Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gynekologiska cellprovskontroller i Jämtland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gynekologiska cellprovskontroller i Jämtland"— Presentationens avskrift:

1 Gynekologiska cellprovskontroller i Jämtland
Jens Boman Verksamhetschef Laboratoriemedicin VLL

2 Laboratoriemedicin VLL
Laboratoriemedicin Västerbottens läns landsting Sex laboratoriespecialiteter med verksamhet vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå samt verksamheter i Skellefteå, Lycksele och Östersund. Totalt ca 420 medarbetare.

3 Laboratoriemedicin VLL
Västerbottens läns landsting svarar för patologisk/cytologisk diagnostik i Västerbotten och Jämtland.

4 Gynekologiska cellprovskontroller
Kvinnor mellan år erbjuds att delta i regelbundna gynekologiska cellprovskontroller. Detta för att påvisa cellförändringar i syfte att förebygga livmoderhalscancer. Kallelse sker vart 3:e år i åldern år, därefter vart 5:e år.

5 Cellförändringar Liten andel av cellförändringar kan utvecklas till cancer om inte förebyggande åtgärder vidtas. Normalt tar detta många år.

6 Cellförändringar Fyra grader av cellförändringar: CIN-1, CIN-2, CIN-3 och cancer. Förutom CIN-1 finns även andra typer av lindriga förändringar.

7 Livmoderhalscancer Livmoderhalscancer orsakas av HR-HPV.
Cirka 40 vårtvirus (HPV = humant papillomvirus) som finns hos människan kan överföras sexuellt. Minst 15 av dessa cirka 40 virustyper kan orsaka livmoderhalscancer. Två typer dominerar (HPV-16 och HPV-18) och mot dessa finns nu förebyggande vaccin.

8 Analys av cellprover i Jämtland
Analys 2012 av utfallet av cellprovtagning utförd i Jämtland under 2011 visar hög andel normala prover: Cirka 98 % mot normalt %.

9 Analys av cellprover i Jämtland
26 mars – mail från Pia Collberg, mödrahälsovårdsöverläkare i Jämtland: låg andel avvikande prover: På grund av problem med diagnostiken? På grund av problem med provtagningen??? Tack vare friskare kvinnor i Jämtland???

10 Analys av cellprover i Jämtland
Eftergranskning 2012 vid NUS av 400 ”normala” prover som analyserats i Jämtland under november 2011 visar 27 med påpekanden varav 17 har lindriga cellförändringar och 6 har CIN-2-3.

11 Omedelbara åtgärder 23/4 Anmälan till chefläkare
Information till VO-chef Misstänkt arbetssätt redan stoppat Planering för att kommunicera och omhänderta kvinnor startade Presskonferens 15 maj Avvikelseutredning/händelseanalys

12 Avvikelseutredning/händelseanalys
Avvikelseutredning/händelseanalys påbörjades för att utreda orsaker och konsekvenser av påvisad underdiagnostik. Syftet var att åtgärda eventuella brister och förhindra framtida avvikelser.

13 Fortsatt eftergranskning
Fortsatt eftergranskning av tidigare granskade och ”normala” prover i Jämtland har skett. 2 år tillbaka för kvinnor år och 4 år för kvinnor över 50 år. Även indicerade prover har eftergranskas.

14 Fortsatt eftergranskning
Kvinnor med påvisade eller misstänkta cellförändringar har kallats till kvinnoklinkiken i Östersund för utredning och eventuell behandling enligt gällande vårdprogram

15 Förbättrad diagnostik 2012
Förändringar genomfördes i Västerbotten och Jämtland under hösten 2012 med vätskebaserad cytologi och detektion av HPV hos kvinnor med låggradiga förändringar. Detta för att ge förbättrad diagnostisk säkerhet.

16 Gynekologiska cellprovskontroller
Det är mycket viktigt att alla kvinnor deltar i gynekologisk cellprovtagning regelbundet så att man får möjlighet att kunna påvisa cellförändringar som på sikt kan utvecklas till cancer om de inte utreds, behandlas och följs upp på ett bra sätt.

17 Händelseanalys utförd 2012-2013
Central analysledare Anette Lundqvist Chefläkare Göran Edbom Har det skett en underdiagnostik? Vilken omfattning? Har någon kommit till skada? Vad är det för orsak(-er)? Vilka förslag på åtgärder finns? Lex Maria-anmälan?

18 Vilka av de föreslagna åtgärderna kommer att genomföras?

19 Samtliga föreslagna åtgärder där Laboratoriemedicin har ansvar ska genomföras om de inte redan har blivit genomförda. T ex har vätskebaserad cytologi införts för förbättrade diagnosmöjligheter vid cytologi samt möjlighet till associerad HPV-analys


Ladda ner ppt "Gynekologiska cellprovskontroller i Jämtland"

Liknande presentationer


Google-annonser