Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemdykare och kemdykning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemdykare och kemdykning"— Presentationens avskrift:

1 Kemdykare och kemdykning
Presentation till övning PM 13-6

2 Vad är kemdykning enligt AFS?
AFS 2007:7 Kemdykning: ”Inträngande i område där luftföroreningar sprids okontrollerat eller i område med syrebrist (oxygenbrist) för att rädda liv, bekämpa utflöde av kemikalier eller liknande klädd i kemskyddsdräkt och med andningsapparat på.” Kemskyddsdräkt definieras som: ”Särskilda skyddskläder som används vid kemdykning.”

3 Zonindelning

4 Skyddsnivåer Följande skyddsnivåer kan komma att beordras vid kemdykning. Vid order om skyddsnivå är det viktigt att ansvarigt befäl meddelar aktuell skyddsnivå i klartext för att undvika missförstånd. Vi anger ej längre begrepp ”Nivå 1, 2, 3” utan anger vad man ska klä sig i. Övertrycksventilerad kemskyddsdräkt med köldskydd och tryckluftsapparat. Underställ skall bäras under dräkten. Övertrycksventilerad kemskyddsdräkt och tryckluftsapparat. Branddräkt med stänkskydd och tryckluftsapparat. Underställ skall bäras om larmstället förutsätter detta. Branddräkt och tryckluftsapparat.  Branddräkt och filtermask

5 Övertrycksventilerad kemskyddsdräkt och tryckluftsapparat.
Kemskyddsdräkten är övertrycksventilerad. Flödet kan väljas efter behov. Standardflödet är 2 l/min vilket skapar ett övertryck som skyddar mot inläckage vid en liten punktering av dräkten. Högre flöde kan väljas för att kyla. Tänk då på att luften snabbt tar slut. Dräkten klarar mycket högt ställda krav på motståndskraft mot kemikalier. Den motstår de flesta kemikalier i över 8 timmar kontinuerlig exponering. Det finns enstaka kemikalier som den klarar max 10 minuters exponering. Undvik därför så långt det är möjligt att exponera dräkten för flytande okända kemikalier. Dräktens egenskaper tas fram via ett standardiserat test där genomsläppligheten mäts. Gränsvärdet går vid 1.0 μg/cm2 *min. Om dräkten saneras ordentligt efter exponering så bibehålles dräktens motståndskraft. Dräkten skyddar ej mot brand och får ej användas vid brand eller risk för brand.

6 Övertrycksventilerad kemskyddsdräkt och tryckluftsapparat.
Använd skyddshuva för att skydda gummit runt andningsmasken. Underställ, bomullshandskar och sockar skall bäras under dräckten. Om dräkt utan stövel används så bör glidsocka tas på för att lättare få på stöveln. (Socka tillhör ej köldskydd)

7 Övertrycksventilerad kemskyddsdräkt och tryckluftsapparat.
Luftflödet i dräkten ställs genom att välja läge på vredet. Siffran anger liter/minut. 2 liter är rekommenderat vid kemdykning och högre kan väljas för kylning. Övertryck ventileras ut via övertrycksventil i dräkten. Luftslang kopplas och gängorna dras åt för att få luftmatning till dräkten.

8 Övertrycksventilerad kemskyddsdräkt med köldskydd och tryckluftsapparat
Köldskydd är ett komplement till kemskyddsdräkt vid risk för stänk av framför allt tryckkondenserade eller kylkondenserade gaser. Köldskyddet har en isolerande effekt och är framför allt till för att skydda dräktens material mot direkt exponering av låga temperaturer. Köldskyddet ger inte ett långvarigt skydd för kemdykaren vid låga temperaturer men klarar mindre stänk.

9 Branddräkt med stänkskydd och tryckluftsapparat
Stänkskyddet fungerar som ett enkelt men effektivt skydd mot stänk. Det hindrar kemikalier från att sugas upp av branddräkten. Det är ej gastätt och skall ej användas vid långvarig kemdykning. Stänkskyddet kan användas vid snabba livräddande insatser av personal som är först på platts och risk för stänk föreligger. Vid påklädning tas dräkten på i följande ordning, Byxor, handskar, överdel. Detta gör att skarven mellan handskar och ärm blir tät.

10 Branddräkt med stänkskydd och tryckluftsapparat
Stänkskyddet är förbrukat efter en användning och skall därefter inte användas skarpt. Om stänkskyddet utsatts för stänk tas det av enligt instruktion för att undvika att personen kontamineras.

11 Branddräkt och tryckluftsapparat
Denna skyddsnivå är samma som används vid rökdykning. Vid behov kan handskar med bättre motståndskraft mot kemikalier användas. Denna skyddsnivå används normalt inte vid kemdykning utan kan användas för att göra en snabb livräddande insats. Vid inträngning i gas eller vid stänk ska branddräkten tas av så fort det går för att undvika kontaminering av personalen. Gas och vätska fastnar lätt i dräkten.

12 Branddräkt och filtermask
Filtermask får endast användas vid låg risk för exponering av gaser eller låga koncentrationer. Gasen skall vara identifierad och kontrollerad mot filtrets egenskaper innan filtermask används. Filtermask kan användas t.ex. av saneringspersonal som stå mellan varm och kall zon. Skyddsnivån kan även kompletteras med stänkskydd.


Ladda ner ppt "Kemdykare och kemdykning"

Liknande presentationer


Google-annonser