Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Totalsammanställning LSV NSV FTV (94%) 217 (86%)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Totalsammanställning LSV NSV FTV (94%) 217 (86%)"— Presentationens avskrift:

1 Totalsammanställning LSV NSV FTV 472 251 126 444 (94%) 217 (86%)
Basala hygienrutiner i Landstinget Kronoberg – punktprevalensstudie 2008 I det kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som bedrivs på flertalet av landstingets enheter ingår som en central del att i möjligaste mån undvika vårdrelaterad smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Socialstyrelsen föreskrift SOSFS 2007:19 (M) Basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. utgör grunden i det förebyggande arbetet för att begränsa vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Driftenhetscheferna för länssjukvård, primärvård, psykiatri och tandvård tillstyrkte genomförandet av en punktprevalensundersökning 8 – 9 oktober av följsamheten till basala hygienrutiner. Totalsammanställning LSV NSV FTV Antal vårdpersonal som observerats i patientnära arbete 472 251 126 Antal med kortärmad (dvs ovanför armbågen) arbetsdräkt 444 (94%) 217 (86%) (100%) Antal med underarmar och händer fria från klocka och smycken 445 182 (73%) 123 (98%) Antal som utförde handdesinfektion just före det vårdnära arbetet 324 (69%) 166 (66%) 109 (87%) Antal som utförde handdesinfektion direkt efter det vårdnära arbetet 421 (89%) 207 (82%) 113 (90%) Vårdnära arbete innebär här att fysiskt ta i en patient i syfte att vårda, undersöka eller behandla. Kortärmad arbetsdräkt innebär av Landstinget Kronoberg tillhandahållen arbetsdräkt ( byxor och bussarong eller motsvarande, alternativt klänning).

2 Kommentarer I huvudsak god följsamhet till landstingets föreskrifter avseende arbetsklädsel men i närsjukvården finns det förbättringspotential. 73 – 98 % följsamhet till bestämmelsen att klockor och smycken ej får bäras på händer eller underarmar är för dålig – den SKALL vara 100 %. Patienten har rätt att förvänta sig att få se vårdpersonal utföra korrekt handhygien inför undersökning och behandling. 60 – 70 % är inte bra nog. ”Handhygien före” är mycket viktigare för patienten än ”handhygien efter” som säkert upplevs som viktigare för vårdpersonal. Gunnar Kahlmeter, Vårdhygien 2008

3


Ladda ner ppt "Totalsammanställning LSV NSV FTV (94%) 217 (86%)"

Liknande presentationer


Google-annonser