Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-08-31Maud Ankardal Visst spelar predisponerande faktorer som blandinkontinens, hög ålder och övervikt samt tidigare vaginal kirurgi roll för resultatet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-08-31Maud Ankardal Visst spelar predisponerande faktorer som blandinkontinens, hög ålder och övervikt samt tidigare vaginal kirurgi roll för resultatet."— Presentationens avskrift:

1 2010-08-31Maud Ankardal Visst spelar predisponerande faktorer som blandinkontinens, hög ålder och övervikt samt tidigare vaginal kirurgi roll för resultatet vid slyngplastik Maud Ankardal, Anders Kjaeldgaard, Eva Uustal Fornell

2 2010-08-31Maud Ankardal Nationella Kvalitetsregistret för Gynekologisk kirurgi (Gynop) Startade 1997 Startade 1997 6 registersträngar 6 registersträngar Hysterektomi (benign) Hysterektomi (benign) Endometriumablation/hysteroscopi Endometriumablation/hysteroscopi Adnex Adnex Tumör (2006) Tumör (2006) Prolaps (2006) Prolaps (2006) Inkontinens (2006) Inkontinens (2006)

3 2010-08-31Maud Ankardal Både patienten och gynekologen bidrar! Pre op patient enkät Pre op patient enkät Pre op data insamlas av operatören Pre op data insamlas av operatören Perop data insamlas av operatören Perop data insamlas av operatören Post op data insamlas av operatören Post op data insamlas av operatören

4 2010-08-31Maud Ankardal Resultat och komplikationer från patienten Bedömning av läkare Uppföljning patient enkät (8v) Uppföljning patient enkät (8v) Bedömning av operatören Bedömning av operatören Uppföljning patient enkät(1år) Uppföljning patient enkät(1år) Bedömning av operatören Bedömning av operatören

5 2010-08-31Maud Ankardal Resultat enligt Patienten 8 veckor och 1 år Hur ofta har Du urinläckage ? Hur nöjd är Du med resultatet efter operationen ?

6 2010-08-31Maud Ankardal 2008 - Resultat 1 år (n=1104) p<0.01

7 2010-08-31Maud Ankardal Register data ≠ RCT data

8 2010-08-31Maud Ankardal Retropubisk eller transobturator TVT är bäst Kan skillnaden bero på selection bias ?

9 2010-08-31Maud Ankardal Hur många patienter idag ? Inkontinens register (januari 2006 - oktober 2009) Operationer 4437 Operationer 4437 8 v uppföljning 3531 8 v uppföljning 3531 1 år uppföljning 2256 1 år uppföljning 2256

10 2010-08-31Maud Ankardal Vilken väg används ? Samma fördelning Retropubisk2665 (60%) Retropubisk2665 (60%) Transobturator1772 (40%) Transobturator1772 (40%) TVT-O1117 (25%) TVT-O1117 (25%) TOT 655 (15%) TOT 655 (15%)

11 2010-08-31Maud Ankardal Resultat enligt Patienten (n=2256) 1 år efter operation 67 % utan urinläckage Av alla opererade

12 2010-08-31Maud Ankardal Resultat fördelat på op-metoder (n = 2256) p<0.01

13 2010-08-31Maud Ankardal Predisponerande faktorer kan påverka resultatet ÅlderBMITrängningar/-inkontinens Tidigare kirurgi hysterektomiinkontinenskirurgiprolapskirurgi

14 2010-08-31Maud Ankardal Tidigare kirurgi spelar det roll för resultatet vid slyngplastik ? Bland de 4437 kvinnor som opererats hade tidigare utförts 800 inkontinensoperationer 375 prolapsoperationer 671 hysterektomier

15 2010-08-31Maud Ankardal Urinary leackage after 1 year Total previous surgery ContinentOnce a week leackage daily NoneCount9182521431313 %69,9%19,2%10,9%100,0% hysterectomyCount1333346212 %62,7%15,6%21,7%100,0% Prolapse surgCount6116 93 %65,6%17,2% 100,0% Hyst&prolaps surg Count207936 %55,6%19,4%25,0%100,0% Incontinece surgCount2025554311 %65,0%17,7%17,4%100,0% Hyst&Incont surgCount4872075 %64,0%9,3%26,7%100,0% Incont&prolaps surg Count2571042 %59,5%16,7%23,8%100,0% Hyst&inkont& prolapse surg Count22812 %16,7% 66,7%100,0% Total Count14093793062094 %67,3%18,1%14,6%100,0%

16 2010-08-31Maud Ankardal Tidigare kirurgi spelar roll för resultatet vid slyngplastik 67 % täta efter 1 år (n=2256) MEN Om tidigare prolapskirurgi var 59 % täta (n=183) Om tidigare inkontinenskirurgi var 63 % täta (n=440) Om tidigare hysterektomi var 61 % täta (n=335)

17 2010-08-31Maud Ankardal Trängningar preoperativt spelar roll för resultatet vid slyngplastik

18 2010-08-31Maud Ankardal Trängningar preoperativt spelar roll för resultatet vid slyngplastik 67 % täta efter 1 år (n=2256) MEN Om preop dagliga trängningar var 55 % täta (n=780) Om preop ej hinner till toaletten var 54 % täta (n=721) Om blandinkontinens var 59 % täta (n=707) p < 0.001

19 2010-08-31Maud Ankardal Ålder spelar roll för resultatet vid slyngplastik

20 2010-08-31Maud Ankardal Ålder spelar roll för resultatet vid slyngplastik 67 % täta efter 1 år (n=2256) MEN Om ålder > 70 var 55 % täta (n=609) p < 0.001

21 2010-08-31Maud Ankardal BMI spelar roll för resultatet vid slyngplastik

22 2010-08-31Maud Ankardal Övervikt spelar roll för resultatet vid slyngplastik Övervikt spelar roll för resultatet vid slyngplastik 67 % täta efter 1 år (n=2256) MEN Om BMI > 35 var 53 % täta (n=101) p < 0.001

23 2010-08-31Maud Ankardal Resultat 1 år (n=2256) Relation till predisponerande faktor

24 2010-08-31Maud Ankardal Ålder, övervikt, trängningar och tidigare kirurgi spelar roll för resultatet vid slyngplastik En kvinna med 4 riskfaktorer har 35 % chans att bli kontinenent 1 år efter slyngplastik. En kvinna med 4 riskfaktorer har 35 % chans att bli kontinenent 1 år efter slyngplastik. Motsvarande chans är 90 % för en kvinna utan riskfaktorer Motsvarande chans är 90 % för en kvinna utan riskfaktorer

25 2010-08-31Maud Ankardal Ålder, övervikt, trängningar och tidigare kirurgi selection bias vid jämförelse retropubisk- och obturator-slyngplastik ? Samvariation högt BMI och trängningar Samvariation högt BMI och trängningar Samvariation ålder och trängningar Samvariation ålder och trängningar Samvariation tidigare kirurgi och trängningar Samvariation tidigare kirurgi och trängningar Fler med högt BMI i obturatorgruppen Fler med högt BMI i obturatorgruppen

26 2010-08-31Maud Ankardal Till skillnad från i randomiserade studier, har mer än 2/3 av Sveriges inkontinensopererade kvinnor någon predisponerande faktor som påverkar utfallet. Till skillnad från i randomiserade studier, har mer än 2/3 av Sveriges inkontinensopererade kvinnor någon predisponerande faktor som påverkar utfallet. Detta bör beaktas vid Detta bör beaktas vid Selektion inför operation Selektion inför operation Patientinformation Patientinformation Jämförelser av de vanligaste metoderna vid inkontinenskirurgi Jämförelser av de vanligaste metoderna vid inkontinenskirurgi

27 2010-08-31Maud Ankardal Tack !


Ladda ner ppt "2010-08-31Maud Ankardal Visst spelar predisponerande faktorer som blandinkontinens, hög ålder och övervikt samt tidigare vaginal kirurgi roll för resultatet."

Liknande presentationer


Google-annonser