Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum till och med

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tumörregistret Återrapport Operationsdatum till och med"— Presentationens avskrift:

1 Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2012-01-01 till och med 2013-12-31
Christer Borgfeldt Docent, överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret Gynop, Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund Thomas Högberg Docent och delregisteransvarig för tumörregistret Gynop, Avd för Cancerepidemiologi Lunds Universitet

2 Deltagande kliniker och registrerade patienter 2009-2013

3 Antal operationer från respektive sjukhus 2012-2013 i detaljanalyserna

4 Endometriecancer operationer 2012-2013

5 Operationstid endometriecancer
Op inga lymfkörtlar borttagna n=894 Op minst 5 lymfkörtlar borttagna n=266

6 Vårdtid - endometriecancer
Op inga lymfkörtlar borttagna n=894 Op minst 5 lymfkörtlar borttagna n=266

7 Tid till normal ADL – endometriecancer
Op inga lymfkörtlar borttagna n=894 Op minst 5 lymfkörtlar borttagna n=266

8 Cervixcancer operationer Primära cervixcanceroperationer med kurativ intension där minst 1 lymfkörtel tagits bort i bäckenet

9 Cervixcancer operationer Primära cervixcanceroperationer med kurativ intension där minst 1 lymfkörtel tagits bort i bäckenet

10 Cervixcancer operationer Primära cervixcanceroperationer med kurativ intension där minst 1 lymfkörtel tagits bort i bäckenet

11 Cervixcancer operationer Primära cervixcanceroperationer med kurativ intension där minst 1 lymfkörtel tagits bort i bäckenet

12 Patientrapporterad komplikation under konvalescens vid 8 veckors enkät postoperativt samt om patienten sökt sjukvård Primära cervixcanceroperationer med kurativ intension där minst 1 lymfkörtel tagits bort i bäckenet

13 Ovarial/tubar/peritonealcancer inklusive borderline ovarialtumöroperationer 2012-2013

14 där tumörbörda ovan bäckenet >2cm
Ovarial-/Tubar-/Peritonealcancer (ej Borderline tumörer) Makroskopisk tumörfrihet Stadium IIIC-IV där tumörbörda ovan bäckenet >2cm Alla stadier Primäroperation Intervallkirurgi/Fördröjd primäroperation

15 Ovarial-/Tubar-/Peritonealcancer Stadium IIIC-IV där tumörbörda ovan bäckenet är >2cm Primäropererade

16 Ovarial-/Tubar-/Peritonealcancer Stadium IIIC-IV där tumörbörda ovan bäckenet är >2cm Primäropererade

17 Colon-kirurgi vid ovarial/tubar/peritonealcancer (ej Borderline tumörer) Alla stadier

18 Annan än gynekologisk- eller colonkirurgi vid ovarial/tubar/peritonealcancer exklusive borderline tumörer. Alla stadier

19 Patientrapporterad komplikation under konvalescens vid 8 veckors enkät postoperativt - ovarial/tubar/peritonealcancer

20 Andel med RMI över 200 hos Primäropererade patienter med kurativ intension

21 Det Nationella Vårdprogrammet följs inte
Högvolym sjukhus (> 20 fall/år) och högvolymoperatörer (> 10 fall/år) har bättre sjukdomsspecifik överlevnad (Bristow et al Gynecol Oncol Feb;132(2):403-10)

22 Vulvacancer 2012-2013 Antal primäropererade med kurativ intention

23 Vulvacancer med minst en lymfkörtel är borttagen

24 Vulvacancer med minst en lymfkörtel är borttagen

25 Tid från operationsdag till PAD bedömning 2012-2013

26 Vad ger Årsrapporten?


Ladda ner ppt "Tumörregistret Återrapport Operationsdatum till och med"

Liknande presentationer


Google-annonser