Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÅRD AV TRACHEOTOMERAD PATIENT. Tracheotomi  Anlägges vid 2:a, 3:e och 4:e hästskoformade broskringarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÅRD AV TRACHEOTOMERAD PATIENT. Tracheotomi  Anlägges vid 2:a, 3:e och 4:e hästskoformade broskringarna."— Presentationens avskrift:

1 VÅRD AV TRACHEOTOMERAD PATIENT

2 Tracheotomi  Anlägges vid 2:a, 3:e och 4:e hästskoformade broskringarna

3 Vanligaste indikationerna:  Övre luftvägshinder  Tumörväxt  Stämbandspares  Trauma/ större kirurgi  Respiratorvård under längre tid  Medvetslöshet/ skallskador  Brännskador  Mjukdelssvullnad  Infektioner, svullna slemhinnor/epiglott it  Nervmuskelsjukdo m  Medfödda missbildningar

4 Följder av tracheostomi  Nedsatt hostreflex pga. av nedsatt muskelkraft, smärta  Sekretansamling  Sväljningssvårigheter  Uttorkning och avkylning av slemhinnor  Försämrat luktsinne (smaksinne)  Kommunikation, förlorar talförmågan

5 Trachealkanyler  Kanyl utan kuff, luft kan passera förbi kanylen  Kanyl med kuff, tätar vid respiratorbeh och förhindrar aspiration  Kanyl med innerkanyl, förhindrar blockering

6 Kanyl med kuff  Töm kuffen en gång /pass  Sug samtidigt  Kuffa till täthet

7 Kanyl med innerkanyl  Ta ut och rengör innerkanylen vid behov samt morgon och kväll

8 Fuktvärmeväxlare  Näsans funktion  Värmer  Fuktar  Filtrerar inandningsluften  Byt 1 – 2 ggr/dygn

9 Aktiv befuktning  Till tracheostomerad patient med syrgasbehandling

10 Talventil  Alltid urkuffad kanyl  Membran öppnar vid inandning och stänger vid utandning så att luften passerar genom stämbanden  Sämre återfuktning än fuktvärmeväxlare

11 Daglig rengöring  Tvätta runt stomat med NaCl  Låt torka  Slitskompress runt stomat och under kanylens fästvingar så att huden skyddas

12 Irritation runt tracheostomat  Alsollösning renar och torkar ut  Cavilon svabb efter rengöring, strykes på torr hud. Lufttorka före slitskompress  Inotyolsalva skyddar huden

13 Fixering  Kontrollera att bandet inte sitter för hårt eller för löst!  Byt Kanylbandet vid behov

14 Suga rent i luftvägen  Vid hosta  Rosslar, gurglar eller kännbara vibrationer  Ökat luftvägsmotstånd

15 Sugkateter  Längd 25 cm  Vuxenstorlek grovlek 12 Fr  Näsan tunn kateter  Munnen grov kateter

16 Sugteknik  Sprita händer före och efter  Kontrollera sugtrycket max 20 kPa  1 cm nedanför kanylspetsen  Sug 5 – 10 sek  Kasta katetern, sug igenom sugslangen med vatten

17 Risker  Hypoxi  Sekretstagnation  Ökad slemproduktion  Slemhinneskador  Infektioner  Arytmier

18 Komplikationer Kanylen åker ut Kanyl stopp PneumothoraxBlödning

19 Flödesschema vid akuta situationer  Dekanylering: syrgas med mask och blåsa  Kanylstopp: om livshotande, avlägsna kanyl  Pneumothorax: pleuradrän  Blödning: öronläkare och thoraxkirurg


Ladda ner ppt "VÅRD AV TRACHEOTOMERAD PATIENT. Tracheotomi  Anlägges vid 2:a, 3:e och 4:e hästskoformade broskringarna."

Liknande presentationer


Google-annonser