Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad lärde vi oss av Emma ? Tillämpa alltid basala hygienrutiner -minskar problemen vid oväntade fynd ! -MRSA bara en indikator Tänk på överrapportering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad lärde vi oss av Emma ? Tillämpa alltid basala hygienrutiner -minskar problemen vid oväntade fynd ! -MRSA bara en indikator Tänk på överrapportering."— Presentationens avskrift:

1 Vad lärde vi oss av Emma ? Tillämpa alltid basala hygienrutiner -minskar problemen vid oväntade fynd ! -MRSA bara en indikator Tänk på överrapportering vid flyttning inom och mellan enheter -patientsäkerhet -behov -riskfaktorer Ha en bra diagnos innan antibiotika sätts in – avvakta ?! Var frikostig med sårodling – läkarordination !

2 Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner är en realitet överallt där äldre får vård och omsorg – inte bara på sjukhus De äldsta är högkonsumenter av antibiotika, ibland -utan läkarbedömning -”för säkerhets skull”

3 Antibiotikaanvändning Det är vanligt att antibiotika förskrivs utan att läkaren har någon direkt kontakt med den boende Diagnostik av UVI ? Hög användning av kinoloner Ofta för lång behandlingstid för nedre UVI

4 God hygienisk standard är en naturlig del i uppdraget -inom socialtjänst och hälso- och sjukvård Varken vårdtagare/patienter eller personal ska utsättas för smitta. Arbetsgivaransvar att tillhandahålla skyddsutrustning Tydligare krav på god hygienisk standard –en ledningsfråga -utrustning -lokaler -kompetens Vårdhygien

5 ”Enskild säkerhet = delad säkerhet” Den enskilde vårdtagaren/patientens behov och säkerhet är utgångspunkten. Utbilda och påverka förhållningssätt – läkare – rationell antibiotikaanvändning ! - åter till Semmelweiss - basala hygienrutiner är god hygienisk standardkvalitet -”Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel” - ”Teamutbildningar” i stället för olika grupper för sig ? Samordning samarbete/samverkan - Respektera/ utnyttja kompetens hos olika aktörer/ yrkesroller ! -Låt oss lära av varandras goda exempel ! Hur går vi vidare ?

6

7

8

9 Före….. …efter Handdesinfektion

10 Ringar, läkare

11

12 Ibland går det lika bra med selleri!


Ladda ner ppt "Vad lärde vi oss av Emma ? Tillämpa alltid basala hygienrutiner -minskar problemen vid oväntade fynd ! -MRSA bara en indikator Tänk på överrapportering."

Liknande presentationer


Google-annonser