Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Friskabrandmän. projekt i samarbete: Bakgrund friskabrandmän och Skellefteåmodellen. • 2006 startades projektet friskabrandmän.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Friskabrandmän. projekt i samarbete: Bakgrund friskabrandmän och Skellefteåmodellen. • 2006 startades projektet friskabrandmän."— Presentationens avskrift:

1 friskabrandmän

2 projekt i samarbete:

3 Bakgrund friskabrandmän och Skellefteåmodellen. • 2006 startades projektet friskabrandmän.

4 Bakgrund friskabrandmän och Skellefteåmodellen • 2007  friskabrandmän beskrivs och exemplifieras genom Skellefteåmodellen.

5 Bakgrund friskabrandmän och Skellefteåmodellen • 2011 tilldelades ”friskabrandmän” arbetsmiljöutmärkelsen ”Good practice award” av Europeiska Arbetsmiljöbyrån.

6 Bakgrund friskabrandmän och Skellefteåmodellen • 2012 antog EPSU och ETUI Skellefteåmodellen som grundförhållningssätt. (17 Europeiska länder) • EPSU Europeiska federationen för offentliganställdas förbund • ETUI European Trade Union Institute

7 Bakgrund friskabrandmän och Skellefteåmodellen • 2013 skriver Stefan Magnusson och David Hultman på uppdrag av MSB boken friskabrandmän.

8 Varför ”friskabrandmän”? • WHO 2007 • Lemasters metastudie: 32 stora internationella forskningsprojekt • Standardized Mortality Rate (SMR) • Ständigt nya rapporter

9 Brandmän exponeras för: • Ämnen med dokumenterat hälsovådliga effekter • Ämnen helt utan dokumenterade effekter • Ämnen i dagsläget okända

10 synergieffekter 3+3=29 26+4=103 •Synergier 71+44=1111 ? ? ? ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?

11 Exponeringstillfällen • Brand, eftersläckning och restvärdesarbete. • Hantering och användning av kontaminerade kläder och utrustning. • Övning och utbildning.

12 Total dos • Tid • Exponering • Upprepning

13 • Latenstiden Latenstid = Lååååååååååååååååååååååååång

14 Intoxikation • Inandning • Upptag genom huden • Oralt (Nedsväljning)

15 Dagens förutsättningar. • Kunskapen • Lagstiftningen • Metoderna

16 ”Skellefteåmodellen” Från larm → nytt larm

17 ”Skellefteåmodellen”

18 Kunskap och insikt

19 ”Skellefteåmodellen” Kunskap och insikt Rutiner och flöden

20 ”Skellefteåmodellen” Kunskap och insikt Rutiner och flöden Verktyg

21 Friska Brandmän21

22 Anpassad utrustning

23

24 Skellefteåmodellen 24 Brandstation Material / Utrustning Klart för Larm På väg till Olycka / Brand Olycka / Brand Kontaminerat Material, Utrustning & Kläder återtransporteras åtskilt Från personal Återtåg kontaminerad utrustning Bil Hytt Kontaminerad Utrustning Sanering av Utrustning / Material Sanerad Utrustning Material

25


Ladda ner ppt "Friskabrandmän. projekt i samarbete: Bakgrund friskabrandmän och Skellefteåmodellen. • 2006 startades projektet friskabrandmän."

Liknande presentationer


Google-annonser