Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Benign hysterektomi 2009 Återrapport från Gynop-registret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Benign hysterektomi 2009 Återrapport från Gynop-registret"— Presentationens avskrift:

1 Benign hysterektomi 2009 Återrapport från Gynop-registret
Tabeller och diagram från återrapporten

2 Deltagande i Gynop-registret år 2009

3 Saknade formulär där operation finns
Eksjö, Gällivare, Östra Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Lidköping, Linköping, Ljungby, Lund, Lycksele, Mora, Motala, Norrköping, Nyköping, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Värnamo, Västervik, Läkargruppen Örebro, USÖ Örebro, Örnsköldsvik och Östersund har inga saknade formulär.

4 Saknade formulär där operation finns registrerad.
Diagram motsvarande tabellen på förra bilden.

5 Ifyllda och registrerade obligata variabler vid inskrivningen (anamnes och status)

6 Andel patienter som erhållit peroperativ antibiotikaprofylax.

7 Operationsmetoder vid hysterektomi

8 Operationsmetoder vid hysterektomi

9 Operationstider, klassindelat

10 Peroperativ blödningsmängd, klassindelad

11 Postoperativa infektioner som krävt antibiotikabehandling
Postoperativa infektioner som krävt antibiotikabehandling. Rangordning efter frekvens ”ingen infektion”

12 Patienter med postoperativa infektioner som krävt antibiotikabehandling

13 Andel (%) patienter där förloppet varit komplikationsfritt och som drabbats av komplikation enligt läkarbedömning sammantaget vid utskrivning, återbesök och enligt 8-veckors patientenkät. Klinikerna har rangordnats efter frekvens ”allvarlig komplikation”.

14 Andel (%) där förloppet antingen varit komplikationsfritt eller där komplikation tillstött enligt läkarbedömning av den samlade frekvensen vid utskrivningen, ev. återbesök och enligt patientens svar i 8-veckorstenkäten. (Ej uppnått 100 % beror på avsaknad av uppföljningsdata).

15 Patienter med patientrapporterade komplikationer, ej förväntade besvär som föranlett sjukvårdsbesök. Klinikerna har rangordnats efter komplikationsfrekvens.

16 Patienter med patientrapporterade komplikationer som föranlett sjukvårdsbesök

17 Patienter med patientrapporterade komplikationer som föranlett återinläggning

18 Andel (%) patienter med patientrapporterade komplikationer som föranlett återinläggning

19 Vårdtid och patientens bedömning
Vårdtid och patientens bedömning. Vårdtiden beräknas fr o m operationsdagen. Klinikerna rangordnade efter frekvens ”>3 dagars vårdtid”.

20 Patientens åsikt om sjukskrivningstidens längd

21 Antal dagar till normal ADL efter operationen, klassindelat.

22 Antal dagar till normal ADL efter operationen

23 Patientens nöjdhet med resultatet 1 år efter operation.

24 Andelen patienter som är nöjda eller mycket nöjda med resultatet 1 år efter operationen.


Ladda ner ppt "Benign hysterektomi 2009 Återrapport från Gynop-registret"

Liknande presentationer


Google-annonser