Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidig identifiering och behandling av livshotande tillstånd! Reagera på en puls som är högre än blodtrycket!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidig identifiering och behandling av livshotande tillstånd! Reagera på en puls som är högre än blodtrycket!"— Presentationens avskrift:

1 Tidig identifiering och behandling av livshotande tillstånd! Reagera på en puls som är högre än blodtrycket!

2 Tidig identifiering av livshotande tillstånd Plötsligt hjärtstopp kommer sällan plötsligt. Plötsligt hjärtstopp kommer sällan plötsligt. Ofta finns varningstecken; Ofta finns varningstecken; Sviktande vitala funktioner - puls - blodtryck - andning - medvetande

3 Tidig identifiering av livshotande tillstånd Hjärtstopp på sjukhus utanför HIA/IVA har usel prognos! Hjärtstopp på sjukhus utanför HIA/IVA har usel prognos! Återupplivning misslyckas oftast. Återupplivning misslyckas oftast.

4 Tidig identifiering av livshotande tillstånd Tidig snabb behandling ger bättre resultat. Tidig snabb behandling ger bättre resultat. Etiska beslut om behandlingsnivå skall tas i tid! Etiska beslut om behandlingsnivå skall tas i tid! Rätt patient i rätt tid till IVA! Rätt patient i rätt tid till IVA!

5 Tillvägagångssätt Alla patienter skall MEWS bedömas dagligen! Alla patienter skall MEWS bedömas dagligen! Om poängen är 1-2 görs scoring vid minst 3 tillfällen. Om poängen är 1-2 görs scoring vid minst 3 tillfällen. Om poängen är 3 skall scoringen fortsätta, använd övervakningsbladet! Om poängen är 3 skall scoringen fortsätta, använd övervakningsbladet!

6 Kriterier för att tillkalla MIG Om MEWS 5 eller mer. Om MEWS 5 eller mer. Om saturationen är <90 % med syrgas. Om saturationen är <90 % med syrgas. Om personal känner allvarlig oro över patientens tillstånd. Om personal känner allvarlig oro över patientens tillstånd. Ansvarig ssk kontaktar ansvarig avdelningsläkare, som i största möjliga mån skall bedöma pat bedside och vid behov kontaktas MIG, tfn: 62954 Ansvarig ssk kontaktar ansvarig avdelningsläkare, som i största möjliga mån skall bedöma pat bedside och vid behov kontaktas MIG, tfn: 62954 MIG är ingen larmfunktion. Inställelsetid är 30 min. Om mer akut utfärda 50000-larm. MIG är ingen larmfunktion. Inställelsetid är 30 min. Om mer akut utfärda 50000-larm.

7 Modified Early Warning Score

8 Respiration Se, lyssna, känn!!! Se, lyssna, känn!!! Förvirring kan vara tecken på syrebrist! Förvirring kan vara tecken på syrebrist! Kontrollera att patienten ej har ofri luftväg. Kontrollera att patienten ej har ofri luftväg. - finns snarkande andning? - ronki/stridor/slem/andra biljud? - ansiktsfärg? Räkna andningsfrekvens under 1 min (poäng anges ovan). Räkna andningsfrekvens under 1 min (poäng anges ovan). Andningsfrekvensen är den parameter som snabbast indikerar livshotande tillstånd! Andningsfrekvensen är den parameter som snabbast indikerar livshotande tillstånd!

9 Respiration Åtgärder: Åtgärder: - pat skall ej ligga plant, höj huvudändan åtminstone 30 grader. - vid ofri luftväg använd käklyft  kontakta MIG Ge syrgas, stanna hos patienten, utvärdera resultat. Patienten skall ha saturation >90 %, om ej  kontakta MIG. Ge syrgas, stanna hos patienten, utvärdera resultat. Patienten skall ha saturation >90 %, om ej  kontakta MIG. Även KOL patienterna skall ha syrgas i akutskedet. Stanna hos patienten, övervaka andningen. Även KOL patienterna skall ha syrgas i akutskedet. Stanna hos patienten, övervaka andningen. Sug tillgänglig vid sviktande andning då läkare tillkallas! Sug tillgänglig vid sviktande andning då läkare tillkallas!

10 Puls Snabb puls kan ha många allvarliga orsaker; Snabb puls kan ha många allvarliga orsaker; - vätskebrist - smärta - allvarlig blödning - svår infektion - allergisk chock Icke kännbar radialispuls (handledspuls) är ett allvarligt tecken! Icke kännbar radialispuls (handledspuls) är ett allvarligt tecken!

11 Systoliskt blodtryck Lågt blodtryck kan ha samma allvarliga orsaker som hög puls; Lågt blodtryck kan ha samma allvarliga orsaker som hög puls; - vätskebrist - allvarlig blödning - sepsis - allergisk chock Ge ej vätskedrivande till en patient som har lågt blodtryck samt dålig urinproduktion. Överväg att ge vätska! Kontakta ansv läk. Ge ej vätskedrivande till en patient som har lågt blodtryck samt dålig urinproduktion. Överväg att ge vätska! Kontakta ansv läk. Symptom på lågt blodtryck kan vara; Symptom på lågt blodtryck kan vara; - förvirring - kalla händer/fötter - dålig urinproduktion

12 Temperatur En låg temperatur kan vara minst lika farlig som en hög! En låg temperatur kan vara minst lika farlig som en hög! En patient kan lida av allvarlig blodförgiftning trots en låg temperatur. En patient kan lida av allvarlig blodförgiftning trots en låg temperatur. Värm patienten vid behov (extra täcken, filtar). Värm patienten vid behov (extra täcken, filtar).

13 CNS Orsaker till förvirring och försämrat medvetande; Orsaker till förvirring och försämrat medvetande; - syrebrist - patienten samlar på sig koldioxid - lågt blodtryck - för mycket smärtstillande eller andra lugnande droger - lågt blodsocker!!! - stroke m.m.

14 Urin Dålig eller utebliven urinproduktion är ett dåligt tecken! Ingen diures på ett halvt dygn är allvarligt, likaså <300 ml totalt under samma tid. Dålig eller utebliven urinproduktion är ett dåligt tecken! Ingen diures på ett halvt dygn är allvarligt, likaså <300 ml totalt under samma tid. På kateterbärande patienter: På kateterbärande patienter: - mät urinen - beräkna vätskebalans - speciellt viktigt på nyopererade, ileuspatienter, vid infektion och f.d. IVA patienter m.fl. - mycket viktig information om patientens tillstånd försämras. På icke kateterbärande pat kan man ta hjälp av bladderscan för att se om det står urin i blåsan. På icke kateterbärande pat kan man ta hjälp av bladderscan för att se om det står urin i blåsan. Dålig urinproduktion – vätska eller vätskedrivande? Tänk till och diskutera m ansv läk! Dålig urinproduktion – vätska eller vätskedrivande? Tänk till och diskutera m ansv läk!

15 Reagera! På alla orange och röda värden, även om patienten inte uppnått 5 MEWS poäng! På alla orange och röda värden, även om patienten inte uppnått 5 MEWS poäng!

16 Tack för uppmärksamheten! André Lennartsson André Lennartsson Anette Ekberg Anette Ekberg Birgitta Franzén Birgitta Franzén Camilla Edvinsson Camilla Edvinsson Ewa Olsson Ewa Olsson


Ladda ner ppt "Tidig identifiering och behandling av livshotande tillstånd! Reagera på en puls som är högre än blodtrycket!"

Liknande presentationer


Google-annonser