Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-08-19 Den nya influensan H1N1 - Information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-08-19 Den nya influensan H1N1 - Information för hälso- och sjukvårdspersonal."— Presentationens avskrift:

1 2009-08-19 Den nya influensan H1N1 - Information för hälso- och sjukvårdspersonal

2 2009-08-19 Omhändertagande av patient på mottagningar Ska inte vistas i väntrum utan tas in direkt på undersökningsrum Rummet ska vara utrustat med adekvat utrustning för handhygien Begränsa antalet personer runt patienten Punktdesinfektera förorenade ytor och föremål med ytdesinfektionsmedel

3 2009-08-19 På sjukhus/övrig slutenvård Patient vårdas på eget rum med stängd dörr. Luftsluss behövs ej Vid brist på enkelrum kan influensapatienter vårdas på samma rum Punktdesinfektera förorenade ytor och föremål med ytdesinfektionsmedel

4 2009-08-19 Transporter inom sjukhusen Vid transport inom sjukhus, ge patienten engångsnäsdukar och plastpåse för använda näsdukar Informera patienten om att hosta i näsduken Patienten ska ha möjlighet att ”sprita” händerna

5 2009-08-19 Basala hygienrutiner vid all vård undersökning och behandling Korta ärmar på arbetskläderna Händer och underarmar fria från armbandsur och smycken Desinfektera händerna –före och efter kontakt med patient –före och efter eventuell användning av handskar Tvätta händerna med tvål och vatten om de är synligt smutsiga eller känns kladdiga Desinfektera därefter händerna Illustration: Jupiter Reklam

6 2009-08-19 Munskydd eller andningsskydd Som skydd mot droppsmitta används munskydd (avdelningsmunskydd eller operationsmunskydd av de som arbetar nära (<1 meter) patienterna Vid åtgärder som kan innebära aerosolbildning (t.ex. inhalationsbehandling, bronkoskopi, sugning av luftvägar) används andningsskydd (erhålles vid behov av vårdhygien)

7 2009-08-19 Stöd för råd och vägledning Webbplatser På landstingets webbplats www.ltkronoberg.sewww.ltkronoberg.se finns länk från startsidan till aktuell information och material för vidareinformation (affischer, faktablad mm) 1177.se – nationell sjukvårdsrådgivning1177.se krisinformation.se –information till allmänheten om allt som inte direkt berör sjukvård –bank av frågor och svar –all information på krisinformation.se kan landstingen ladda ned direkt till sina egna webbplatser Illustration: Jupiter Reklam

8 2009-08-19 Telefon : 1177 – nationell sjukvårdsrådgivning 020- 202000 – myndigheternas gemensamma telefonlinje för allmänna frågor om den nya influensan


Ladda ner ppt "2009-08-19 Den nya influensan H1N1 - Information för hälso- och sjukvårdspersonal."

Liknande presentationer


Google-annonser