Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2017-04-05 Venprovtagning Karina Cvetkovska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2017-04-05 Venprovtagning Karina Cvetkovska."— Presentationens avskrift:

1 Venprovtagning Karina Cvetkovska

2 Att tänka på vid provtagning
Det är provtagarens ansvar att: Kontrollera identitet Uppgifterna på remissen/beställningen och provtagningsröret stämmer Provtagningsrören märks i direkt anslutning till provtagningen Följa de riktlinjer och krav som finns i enlighet med socialstyrelsen Märka rör med etikett för blodsmitta vid blodsmitta eller där det föreligger stark misstanke för blodsmitta

3 Detta ska sjuksköterskan göra:
Förbereda patienten, vila ev. fasta Rätt remiss, märka rör Kontrollera patientidentitet Använda skyddsutrustning Skicka proverna till laboratoriet Följa upp analyssvar Rapportera till ansvarig läkare

4 Utrustning Desinfektionsmedel Handskar Kanyl Remiss med märkta rör
Sprutfat eller plastburk till rör Blodtrycksmanschett/stasband Vacuumrör Vacutainerhållare Tork och häfta Riskavfallsburk för kanyl

5 Val av ven Armbågsvecket, vena mediana cubiti
Underarm, vena antebrachialis medialis Undvik område med ärr, hematom eller ödem. Stick ej i arm med lymfödem och inte heller i förlamad arm, undvik arm med pågående dropp.

6 Tillvägagångssätt Tvätta händerna och sprita Handskar
Förbered utrustning Ev. värme för att vidga kärlen Stas högst 1 min, vid längre tid släpp i 2 min innan den dras åt igen Stas band el. blodtrycksmanschett placeras 7-10 cm över punktionsstället Armen ska ligga plant eller lätt sluttande nedåt. Desinfektera punktionsstället, lufttorka ½-2 min

7 Tillvägagångssätt Kanylögat uppåt vid punktion
För in vacutainerrör, byt rör Släpp stas Ta ut röret Sätt en tork ovanför instickställe Dra därefter ut nålen Tryck sedan med torken en minut

8 Åtgärder vid stickskada
Pressa ut så mycket blod som möjligt Rengör och desinficera med 70% sprit Info till arbetsledare Kontakt med ansvarig läkare angående provtagning Gör en arbetsskadeanmälan Kontakta hygien ssk infektionsmottagning för råd.

9 Kapillärprovtagning

10 Utrustning Desinfektionsmedel Handskar Lancett Kuvett
Hemocue apparat för Hb respektive P-glukos

11 Tillvägagångssätt, HB Använd grön lancett (till vuxen)
Ta ett grepp om fingret och stick Torka bort en ev. flera droppar Blodet ska sugas upp i kuvetten och fyll hela ögat på en gång Ta alltid 2 kuvetter till Hb Torka av kuvetten Drag ut släden, vänta tills ready visas Lägg i kuvetten och för in släden lugnt Avläs, värdet visas efter sek

12 Tillvägagångssätt, P - glucos
Använd grön eller blå lancett Torka bort en ev. flera droppar En kuvett är tillräcklig Ta med apparat till patient Provet måste analyseras inom sek Drag ut släden, vänta till ready visas Torka av kuvett Lägg i kuvetten och för lugnt in släden Mättid minuter

13 Att tänka på Vuxna Barn Val av finger
Undvik tummen och lillfingret. (puls,litet finger och senskida) Undvik pekfingret (tjockare hud, blindskrift) Alternativa stickställen Barn Storleken på fingret avgör om man sticker kapillärt Risk för vävnads nekros På spädbarn tas provet i hälen


Ladda ner ppt "2017-04-05 Venprovtagning Karina Cvetkovska."

Liknande presentationer


Google-annonser