Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjälptext Akut/Planerad OBS! Registrera endast patienter med kronisk dialysbehandling. Akut: Inläggning begärd snarast. Planerad: Inläggning begärd på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjälptext Akut/Planerad OBS! Registrera endast patienter med kronisk dialysbehandling. Akut: Inläggning begärd snarast. Planerad: Inläggning begärd på."— Presentationens avskrift:

1

2 Hjälptext Akut/Planerad OBS! Registrera endast patienter med kronisk dialysbehandling. Akut: Inläggning begärd snarast. Planerad: Inläggning begärd på planerad tid. Kan vara före eller under inläggning

3 Typ * Vi anger namn, cm (från spets till cuff), french, och referens nummer OBS vid ändring av namn senare = Ny CDK Identitet Hjälptext Produktnamn Om inte namn på använd CDK finns med i urvalet kontakta administratör Registreringsförslag: HemoStar 23cm 14,5F Ref

4 Vi har grupperat läkare enl. enhet. Med samma sorterings nummer kommer namnen sedan i alfabetisk ordning automatiskt. Inaktiverade operatörer rensar rullgardinen men namnen finns kvar i statistiken och på Förhandsgranskning sidan. Vid tillägg eller borttagande av namn, ändra även koden samt operatör i fistellistan så den blir likadan.

5 Hjälptext CDK: femoralis inläggningar Vi rekommenderar att alla CDK inläggningar i femoralis registreras.  När man inte vet vilken sida  t.ex Femoralis Hjälptext Första funktion God: Rättvänd koppling, ej lägesberoende och uppnår blodflöde 300 ml/min. Dålig: Ordinerat blodflöde uppnås ej, lägesberoende eller omvänd koppling Längd i cm från spets till cuff

6 Hjälptext Temporär CDK Alla CDK registreras först som temporära.  Permanent CDK Datum då beslut tagits att ej anlägga annan sorts access, tex fistel Samma datum för permanent status följer alla CDK även om den bytes. I journal anteckningen kan man på det datumet lätt hitta orsaken till permanent status.

7 Hjälptext Mätmetod Här anses i regel transonic mätning Vid värdering av svaret är det viktigt att veta om CDKn kördes omvänd eller rättvänd och Qb värde, omvänd och högre Qb förväntas ge högre recirkulation.

8 Hjälptext Registrering OBS registrera standardordinationen. Tillfällig instillation av annat alternativ Vid t.ex. Actilys, räkna hela kalendermånader från månadens första dag till månadens sista dag. Om avvikelsen är >50%, registrera hela månader t.ex. 1/1 - 31/3. Vid CDK byte registreras exakt start & stop datum. Heparin/Citralock/Duralock-C + Actilys Standardordination med Actilysinstillation vid patientens längsta dialysuppehåll. Kan vara flera sammanhängande månader  OBS Alt + Actilys innebar inte vb eller ibland Oftast räcker det med enbart sort - styrkan behövs ej

9 Hjälptext Ej behov/Avliden Byte till annan blodaccess. Om det är patientens HD behandling som avslutats, registrera inte det här utan gör det på accesshistorik/HD-slut. Väljs alternativet avliden, kommer automatiskt samma datum att registreras som HD-avslut på pat. accesshistorik.  Ej Funktion Uppnår ej ordinerat blodflöde, flödesproblem relaterat till anatomi eller trombos.  Ändrat till fel läge Katetern har rört sig eller synlig cuff.  Materialfel Verkligt, misstänkt eller begärd återkallelse av produkt. Avliden Väljs alternativet avliden, kommer automatiskt samma datum att registreras som HD-avslut på pat. accesshistoriken, instillation och ev. funktionella komplikationer. För att en patient ska registreras som avliden i DiAD så måste datum anges i ”Patient avliden”, det räcker inte med att bara ha ett avslutdatum på accessen. Kom ihåg att även registrera komplikationen som leder till accessavslut.

10 Hjälptext Funktionell komplikation Recirkulation är tolererbart upp till %. Uppmäts högre värde och om det ger upphov till försämrad dialyseffekt skall det åtgärdas och därför också registreras. Blodflödet skall helst uppnå 300 ml/min. >50% av månaden Räkna hela kalendermånader från månadens första dag till månadens sista dag. Om avvikelsen är >50%, registrera hela månader t.ex. 1/1 - 31/3. Vid CDK byte registreras exakt start & stop datum. Möjlighet att registreras trots ej åtgärdad eftersom det ger utvärderings information av produkter och vårdrutiner  t.ex. stopp i en skänkel , single needle double pump

11 Hjälptext Infektion Registrera bara infektion som kräver antibiotikabehandling. Infektionen registreras som ett behandlingstillfälle. Fyll i start- och stoppdatum med datumet när antibiotikabehandlingen startade. Septikemi CDK relaterad infektion: Växt av mikroorganismer i blododling tagen perifert, från CDK eller båda som ej härrör från annan infektionsfokus med eller utan kliniska symtom. Fyll i med samma datum

12 Fyll i med samma datum Hjälptext Övrig komplikation  Registreras som ett tillfälle, fyll i samma start och stopp datum.  Blödning: kräver blodtransfusion, reoperation, inläggning eller förlängd vårdtid.  Materialfel: som kräver byte av kateterdel skall registreras.  Tekniskt problem: som leder till misslyckad inläggning.  Inklusive synlig cuff  t.ex Fel på den ena TESIO skänkeln, klämmor eller luerlock fattning  t.ex. lungemboli, hjärttamponad eller hjärtstillestånd

13 Hjälptext Systemisk tillförsel av läkemedel Avser tillförsel som sker peroralt, rektalt eller parenteralt (injektion eller infusion). Skänkelbyte Utbyte av icke fungerande skänkeldel. Byte av en del av CDK Åtgärd pga materialfel  t.ex TESIO  t. ex klämma, luerlock fattning  t.ex backning av CDK, mekanisk rensning med ledare


Ladda ner ppt "Hjälptext Akut/Planerad OBS! Registrera endast patienter med kronisk dialysbehandling. Akut: Inläggning begärd snarast. Planerad: Inläggning begärd på."

Liknande presentationer


Google-annonser