Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vaccination mot HPV Information till vårdnadshavare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vaccination mot HPV Information till vårdnadshavare."— Presentationens avskrift:

1 Vaccination mot HPV Information till vårdnadshavare

2 Hur fungerar vacciner? Vacciner innehåller delar av ett smittämne (virus eller bakterie) eller hela smittämnet i försvagad form Kroppen reagerar genom att aktivera immun- försvaret och bilda antikroppar När man senare utsätts för verklig smitta är kroppen förberedd och antikropparna kan oskadliggöra smittämnet innan sjukdomen hinner bryta ut Ofta behövs mer än en dos

3 Det svenska vaccinationsprogrammet ÅlderÅrskursVaccination mot 3 måndifteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, pneumokockerdos 1 5 måndifteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, pneumokockerdos 2 12 måndifteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, pneumokockerdos 3 18 månmässling, påssjuka, röda hunddos 1 5–6 årdifteri, stelkramp, kikhosta, poliodos 4 6–8 år1–2mässling, påssjuka, röda hunddos 2 10–12 år5–6HPV (flickor födda 1999 eller senare)dos 1–3 14–16 år8–9difteri, stelkramp, kikhostados 5 Barn födda 2001 eller tidigare följer ett annat schema från 5–6 års ålder 5–6 årpoliodos 4 10 år4difteri, stelkramp, kikhostados 4 10–12 år5–6HPV (flickor födda 1999 eller senare)dos 1–3 12 år6mässling, påssjuka, röda hunddos 2

4 Infektion med HPV Sprids genom direkt fysisk kontakt Drabbar de flesta sexuellt aktiva Infekterar hud och slemhinnor Märks oftast inte Läker vanligen ut av sig själv Humant papillomvirus (HPV) Källa: NIH-Visuals Online# AV-8610-3067

5 Från HPV till livmoderhalscancer 1 årupp till 5 år10 år senare eller mer HPV-infektion cellförändringar kvarstående infektionlivmoderhalscancer Infektionen kan inte behandlas, men cellförändringar kan tas bort HPV-infektion nödvändig, men inte tillräcklig, för att utveckla cancer

6 Livmoderhalscancer Varje år dör ca 250 000 kvinnor i världen Cellprovskontroller har minskat antalet fall i Sverige radikalt Varje år insjuknar 400–450 kvinnor i Sverige och ca 150 kvinnor dör Drabbar kvinnor i alla åldrar God prognos för överlevnad vid tidig upptäckt

7 Skydd mot livmoderhalscancer Den svenska strategin består nu av två delar vaccination cellprovskontroll vaccination + cellprovskontroll Bäst skydd får den kvinna som vaccineras som ung och sedan regelbundet går på cellprovskontroller som vuxen

8 Vaccination mot HPV Det finns mer än 100 HPV-typer, varav ca 14 räknas som högrisk, dvs. kan orsaka cancer Vaccinationen skyddar mot de två vanligaste högrisktyperna: HPV 16 och HPV 18 Innebär ett skydd på ca 70 % Därför fortsatt viktigt med regelbundna cellprovs- kontroller som vuxen

9 Vaccination mot HPV Viktigt att bli vaccinerad innan man blir infekterad, dvs. före sexualdebuten Ges med tre doser i armen, vanligen inom sex månader Flickor som är akut sjuka med feber ska vänta med vaccinationen tills de är friska Mycket viktigt att ange om flickan är allergisk eller överkänslig mot något!

10 Behöver vaccinationen förnyas? Ingen kan idag säga hur länge skyddet varar De som först vaccinerades följs noggrant för att se i vilken takt skyddet minskar Hittills ligger deras skydd kvar på en hög nivå Studierna kommer att visa om det behövs fler vaccinationer längre fram för att behålla skyddet

11 Är HPV-vaccinerna säkra? Vacciner måste genomgå ytterst noggranna tester innan de blir godkända för användning HPV-vaccinerna har i studier visat sig ha god säkerhet Ca 30 miljoner* flickor över hela världen har redan blivit vaccinerade HPV-vaccinernas säkerhet följs kontinuerligt *2011

12 Biverkningar från HPV-vaccin Mycket vanliga (≥1/10): smärta, rodnad och svullnad där nålen stacks in, trötthet, huvudvärk Vanliga (≥1/100): feber, blåmärken, illamående, kräkning, klåda, utslag, smärta i arm Sällsynta (<1/1000): andningssvårigheter, nässelutslag Okänd frekvens : förhårdnad och domning, diarré, buksmärta, smärta i leder och muskler, yrsel, svimning De flesta biverkningar är milda och går snabbt över Exempel på rapporterade biverkningar:

13 Rapportera biverkningar Skolhälsovården ska rapportera alla misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket Den vaccinerade flickan eller någon anhörig kan också rapportera misstänkta biverkningar Blanketter och e-tjänst finns på www.lakemedelsverket.se

14 Gynekologiska cellprovskontroller Infördes på 1960-talet och har kraftigt minskat antalet som insjuknar och dör i livmoderhalscancer Omfattar kvinnor 23 – 60 år, kallelse vart 3:e–5:e år Åtta av tio med allvarlig livmoderhalscancer har helt eller delvis låtit bli cellprovskontroller Mycket viktigt även för vaccinerade kvinnor då de saknar skydd mot 30 % av all livmoderhalscancer

15 Sammanfattning HPV-vaccinerna är testade och har god säkerhet Eventuella biverkningar är vanligen milda och går snabbt över Vaccinationen skyddar mot 70 % av all livmoderhalscancer Minskar risken men tar inte bort den helt Därför viktigt att som vuxen regelbundet gå på cellprovskontroller


Ladda ner ppt "Vaccination mot HPV Information till vårdnadshavare."

Liknande presentationer


Google-annonser