Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Preanalys På avdelning och laboratorium Anne-Charlotte Wicktorsson nov 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Preanalys På avdelning och laboratorium Anne-Charlotte Wicktorsson nov 2006."— Presentationens avskrift:

1 Preanalys På avdelning och laboratorium Anne-Charlotte Wicktorsson nov 2006

2 Lab prover används till Screening Diagnos Prognos Monitorering Kliniska prövningar När en diagnos sätts så grundar den sig till stor del på analyssvar (70%).

3  Om resultatet blir ”falskt” normalt är det mycket svårt att upptäcka, speciellt vid screening.  ”Falskt” onormal resultat förkastas ofta direkt

4 Analysprocessen delas in i  Preanalys (35-85%)  Analys (10-30%)  Postanalys (10-30%)

5 Preanalys – allt som händer innan analys.  Faktorer innan provtagningen -patienten  Faktorer vid provtagningen  Alla andra faktorer fram till att analysen startar (avdelning + lab).

6 Ackreditering Sedan 1992 är Klinisk kem ackredierat av SWEDAC. I den senaste standarden 15 189 ingår även den externa preanalytiska fasen.

7 Steg inom preanalys  Patienten  Provtagningen  Transporten  Hur provet förvaras/handhas

8 Patienten  Biologiska variation, ålder, kön, etnisk tillhörighet  Livsstil – kost, rökning, alkohol, stress, fysisk aktivitet  Substanser i patientens blod – läkemedel, lipider, heterofila antikroppar

9 Provtagning  Rätt patient  Rätt läge  Rätt rör/ provtagningsordning/ märkning /volym/ blandning  Rätt tid – dygn, i förhållande till medicin, fastande  Rätt provtagningsteknik, stas, storlek på nål, ”pumpning”, rätt blodkärl.

10 Transport  Provstabilitet  Temperatur  Tid

11 Handhavande (avdelning) Lab  Koagulationstid  Centrifugering, g-tal, temp. och tid  Förvaring temp. och tid  Avdunstning

12 Vanligaste ”preanalys-felen”  Hemolys i serum/ plasma prover  Felfyllda rör/ otillräckliga volym  Fel rör  Koagel i rör  Dålig märkning  För gammalt prov  Luft i blodgasspruta  Felaktig provtagning tex. vid dropp

13 Analys  Bestämma det sanna värdet av en analyt i en kroppsvätska dvs. som den är vid provtagningstillfället.  Svaret presenteras som en siffra, ibland med flera decimaler.  <10 % av ”felen”. Kontroller, deltacheck, klotdetektorer.

14 Postanalys  Felaktig analys rapporterad  Svar till fel avdelning  Svar försvunnet  Överföringsfel av svar  Svaret feltolkat

15 De flesta av ”misstagen” ca 75% påverkar inte svarsbedömningen. Resten ger upphov till tex. ny provtagning = högre kostnad och längre TAT för andra prover. Ca 6-8 % leder till en felaktig bedömning.

16 Hemolys  Vanligaste orsaken för preanalysfel (>50%).  Hemoglobinet från epk synligt i serum.  Analyter som har en högre intracellulär än extracellulär koncentration.  Optisk interferens.  Hemoglobinet interfererar med den kemiska reaktionen.  (intravasal hemolys).

17 0,05 g/L 0,15 g/L0,3 g/L0,7 g/L1,5 g/L2,5 g/L5,0 g/L8,0 g/L

18

19 Orsaker till hemolys. Problem vid provtagningen  För smal nål  Provtagning med Butterfly och PVK  Små och sköra vener  Om blodet skakas kraftigt.  Om helblodet kyls ned för snabbt  Långa förvaringstider av helblod  Centrifugering innan koaguleringen är färdig (Gel-rör).

20 Lipemiska / ikteriska prover  Om patienten har högt TG  Efter en fettrik måltid.  Serum / Plasma blir vitt.  Om patienten har högt bilirubin  Serum/Plasma blir mörkt gult/grönt


Ladda ner ppt "Preanalys På avdelning och laboratorium Anne-Charlotte Wicktorsson nov 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser