Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2012-01-01 till och med 2013-12-31 Christer Borgfeldt Docent, överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2012-01-01 till och med 2013-12-31 Christer Borgfeldt Docent, överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret."— Presentationens avskrift:

1 Tumörregistret Återrapport Operationsdatum till och med Christer Borgfeldt Docent, överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret Gynop, Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund Thomas Högberg Docent och delregisteransvarig för tumörregistret Gynop, Avd för Cancerepidemiologi Lunds Universitet

2 Deltagande kliniker och registrerade patienter

3 Antal operationer från respektive sjukhus i detaljanalyserna

4 Endometriecancer operationer

5 Operationstid endometriecancer Op inga lymfkörtlar borttagna n=894Op minst 5 lymfkörtlar borttagna n=266

6 Vårdtid - endometriecancer Op inga lymfkörtlar borttagna n=894Op minst 5 lymfkörtlar borttagna n=266

7 Tid till normal ADL – endometriecancer Op inga lymfkörtlar borttagna n=894Op minst 5 lymfkörtlar borttagna n=266

8 Cervixcancer operationer Primära cervixcanceroperationer med kurativ intension där minst 1 lymfkörtel tagits bort i bäckenet

9

10

11

12 Patientrapporterad komplikation under konvalescens vid 8 veckors enkät postoperativt samt om patienten sökt sjukvård. Primära cervixcanceroperationer med kurativ intension där minst 1 lymfkörtel tagits bort i bäckenet

13 Ovarial/tubar/peritonealcancer inklusive borderline ovarialtumöroperationer

14 Ovarial-/Tubar-/Peritonealcancer (ej Borderline tumörer) Makroskopisk tumörfrihet Stadium IIIC-IV där tumörbörda ovan bäckenet >2cm Intervallkirurgi/Fördröjd primäroperation Alla stadier Primäroperation

15 Ovarial-/Tubar-/Peritonealcancer Stadium IIIC-IV där tumörbörda ovan bäckenet är >2cm Primäropererade

16

17 Colon-kirurgi vid ovarial/tubar/peritonealcancer (ej Borderline tumörer) Alla stadier

18 Annan än gynekologisk- eller colonkirurgi vid ovarial/tubar/peritonealcancer exklusive borderline tumörer. Alla stadier

19 Patientrapporterad komplikation under konvalescens vid 8 veckors enkät postoperativt - ovarial/tubar/peritonealcancer

20 Andel med RMI över 200 hos Primäropererade patienter med kurativ intension

21 Det Nationella Vårdprogrammet följs inte Högvolym sjukhus (> 20 fall/år) och högvolymoperatörer (> 10 fall/år) har bättre sjukdomsspecifik överlevnad (Bristow et al Gynecol Oncol Feb;132(2):403-10)

22 Vulvacancer Antal primäropererade med kurativ intention

23 Vulvacancer med minst en lymfkörtel är borttagen

24

25 Tid från operationsdag till PAD bedömning

26 Vad ger Årsrapporten?


Ladda ner ppt "Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2012-01-01 till och med 2013-12-31 Christer Borgfeldt Docent, överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret."

Liknande presentationer


Google-annonser