Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krav på inrättningar/verksamheter särskilda boenden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krav på inrättningar/verksamheter särskilda boenden"— Presentationens avskrift:

1 Krav på inrättningar/verksamheter särskilda boenden
Reglerat samarbete med vårdhygieniska verksamheten Enkelrum med egen toalett/helst dusch för MRSA boende. Personal med sår, eksem, kronisk hudsjukdom ska inte delta i direkt vård av boende. Arbetsdräkt i vårdnära arbete ska vara kortärmad och tåla tvätt i min 600 Arbetsrutiner som basala hygienrutiner ska finnas nedskrivna. Hjälpmedel, handsprit, engångsförkläde ska finnas. Utrustning anpassad till hjälpbehovet, tex spolo Lokaler anpassade för verksamheten Personal, antal, kunskap Introduktionsutbildning inkluderande vårdhygien

2 Riktlinjer för smittspårning.
MRSA screening av boende som vårdats på vårdenhet utanför Sverige eller vid svensk enhet/boende med kända MRSA problem under senaste halvåret. Känd MRSA vid boendet följs upp enligt lokalt schema. Alla boende provtas med viss regelbundenhet så länge MRSA smittbärare finns vid boendet. Alternativt prov från boende med riskfaktorer. Personal provtas från sår/eksem enligt samma schema. Upptäcks boende ha MRSA screenas medboende som har samma personal och är föremål för nära vård. Odlingen ska upprepas. Screening före planerad inläggning i slutenvård kan övervägas.

3 Smittfriförklaring Smittfrihet kan ej säkert definieras.
Individuell bedömning baserat på riskfaktorer och smittbärartid. Fri från kateter, sår, infarter. Ev behandling. Upprepat negativa odlingar och ingen anhörig smittbärare lågt smittsamma. Kan ev smittfriförklaras om kort bärartid. Dock kontrollodling vid inläggning i slutenvård. Finns sår, ab-behandling, KAD så isoleras.

4 Förhållningsregler MRSA bärare ska berätta om bärarskapet om sjukvård, omvårdnad i hemmet eller annat boende samt tandvård besöks Fotvårdare ska informeras Andra i omgivningen enligt behandlande läkares bedömning Skyldig lämna kontrollprov Skyldig hålla regelbunden kontakt med behandlande läkare Isolering? Kan det bli aktuellt? Vårdas i allmänt utrymme Tillgång till gemensamt kök

5 Förhållningsregler, forts
Kan inta måltider i gemensamt med andra i gemensam lokal. Porslin och disk omhändertas enligt vanliga rutiner. Besökande rekommenderas tvätta händerna före och efter besök. Närstående som deltar i omvårdnadsarbetet informeras om basala hygienrutiner och tillämpar dessa. Tvätt omhändertas och tvättas separat. Ren och smutsig tvätt hålls separat.


Ladda ner ppt "Krav på inrättningar/verksamheter särskilda boenden"

Liknande presentationer


Google-annonser