Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kateterkunskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kateterkunskap."— Presentationens avskrift:

1 Kateterkunskap

2 Kateterkunskap Ska patienten ha en kateter? Ska vi ta bort katetern? Hur tar vi bort katetern? Patienten har problem med katetern: Trängningar Läcker bredvid Måste spolas Byts ofta Feber/infektion/bakteruri

3 Kateterkunskap Ska patienten ha en kateter?
Vad kan hända vid urinretention? Patienten kan få besvärande symptom Risk för irreversibel blås och njurskada Risk för infektion och blåssten

4 Kateterkunskap Vad är riskerna med kateterbehandling?
KAD orsakar VRI (25%) och är en reservoar för multiresistenta bakterier Ökad morbiditet och mortalitet Ökade kostnader Skador på urinvägarna uppkommer vid dåligt genomförd kateterisering och vid dålig kateterskötsel.

5 Kateterkunskap - Urinretention
Resurin=den urin som finns kvar i urinblåsan efter miktion Definition urinretention: Över 40 % av blåsans totala kapacitet kvar i blåsan efter miktion Tumregel vid bladderscan (efter miktion): Resurin < 200 = Ok. Resurin ml = Kontrollfall, gör om mätningen. Resurin > 400 = Sannolikt urinretention Tips: Du har alltså god nytta av att veta den mikterade mängden urin när du bedömer signifikansen av bladderscanmätningar

6 Kateterkunskap - Indikationer för KAD
Urinretention – relativ Övrigt: Op >2 timmar Intensivvård/timdiures Trauma - sänkt medvetandegrad Spolning vid kraftig hematuri Efter ingrepp i urinblåsa/prostata/uretra Immobiliserad patient med oförmåga att tömma i flaska eller toalett I livets slutskede Infektionsdränage Mmm…

7 Kateterkunskap - kontraindikationer för KAD
Bäckenfraktur med risk för urinrörsskada – S-KAD Nyligen opererad i urinrör/prostata/urinblåsa (se journalanteckning!) Icke kooperabel patient Hög vårdtyngd Inkontinens (relativ kontraindikation) Sfinkter-protes – deaktivering!

8 Kateterskunskap – urinretention Ska patienten ha en kateter?
Skaffa bästa tänkbara förutsättningar för blåstömning Integritet Optimal sitt- eller ståställning Assistans Miktion enligt tidsschema Bladder-scan enligt tidsschema Självtappning/assisterad tappning, RIK

9 Kateterkunskap Ska vi ta bort katetern? JA! Vid akut urinretention – 1 vecka Efter operationer mm – så fort det går! Hur tar vi bort katetern? Optimala blåstömningsförutsättningar Kontroll med bladderscan vid riskpatienter Följ ”tumregeln”

10 Kateterkunskap Operation RIK Kronisk uretrakateter
Går ej att avveckla katetern? – remiss till urologen Operation RIK Kronisk uretrakateter Kronisk suprapubisk kateter

11 Kateterkunskap Patienten har mycket problem med sin (kroniska) kateter? Trängningar Läcker bredvid Sätter igen, måste spolas Måste bytas Bakteruri, feber ”infektion” Ge antibiotika eller?

12 Kateterkunskap Problem Lösningar
Problem: Sekretion, ”katetersnor” Dålig lukt Stenbildning Uttalade lokala besvär/smärta över blåsan Läckage Trängningar Symptomgivande infektion (djup) Rengöring av katetern Tätare byten Spolning, funktionskontroll Byte till tunnare kateter eller annat katetermaterial Spolning med klorhexidinlösning Cystoskopi – Blåssten? Antikolinergika? Öka vätskeintag, surgörning av urin? S-KAD RIK Omprövning av indikationen Antibiotika på mkt strikt indikation efter odling

13 Kateterkunskap - katetertyper

14 Kateterkunskap - katetertyper


Ladda ner ppt "Kateterkunskap."

Liknande presentationer


Google-annonser