Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Registrering av CDK. • Hjälptext • OBS! Registrera endast patienter med kronisk dialysbehandling. • Akut/Planerad • Akut: • Inläggning begärd snarast.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Registrering av CDK. • Hjälptext • OBS! Registrera endast patienter med kronisk dialysbehandling. • Akut/Planerad • Akut: • Inläggning begärd snarast."— Presentationens avskrift:

1 Registrering av CDK

2

3 • Hjälptext • OBS! Registrera endast patienter med kronisk dialysbehandling. • Akut/Planerad • Akut: • Inläggning begärd snarast. • Planerad: • Inläggning begärd på planerad tid.

4

5 Operatör operatorkodsortsjukhusaktiv Lars KarlstadR011KarlstadAktiv Leif karlstadR035KarlstadAktiv Markus KarlstadR047KarlstadAktiv Karl KarlstadR059KarlstadInaktiv A01 10KarlstadAktiv R01 12KarlstadAktiv K08 15KarlstadAktiv Annan operatörK0099KarlstadAktiv

6 Hjälptext Produktnamn Om inte namn på använd CDK finns med i urvalet kontakta administratör

7 Hjälptext Första funktion God: Rättvänd koppling, ej lägesberoende och uppnår blodflöde 300 ml/min. Dålig: Ordinerat blodflöde uppnås ej, lägesberoende eller omvänd koppling

8

9 Temporär CDK I regel registreras CDK först som temporära oavsett om de är icke tunnelerade eller tunnelerade. Undantaget är om man från början beslutat att CDK är enda möjliga access. Då registreras CDK som permanent. Permanent CDK Annan access ej möjlig. Datum för beslut anges. Om en ny CDK anläggs blir den permanent med samma datum.

10

11 Hjälptext Registrering OBS registrera standardordinationen. Tillfällig instillation av annat alternativ Vid t.ex. Actilys, räkna hela kalendermånader från månadens första dag till månadens sista dag. Om avvikelsen är >50%, registrera hela månader t.ex. 1/1 - 31/3. Vid CDK byte registreras exakt start & stop datum. Heparin/Citralock/Duralock-C + Actilys Standardordination med Actilysinstillation vid patientens längsta dialysuppehåll.

12

13 Hjälptext Mätmetod Har anses i regel transonic mätning

14

15 Hjälptext Funktionell komplikation Recirkulation är tolererbart upp till 10-15 %. Uppmäts högre värde och om det ger upphov till försämrad dialyseffekt skall det åtgärdas och därför också registreras. Blodflödet skall helst uppnå 300 ml/min. >50% av månaden Räkna hela kalendermånader från månadens första dag till månadens sista dag. Om avvikelsen är >50%, registrera hela månader t.ex. 1/1 - 31/3. Vid CDK byte registreras exakt start & stop datum.

16 Hjälptext Infektion Registrera bara infektion som kräver antibiotikabehandling. Infektionen registreras som ett behandlingstillfälle. Fyll i start- och stoppdatum med datumet när antibiotikabehandlingen startade. Septikemi CDK relaterad infektion: Växt av mikroorganismer i blododling tagen perifert, från CDK eller båda som ej härrör från annan infektionsfokus med eller utan kliniska symtom.

17 Övrig komplikation Registreras som ett tillfälle, fyll i samma start och stopp datum. Blödning: kräver blodtransfusion, reoperation, inläggning eller förlängd vårdtid. Materialfel: som kräver byte av kateterdel skall registreras. Tekniskt problem: som leder till misslyckad inläggning.  Inklusive synlig cuff

18

19 Hjälptext Systemisk tillförsel av läkemedel Avser tillförsel som sker peroralt, rektalt eller parenteralt (injektion eller infusion). Skänkelbyte Utbyte av icke fungerande skänkeldel. Byte av en del av CDK Åtgärd pga materialfel

20

21 Ej behov Byte till annan blodaccess. Om det är patientens HD behandling som avslutats, registrera inte det här utan gör det på accesshistorik/HD-slut. Ej Funktion Uppnår ej ordinerat blodflöde, flödesproblem relaterat till anatomi eller trombos. Ändrat till fel läge Katetern har rört sig eller synlig cuff. Materialfel Verkligt, misstänkt eller begärd återkallelse av produkt.

22

23


Ladda ner ppt "Registrering av CDK. • Hjälptext • OBS! Registrera endast patienter med kronisk dialysbehandling. • Akut/Planerad • Akut: • Inläggning begärd snarast."

Liknande presentationer


Google-annonser