Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hysterektomi och inkontinens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hysterektomi och inkontinens"— Presentationens avskrift:

1 Hysterektomi och inkontinens
Data från Gynop

2 Hysterektomi och inkontinens
Utgående från hela registret (72085 op) har selekterats fram en studiegrupp på totalt 4753 patienter

3 Hysterektomi och inkontinens
Selektion Alla hysterektomier med indikation blödning eller myom Endometrieablationer med som kontroll Maligna eller misstänkt maligna operationer borttagna Samtidig adnexkirurgi, prolaps- eller inkontinensoperationer exkluderade Åldersintervallet år Besvarade inkontinensfrågor finns före och efter (fram till 2006)

4 Hysterektomi och inkontinens
Totalt 4753 patienter -2528 med uterus mindre än 10 v -1705 med större uterus -336 Endometrieablationer

5 Hysterektomi och inkontinens
Patientkaraktäristika Operationsindelningar Hysterektomi uterus<10gv Hysterektomi uterus≥10gv Hysteroskopi op Antal patienter 2528 1705 326 Ålder vid op, alt första reg 45 46 BMI 25,63 25,26 25,97 Antal förlossningar 2

6 Hysterektomi och inkontinens
Patientkaraktäristika Operationsindelningar Hysterektomi uterus<10gv Hysterektomi uterus≥10gv Hysteroskopi op Antal % Rökning Ja 686 27,4 % 338 20,0 % 65 20,1 % Nej 1821 72,6 % 1353 80,0 % 259 79,9 % Andra sjukdomar allmänna ej underliv, sammanslagning 1586 63,6 % 986 58,9 % 196 61,6 % 907 36,4 % 688 41,1 % 122 38,4 % Hypertension 2147 84,9 % 1482 86,9 % 272 83,4 % 381 15,1 % 223 13,1 % 54 16,6 % Sjd, gyn 2436 96,6 % 1612 94,9 % 299 92,0 % 87 3,4 % 5,1 % 26 8,0 % Tid op, gyn 1984 78,8 % 1079 63,7 % 261 80,6 % 533 21,2 % 614 36,3 % 63 19,4 % Funktionsstatus Ua, ves frisk 1980 91,6 % 1259 92,6 % 214 88,8 % Lätt sänkt 177 8,2 % 95 7,0 % 22 9,1 % Ves ökade risker 4 0,2 % 6 0,4 % 5 2,1 %

7 Hysterektomi och inkontinens
Alla patienterna medtagna oberoende av urinbesvär före operationen Operationsindelningar Hysterektomi uterus<10gv Hysterektomi uterus≥10gv Hysteroskopi op Antal % Urinläckage före op Ja 280 11,1 % 215 12,6 % 27 8,3 % Nej 2248 88,9 % 1490 87,4 % 299 91,7 % Urinläckage, uppföljning 1 år 289 11,4 % 136 8,0 % 32 9,8 % 2239 88,6 % 1569 92,0 % 294 90,2 % Urinträgningar före op 467 18,5 % 506 29,7 % 37 11,3 % 2061 81,5 % 1199 70,3 % 88,7 % Urinträngningar, uppföljning 1 år 271 10,7 % 115 6,7 % 38 11,7 % 2257 89,3 % 1590 93,3 % 288 88,3 %

8 Hysterektomi och inkontinens
Selekterat till bara patienter som var kontinenta preoperativt Operationsindelningar Hysterektomi uterus<10gv Hysterektomi uterus≥10gv Hysteroskopi op Antal % Urinläckage före op Nej 2248 100,0 % 1490 299 Urinläckage, uppföljning 1 år Ja 154 6,9 % 52 3,5 % 12 4,0 % Urinträgningar före op 311 13,8 % 356 23,9 % 25 8,4 % Urinträngningar, uppföljning 1 år 172 7,7 % 64 4,3 % 24 8,0 %

9 Hysterektomi och inkontinens
Selekterat till bara patienter som var Inkontinenta preoperativt Operationsindelningar Hysterektomi uterus<10gv Hysterektomi uterus≥10gv Hysteroskopi op Antal % Urinläckage före op Ja 280 100,0 % 215 27 Urinläckage, uppföljning 1 år 135 48,2 % 84 39,1 % 20 74,1 % Urinträgningar före op 156 55,7 % 150 69,8 % 12 44,4 % Urinträngningar, uppföljning 1 år 99 35,4 % 51 23,7 % 14 51,9 %

10 Hysterektomi och inkontinens
Selekterat till bara patienter som inte hade trägningar preoperativt Operationsindelningar Hysterektomi uterus<10gv Hysterektomi uterus≥10gv Hysteroskopi op Antal % Urinträngningar före op Nej 2061 100,0 % 1199 289 Urinträngningar, uppföljning 1 år Ja 141 6,8 % 45 3,8 % 20 6,9 % Urinläckage före op 124 6,0 % 65 5,4 % 15 5,2 % Urinläckage, uppföljning 1 år 163 7,9 % 54 4,5 %

11 Hysterektomi och inkontinens
Selekterat till bara patienter som hade trägningar preoperativt Operationsindelningar Hysterektomi uterus<10gv Hysterektomi uterus≥10gv Hysteroskopi op Antal % Urinträgningar före op Ja 467 100,0 % 506 37 Urinträngningar, uppföljning 1 år 130 27,8 % 70 13,8 % 18 48,6 % Urinläckage före op 156 33,4 % 150 29,6 % 12 32,4 % Urinläckage, uppföljning 1 år 126 27,0 % 82 16,2 %


Ladda ner ppt "Hysterektomi och inkontinens"

Liknande presentationer


Google-annonser