Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredning inför inkontinenskirurgi ger bättre utfall och mer nöjda patienter A Kjaeldgaard 1), M Ankardal 2), E U Fornell 3) Kvinnokliniken, Karolinska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredning inför inkontinenskirurgi ger bättre utfall och mer nöjda patienter A Kjaeldgaard 1), M Ankardal 2), E U Fornell 3) Kvinnokliniken, Karolinska."— Presentationens avskrift:

1 Utredning inför inkontinenskirurgi ger bättre utfall och mer nöjda patienter A Kjaeldgaard 1), M Ankardal 2), E U Fornell 3) Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 1), Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2) och Universitetssjukhuset i Linköping 3)

2 Material & metoder Inkontop - ett delregister till Gynop •4437 registrerade inkontinensop från de 37 kliniker som bidragit 2006 - 2009 •Primärt outcome är behandlingsresultaten efter 1 år (n=2256) där andelen - kontinenta - nöjda relaterats till - preoperativ utredningsmetod •Univariat analys med Chi2 test (nonparametrisk)

3 Olika preop behandlingsmetoder - Distribution i Inkontop registret •Innan op utreds närmare 90% med klassiska metoder som miktionslista, residualurinmätning eller någon sort kvantifiering av urinläckaget •Endast 1/3 utreds med blöjtest •11,2 % genomgår inte ovan stående utredningar innan operation

4

5 Resturin ger signifikant bättre resultat •4,4% fler kontinenta (p=0.04) •3,5% fler nöjda (p=0.04)

6 Hosttest verifiering svag prediktor för outcome •Endast 3 % fler (p=0.011 n.s) kontinenta efter hosttest •Knappast mätbar skillnad i nöjdhet

7 Blöjtest ingen prediktor för outcome

8 Ingen utredning ”sämst i test” •Andelen utan preop utredning är 11,2% •Den uttalade resultatförsämringen visar sig först efter 1 år •Alla utredningar ger bättre resultat än ingen preop utredning p=0.0001

9 Urodynamik- Behandlingsresultat •De urodynaminskt utredda patienterna visar signifikant (P=0.0001) sämre resultat •Men det finns förstås en kraftig övervikt av predisponerande faktorer! Predisp. faktor Urodyn utrIngen % Signifikans Urge inkont dagl 50.334.8*** Anstr.läckage överväger 42.053.9*** Tid vaginalkir 32.621.3*** > 70 åå 32.325.1** BMI > 30 25.920.5*

10 Avsaknad av olika preop utredningar - Inverkan på op.resultatet •Blöjtest utan betydelse för behandlingsresultatet! •Hosttest av relativt liten betydelse •Resturin bör fortfarande göras •Miktionslista är ett måste •Ingen preoperativ utredning kan knappast försvaras längre

11 Kan preop utredning betala sig? Kriterier för selektion av kliniker Andelen preop utredda •Miktionslista < 40% •Resturin < 40% •Kvantifiering av läckage < 45% Resultat •2 kliniker uppfyller alla 3 kriterier •6 kliniker uppfyller 2 av tre kriterier p<0.0001 p<0.05

12 Konklusion •2 mån resultaten försämras på 10 mån med dryga 5% i snitt, men mer för de sämst utredda •Miktionslistan är överlägset ”bäst i test”, följd av resturinmätning •Verifiering av ansträngningläckage vid hosttest har överraskande liten betydelse för resultatet •Blöjtest säger inget om operationsresultatet •Att operera enbart på anamnesen ger inget bra resultat •Urodynamiskt utredda är ofta tunga riskpatienter •Kliniker med lägst andel preop utredda patienter har signifikant sämre resultat. •Ytterligare (multivariat) analys behövs för att definiera - subgrupper där ”basutredning” (vilken?) räcker. - riskgrupper där ytterligare utredningar (vilka?) behövs

13


Ladda ner ppt "Utredning inför inkontinenskirurgi ger bättre utfall och mer nöjda patienter A Kjaeldgaard 1), M Ankardal 2), E U Fornell 3) Kvinnokliniken, Karolinska."

Liknande presentationer


Google-annonser