155) hade använt kondom vid första samlaget

5 Kunskap om HPV Flest flickor och elever på studieförberedande program svarade ”ja” (p=0.002).

6 Kunskap om HPV •På 9 av 10 mer specifika frågorna om HPV valde 90-98% alternativet ”VET INTE”. Ex. Kan HPV orsaka livmoderhalscancer? kondylom? klamydia? Märker man alltid av om man är smittad med HPV?

7 Önskad informationskälla

8 HPV-vaccination •5% av flickorna (n=17) angav att de var vaccinerade mot HPV (16 st på studieförberedande program, 1 på yrkesförberedande program, p=0.049). •65% av eleverna (n=393) visste inte om de var vaccinerade eller inte. •84% (n=508) ville vaccinera sig mot HPV men bara 12% (n=62, flest flickor, p<0.001) hade för avsikt att göra det.

9 Största hindren för vaccination

10 Attityd till kondomanvändning/vaccin Tänker du använda kondom när du har samlag med en ny partner för första gången? (höga score på VAS) Skulle du använda kondom när du har samlag med en ny partner för första gången om du vore vaccinerad?

11 Vad ville vi undersöka i nästa studie? Ungdomars kunskap om HPV och attityder till HPV-vaccination och kondomanvändning före och efter en riktad utbildningsintervention

12 Intervention •Lektion om HPV och preventionsmetoder (framför allt kondomanvändning). •Hemsida om HPV och andra STI. •Folder i fickformat om HPV och preventionsmetoder. •Syfte: Öka kunskap och öka motivation till kondomanvändning, vaccination och för flickor, deltagande i cellprovsscreening.

13 Kunskap om HPV efter två månader ALLA i interventionsgruppen kände till HPV! + Signifikant fler rätt på specifika kunskapsfrågor om HPV. Attityden till kondomanvändning & vaccination var fortsatt positiv. Ca 15% av flickorna hade vaccinerats sedan den första enkäten!

14 Slutsats •Gymnasieelevers kunskap om HPV & HPV-vaccin är mycket låg! •Gymnasieelevers kunskaper om HPV & HPV-prevention kan ökas genom en kort skolbaserad intervention •Gymnasieelever vill ha mer info om HPV, helst från skolsköterskan! •Skolsköterskor kommer därför att ha en viktig roll i prevention av HPV-orsakad cancer!

15 Skolsköterskors inställning till HPV-vaccination i skolan + Revolutionerande med vaccin mot cancer + Jämnar ut sociala skillnader - Varför prioritera detta när schemat redan är så tight? - Osäkerhet gällande vaccinets effekt - Utmanande att få föräldrars samtycke - Hur ska information ges? Till pojkar och deras föräldrar också?

16 Slutsats Ungdomar kan för lite om HPV. Skolsköterskor är en framtida nyckelgrupp! Skolsköteskor är viktiga för barn och deras föräldrar avseende information om HPV och HPV-vaccin. Skolsköterskor behöver därför vara välinformerade om kunskapsläget avseende HPV-vaccin.

17


Ladda ner ppt "HPV & HPV-vaccin Kunskaper & attityder bland ungdomar och skolsköterskor Leg. Sjuksköterska, doktorand Institutionen för folkhälso-"

Liknande presentationer


Google-annonser