Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målsättning Att öka tryggheten vid omhändertagandet av akut sjuka barn Att kunna påbörja basal hjärt-lungräddning och kunna ingå i situationer där A-HLR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målsättning Att öka tryggheten vid omhändertagandet av akut sjuka barn Att kunna påbörja basal hjärt-lungräddning och kunna ingå i situationer där A-HLR."— Presentationens avskrift:

1

2 Målsättning Att öka tryggheten vid omhändertagandet av akut sjuka barn Att kunna påbörja basal hjärt-lungräddning och kunna ingå i situationer där A-HLR är nödvändigt.

3 Bakgrund Sällsynt med hjärtstopp hos barn. Hos vuxna är oftast orsaken till hjärtstopp cardiellt betingat. Hos barn är oftast orsaken till hjärtstopp relaterat till syrebrist beroende på andningsproblem.

4 De flesta hjärtstopp hos barn är orsakade av allvarlig andnings- insufficiens! Otillräcklig ventilation Syrefattig och sur miljö för hjärtat Bradycardi Asystoli

5 Försämrad Hjärtfunktion, Lungpåverkan, Infektion, Trauma, Främmande kropp, …. AKUT ANDNINGS- ELLER CIRKULATIONSSVIKT ANDNINGSUNDERSTÖD MED EXTRA SYRGAS SKALL ALLTID PRIORITERAS! EFTER ATT ADEKVAT VENTILATION ÄR ETABLERAD ÄR DEN VIKTIGASTE ÅTGÄRDEN ATT UPPRÄTTHÅLLA ADEKVAT CIRKULATION! FRIA LUFTVÄGAR Start av ventilation medför att barns hjärtfrekvens ökar  ökad hjärtminutvolym! A. C. B.

6 ORSAKER TILL HJÄRTSTOPP HOS BARN HJÄRTSTOPP ANDNINGSSVIKT LUFTVÄGS- OBSTRUKTION _____________________ Främmande kropp Astma Pneumoni ANDNININGS- DEPRESSION ____________________ Kramper Förhöjt ICP Förgiftning CIRKULATIONSSVIKT HYPOVOLEMI ____________________ Blödning Gastroenterit Brännskada VÄTSKESKIFT ____________________ Sepsis Anafylaxi Hjärtsjukdom

7 Viktigt att tänka A,B,C,D,E Det vill säga : BEDÖM LUFTVÄG FÖRE ANDNING, FÖRE CIRKULATION, FÖRE MEDVETANDE………….

8 SYSTEMATISK BEDÖMNING Hur hittar vi det akut sjuka barnet? A irway /cervical spine B reathing C irculation D isability E xposure Vid avvikande fynd: Åtgärda innan du fortsätter! Vid försämring: Börja om ifrån A! Reevaluera  Utvärdera och utvärdera igen! SYFTE : IDENTIFIERA LIVSHOTANDE TILLSTÅND

9 Airway – luftvägen …med kontroll av halsryggen

10 Airway – luftvägen

11 AIRWAY - LUFTVÄGEN Huvud och hals - Lätt att komprimera luftstrupen om huvudet böjs bakåt. - Neutralt läge bäst. Näsa och svalg - Barn < 4 månader näsandas – kontrollera efter snor eller hinder. - Barn 2-4 år utvecklar ofta polyper. Struphuvud - Ligger högre upp/längre fram än hos vuxna. Svårt att inspektera och svårt att intubera - Krikoidbrosk som gör det trångt nedanför stämbanden. Bröstkorg och diafragma - Små barn/spädbarn beroende av diafragma i sitt andningsarbete. - Barn snabbare uttröttade i underutvecklad muskulatur pga hög ansträngd andning som tex kan bero på en infektion.

12 Breathing – andning …med andningsunderstöd

13 BREATHING - ANDNING Andningsfrekvens - Små barn normalt hög andningsfrekvens. - Ytterligare ökad andningsfrekvens – kan vara tecken på ett ökat syrgasbehov. - Mkt viktigt observandum, kan vara tecken på sjukdom ffa hos spädbarn och mindre barn. Andningsarbete - Lätt för att få indragningar - Näsvingespel - Gruntning speciellt spädbarn, barnet skapar sig ett eget positivt tryck för att undvika kollaps i alveolerna Biljud Inspiratoriska biljud  trångt i de övre delarna av luftvägen Expiratoriska biljud  trångt nedre delarna av luftvägen Cyanos och blekhet Cyanos  sent tecken eller så får de inte cyanos pga normalt lägre Hb. ”De blir snarare grå!” Mentalt status - Slött barn? - Oroligt barn? - Plockigt barn?

14 Cirkulation …med blödningskontroll

15 CIRKULATION Hjärtfrekvens Pulsfyllnad Kapillär återfyllnad Blodtryck Hudfärg/temperatur Mentalt status ”

16 Hemodynamic Response to Hemorrhage 25%50% % Plasma Loss % of Control 100 Vasc Resistance Cardiac Output Blood Pressure

17 Disability

18 DISABILTY - det vill säga oförmåga avseende neurologisk funktion Medvetandenivå AVPU Kroppshållning Hur reagerar barnet - Sträckningar? - Böjningar? Pupiller - Pupiller lika stora och reagerar för ljus Barn kan bli hypo- glykemiska vid hypotermi och vid hypoxi!

19 Exposure …men bevara temperaturen

20 EXPOSURE Kroppstemperatur - Feber? - Hypoterm? Kroppsyta jämfört med vikt disponerar till hypotermi! Utslag Hudfärgsskillnader övre och nedre kroppshalva

21 Med SYSTEMATISK BEDÖMNING hittar vi det akut sjuka barnet! A irway …med kontroll av halsryggen B reathing …med andningsunderstöd C irculation …med blödningskontroll D isability …och förhindra sekundära skador E xposure …men bevara temperaturen HOTANDE ORGANSVIKT: Potentiell respiratorisk svikt Potentiell cirkulations svikt Potentiell CNS svikt

22 HLR på barn 0-1 år Medvetslös?Öppna Luftvägar Andas? - Se - Lyssna - Känn 5 inblåsningarCirkulation: Puls? HLR: 15:2 Tecken på cirkulation: Ja: Rör sig, sväljer eller har normala andetag Nej: Grått, slappt och livlöst

23 HLR på barn 1 år-pubertet Medvetslös?Öppna Luftvägar Andas? - Se - Lyssna - Känn 5 inblåsningarCirkulation? Puls? HLR: 15:2 Tecken på cirkulation: Ja: Rör sig, sväljer eller har normala andetag Nej: Grått, slappt och livlöst

24 Främmande föremål i luftvägarna 0-1 år 1 år – pubertet

25

26 A-HLR BARN Svenska rådet för hjärt-lungräddning

27 Puls <60 hos medvetslöst barn, utan egen andning som ej hostar vid inblåsningar jämställs med hjärtstopp

28 Defibrillering ● 4 J/kg, 1 chock, efterföljs med bröstkompressioner ● Barn vikt < 25 kg. Använd barnplattor (50 J). Om fortsatt defibrilleringsbar rytm efter 3 defibrilleringar  byte till vuxenplattor (150 J). ● Använd i första hand defibrillatorn i halvautomatiskt läge Heartstart, FR2, Laerdal. Ålder 1-3mån 1år 3år 5år 7år 9år Vikt(kg) 5 10 15 20 25 30

29 Luftväg ● Barn utan luftvägshinder är oftast lätta att ventilera. Fördröj ej ventilation med intubationsförsök. AKUT PREHOSPITAL OMHÄNDERTAGANDE BEHANDLINGSRIKTLINJER KAMBER-Skåne. ● Intubera prehospitalt? A-HLR BARN Svenska rådet för hjärt-lungräddning

30 Läkemedel ● Läkemedel under HLR administreras i första hand via intravenös infart, i andra hand via intraosseös nål och i tredje hand via tub AKUT PREHOSPITAL OMHÄNDERTAGANDE BEHANDLINGSRIKTLINJER KAMBER-Skåne. A-HLR BARN Svenska rådet för hjärt-lungräddning PVK barn: Brukar fungera bra på handrygg upp till 3 månaders ålder innan de blir ”vällingtjocka”. Undvika armvecket på små barn då venerna ligger djupt och det är lätt att träffa artär. Insidan underarm & skalp också något att tänka på som möjlighet.

31 A-HLR BARN Svenska rådet för hjärt-lungräddning

32 Glöm ej! ”Aldrig” fel att ge vätskeboulus oavsett anledning till att barnet har drabbats av hjärtstopp!!!

33 SITUATIONSANPASSAD TRÄNING // PATIENTFALL

34 Speciellt Vårdprogram

35 Alla nyfödda: - Torka barnet torrt - Motverka nedkylning - Kontrollera andning, tonus och färg Fri luftväg Kroppsläge Avlägsna ev mekonium fr. luftvägarna Stimulera sensoriskt Ventilera 60 andetag/minut Fortsatt ventilation Thoraxkompressioner (3:1) 90/min 30 inblåsningar/min Neonatal HLR Vårdprogram ”Nytt liv på väg” Algoritm HLR, ABCD Fortsatt ventilation och thoraxkompressioner Tillför extra O2 Ge adrenalin (0,1 mg/ml) 0,3-1,0 ml/kg intratrachealt A (irway) B (reathing) C (irkulation) D (rugs) Apné eller otillräcklig andning. Sänkt muskeltonus. Central cyanos Apné eller otillräcklig andning. Hjärtfrekvens 30 sek adekvat ventilation Hjärtfrekvens < 60/min trots adekvat ventilation och thoraxkompressioner Central cyanos trots adekvat ventilation eller egenandnng Överväg tillförsel Av extra O2 Ca 30 sek


Ladda ner ppt "Målsättning Att öka tryggheten vid omhändertagandet av akut sjuka barn Att kunna påbörja basal hjärt-lungräddning och kunna ingå i situationer där A-HLR."

Liknande presentationer


Google-annonser