Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-08-31Maud Ankardal Visst spelar predisponerande faktorer som blandinkontinens, hög ålder och övervikt samt tidigare vaginal kirurgi roll för resultatet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-08-31Maud Ankardal Visst spelar predisponerande faktorer som blandinkontinens, hög ålder och övervikt samt tidigare vaginal kirurgi roll för resultatet."— Presentationens avskrift:

1 Maud Ankardal Visst spelar predisponerande faktorer som blandinkontinens, hög ålder och övervikt samt tidigare vaginal kirurgi roll för resultatet vid slyngplastik Maud Ankardal, Anders Kjaeldgaard, Eva Uustal Fornell

2 Maud Ankardal Nationella Kvalitetsregistret för Gynekologisk kirurgi (Gynop) Startade 1997 Startade registersträngar 6 registersträngar Hysterektomi (benign) Hysterektomi (benign) Endometriumablation/hysteroscopi Endometriumablation/hysteroscopi Adnex Adnex Tumör (2006) Tumör (2006) Prolaps (2006) Prolaps (2006) Inkontinens (2006) Inkontinens (2006)

3 Maud Ankardal Både patienten och gynekologen bidrar! Pre op patient enkät Pre op patient enkät Pre op data insamlas av operatören Pre op data insamlas av operatören Perop data insamlas av operatören Perop data insamlas av operatören Post op data insamlas av operatören Post op data insamlas av operatören

4 Maud Ankardal Resultat och komplikationer från patienten Bedömning av läkare Uppföljning patient enkät (8v) Uppföljning patient enkät (8v) Bedömning av operatören Bedömning av operatören Uppföljning patient enkät(1år) Uppföljning patient enkät(1år) Bedömning av operatören Bedömning av operatören

5 Maud Ankardal Resultat enligt Patienten 8 veckor och 1 år Hur ofta har Du urinläckage ? Hur nöjd är Du med resultatet efter operationen ?

6 Maud Ankardal Resultat 1 år (n=1104) p<0.01

7 Maud Ankardal Register data ≠ RCT data

8 Maud Ankardal Retropubisk eller transobturator TVT är bäst Kan skillnaden bero på selection bias ?

9 Maud Ankardal Hur många patienter idag ? Inkontinens register (januari oktober 2009) Operationer 4437 Operationer v uppföljning v uppföljning år uppföljning år uppföljning 2256

10 Maud Ankardal Vilken väg används ? Samma fördelning Retropubisk2665 (60%) Retropubisk2665 (60%) Transobturator1772 (40%) Transobturator1772 (40%) TVT-O1117 (25%) TVT-O1117 (25%) TOT 655 (15%) TOT 655 (15%)

11 Maud Ankardal Resultat enligt Patienten (n=2256) 1 år efter operation 67 % utan urinläckage Av alla opererade

12 Maud Ankardal Resultat fördelat på op-metoder (n = 2256) p<0.01

13 Maud Ankardal Predisponerande faktorer kan påverka resultatet ÅlderBMITrängningar/-inkontinens Tidigare kirurgi hysterektomiinkontinenskirurgiprolapskirurgi

14 Maud Ankardal Tidigare kirurgi spelar det roll för resultatet vid slyngplastik ? Bland de 4437 kvinnor som opererats hade tidigare utförts 800 inkontinensoperationer 375 prolapsoperationer 671 hysterektomier

15 Maud Ankardal Urinary leackage after 1 year Total previous surgery ContinentOnce a week leackage daily NoneCount %69,9%19,2%10,9%100,0% hysterectomyCount %62,7%15,6%21,7%100,0% Prolapse surgCount %65,6%17,2% 100,0% Hyst&prolaps surg Count %55,6%19,4%25,0%100,0% Incontinece surgCount %65,0%17,7%17,4%100,0% Hyst&Incont surgCount %64,0%9,3%26,7%100,0% Incont&prolaps surg Count %59,5%16,7%23,8%100,0% Hyst&inkont& prolapse surg Count22812 %16,7% 66,7%100,0% Total Count %67,3%18,1%14,6%100,0%

16 Maud Ankardal Tidigare kirurgi spelar roll för resultatet vid slyngplastik 67 % täta efter 1 år (n=2256) MEN Om tidigare prolapskirurgi var 59 % täta (n=183) Om tidigare inkontinenskirurgi var 63 % täta (n=440) Om tidigare hysterektomi var 61 % täta (n=335)

17 Maud Ankardal Trängningar preoperativt spelar roll för resultatet vid slyngplastik

18 Maud Ankardal Trängningar preoperativt spelar roll för resultatet vid slyngplastik 67 % täta efter 1 år (n=2256) MEN Om preop dagliga trängningar var 55 % täta (n=780) Om preop ej hinner till toaletten var 54 % täta (n=721) Om blandinkontinens var 59 % täta (n=707) p < 0.001

19 Maud Ankardal Ålder spelar roll för resultatet vid slyngplastik

20 Maud Ankardal Ålder spelar roll för resultatet vid slyngplastik 67 % täta efter 1 år (n=2256) MEN Om ålder > 70 var 55 % täta (n=609) p < 0.001

21 Maud Ankardal BMI spelar roll för resultatet vid slyngplastik

22 Maud Ankardal Övervikt spelar roll för resultatet vid slyngplastik Övervikt spelar roll för resultatet vid slyngplastik 67 % täta efter 1 år (n=2256) MEN Om BMI > 35 var 53 % täta (n=101) p < 0.001

23 Maud Ankardal Resultat 1 år (n=2256) Relation till predisponerande faktor

24 Maud Ankardal Ålder, övervikt, trängningar och tidigare kirurgi spelar roll för resultatet vid slyngplastik En kvinna med 4 riskfaktorer har 35 % chans att bli kontinenent 1 år efter slyngplastik. En kvinna med 4 riskfaktorer har 35 % chans att bli kontinenent 1 år efter slyngplastik. Motsvarande chans är 90 % för en kvinna utan riskfaktorer Motsvarande chans är 90 % för en kvinna utan riskfaktorer

25 Maud Ankardal Ålder, övervikt, trängningar och tidigare kirurgi selection bias vid jämförelse retropubisk- och obturator-slyngplastik ? Samvariation högt BMI och trängningar Samvariation högt BMI och trängningar Samvariation ålder och trängningar Samvariation ålder och trängningar Samvariation tidigare kirurgi och trängningar Samvariation tidigare kirurgi och trängningar Fler med högt BMI i obturatorgruppen Fler med högt BMI i obturatorgruppen

26 Maud Ankardal Till skillnad från i randomiserade studier, har mer än 2/3 av Sveriges inkontinensopererade kvinnor någon predisponerande faktor som påverkar utfallet. Till skillnad från i randomiserade studier, har mer än 2/3 av Sveriges inkontinensopererade kvinnor någon predisponerande faktor som påverkar utfallet. Detta bör beaktas vid Detta bör beaktas vid Selektion inför operation Selektion inför operation Patientinformation Patientinformation Jämförelser av de vanligaste metoderna vid inkontinenskirurgi Jämförelser av de vanligaste metoderna vid inkontinenskirurgi

27 Maud Ankardal Tack !


Ladda ner ppt "2010-08-31Maud Ankardal Visst spelar predisponerande faktorer som blandinkontinens, hög ålder och övervikt samt tidigare vaginal kirurgi roll för resultatet."

Liknande presentationer


Google-annonser