Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kateterisering av urinblåsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kateterisering av urinblåsa"— Presentationens avskrift:

1 Kateterisering av urinblåsa
Gunilla Andersson universitetsadjunkt

2 Indikationer för kateterisering
Urinretention I samband med bukoperationer Förstorad prostata Medfödda missbildningar Neurogena blåsrubbningar Vid vissa röntgenundersökningar

3 Katererisering, komplikationer
Urinvägsinfektion Kateterstopp Skador eller obehag i urinröret Läckage och trängningar Påverkad livskvalitet

4 Olika sorters katetrar
RIK Ren Intermittent Kateterisering Suprapubisk urinkateter KAD cathéter à demeure, kvarliggande kateter

5 Katetermaterial och storlek
Silikon med förfylld spruta med glycerinmix Latex Vid RIK katetrar av plast, PVC Grovleken på katetern anges i Charrière (Ch), anger omkretsen i millimeter

6 Allmänna förberedelser inför kateterisering
Kontrollera ID Tillämpa basala hygienrutiner Ta hänsyn till patientens behov av integritet Säkerställ att patienten förstått tidigare given information Patienten bör också gett sitt samtycke till behandlingen Kontrollera att patienten inte är överkänslig mot latex eller lidokain (bedövningsgel) Desinfektera avlastningsbord

7 Tillvägagångsätt Duka upp materialet, förbered spruta
Handskar, tvättat rent Bedövningsgel 10 gr kvinna och minst 20 gr man Byt till sterila handskar För in katetern Vid urinsvar- kuffa Fixera katetern

8 Dokumentera Indikation Datum Katetertyp och storlek
Vätskemängd i kateterballongen Byte och eventuella problem Enligt SOSFS 2008:14 om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården och patientdatalagen SFS 2008:355

9

10

11

12 Enradig rubrik Infoga eget foto
Underrubrik Infoga eget foto Infoga ett foto som täcker sidytan och placera det längst bak. Ta sedan bort exempelfotot! (markera och klicka “delete”)

13 Tvåradig längre rubrik
Underrubrik Infoga eget foto Infoga ett foto som täcker sidytan och placera det längst bak. Ta sedan bort exempelfotot! (markera och klicka “delete”)

14 Rubrik Skriv text Kvartal 5 Kvartal 1 Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2

15 Rubrik Skriv text

16 Rubrik Skriv text

17 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Utbildning

18


Ladda ner ppt "Kateterisering av urinblåsa"

Liknande presentationer


Google-annonser