Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Autoklav, Dac, Diskdesinfektor och Sugsystemet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Autoklav, Dac, Diskdesinfektor och Sugsystemet"— Presentationens avskrift:

1 Autoklav, Dac, Diskdesinfektor och Sugsystemet
Dokumentation Spårbarhet Kontroller Det finns en massa standarder och regelverk som socialstyrelsen ger ut och som vi måste följa. att dokumentera allt vi gör är en sådan regel

2 Loggbok Vid varje diskdesinfektor ska det finnas en loggbokspärm märkt "Kvalitetssäkring av diskdesinfektor". Socialstyrelsen har gett ut en bok som heter att förebygga vårdrelaterade infektioner.Där finns ett avsnitt som heter Hygienrutiner i tandvården där står att vi ska Validera och göra fortlöpande ktr. Av autoklaver och diskdesinfektorer.

3 Loggbok Alla apparathandlingar (t ex bruksanvisning, skötselanvisningar och dylikt). Dokument om service och reparationer. Kurvan från temperaturkontrollen som utförs av servicetekniker en gång per år. Signerade loggboksblad för dagliga kontroller. Blad för avvikelserapportering. Information om vilket disk- och sköljmedel samt dosering Bland annat ska det finnas Loggbok för alla apparater i varje rengöringsrum som ska innehälla bruksanvisningar dokument om service signerade loggboksblad avvikelserapporter informatiom om disk och sköljme

4 LOGGBOK FÖR DISKDESINFEKTORER MASKINTYP: ___________________________ TILLVERKNINGSNUMMER: PLACERING: INTERN BENÄMNING:

5 LOGGBOKSBLAD Loggboksblad för diskdesinfektor tillverkningsnummer………………………………… Signera efter varje utförd körning. Sparas ett år. datum tid/sign

6 Diskdesinfektor Daglig kontroll
Att spolarmarna snurrar och dysorna inte är igen täppta. Rengör de lösa silarna Varje körning Kammarens botten och silen. Signera. Spara 1 år

7 Diskdesinfektor Varje vecka
Kontrollera disk och sköljmedels åtgång - markera nivåerna. Rengör silpaketet. 1 gång / månad Rengörings test med Simicon RI. Vid behov Rengöring av kammare, spolarmar och dysorna. 1 gång / år Funktionskontroll av dentaltekniker Markera med en tusch penna på dunken. Rengörings test är vi skyldiga att göra Simicon RI kommer att finnas att beställa från förrådet.

8 SIMICON RI Simicon är en process ktr enligt ISO Det är ett stål bläck som är preparerat med får blod, lätt att använda, man behöver inte använda kassetten utan kan fästa bläcket med en peang och lägga den på brickan eller korgen. Det är ett pedagogiskt hjälpmedel för att kunna se om man packar rätt i maskinen så att godset blir rent

9 Man får med ett iinstruktionsblad

10 Och en mall så man kan kontrollera resultatet
Och en mall så man kan kontrollera resultatet. Om det inte är OK kontrollera hur du har lastat och om dosering av diskmedel fungerar och gör en ny test

11 pr EN 15883-1 Regelbunden rutinkontroll
Ktr efter varje process tid och temperatur under desinfektionsfasen Inspektera efter varje process att godset är rent Det är en EU standard att göra regelbundna ktnroller För er som har skrivare är det lätt att ktr. Tid och temperatur på remsan .

12 Aldrig mer än 3 brickor på varandra
Aldrig mer än 3 brickor på varandra. Alla ledade instrument ska vara öppnade, Ställ aldrig korgar på varandra. Den viktigaste ktr. Är fortfarande den visuella ktr. att det är för ögat rent. Allt gods ska ktr och är det inte rent så byt ut det mot ett rent. Rengör det och kör om det i diskdesinfektorn. Plocka så lite som möjligt i instrumenten. Torka dom inte. Endast instrument som ska autoklaveras ska torkas.

13 Silpaketet rengörs varje vecka

14 Den lösa silen rengörs varje dag och ktr efter varje körning att det inte ligger kvar grejor i den.

15 Autoklav Varje vecka Läcktest eller vakuumtest i kall autoklav.
Bowie Dick test. Dokumentera. Årligen Process/prestanda kontroll av fackman Varje körning Signering på kvittoremsa eller loggboks blad efter godkänd körning. Sparas 1år Dokumentera avvikelser och service Varje vecka och troligen är det bäst att göra det på måndagen eftersom autoklaven ska vara kall. Dokumentera och signera. Bowie Dick test är egentligen för porösa laster och vi har ju mest rör formade instrument, den testen heter Helix test.

16 Man kan göra ett sånt här blad och sätta i pärmen eller använda ett kollegieblock.

17 Detta är displayen på melag Vakuumtest programmet.

18 AUTOKLAV TEST Måndag morgon: Läcktest-Vacuumtest program, tom autoklav
Bowie Dick program + Helix test (kommer att finnas på centralförrådet) Bowie Dick test är för porösa material och vihkar ju inte så mycket det utan rörformiga så vi ska byta ut det mot ett Helix test

19 HELIX - BOWIE DICK TEST Detta är en fabrikants helix test

20 Man viker ihop test lappen och lägger den i locket, skruvar ihop den och kör Bowie Dick programmet. En upphandling är på gång , det kanske inte blir just denna men alla fungerar i stort sätt lika dant.

21 Efter avslutad körning klistras testet upp och sparas 1 år
Efter avslutad körning klistras testet upp och sparas 1 år. Dokumentera och signera. Jag använder ett kolegieblock

22 Displayen på Melag. Bowie Dick programmet.

23 Sterilisering Autoklapåse med värme indikator
Utgångsdatum (6 månader), stämpla eller skriv utanför svetsen. Etikett klistras på plastsidan. Godset ska ligga fritt med plastsidan upp, ej stuvade på varandra. Den som plockar ut godset efter sterilisering signerar loggboksbladet. Har ni en finare svets får man även Batsch nr och signatur. Man kan skriva på påsarna i vilken körning eller cykel nr. som autoklaven har för att kunna spåra ett speciellt instument till vilken körning.

24 Dac Varje vecka Rengör filtret, byt var fjärde vecka. Vatten och Olja.
Rengör kammaren. Dokumentation. Årlig service av fackman Filter: Spola under rinnande vatten och blästra Behövs det bytas oftare så larmar den. Vatten och olja: Ktr. Med meny knapparna att det kommer fram vätska i kammaren. Rengör kammaren med Mtork och Ytdesinfektion. Dokumentera och signera .

25 Det finns en mall på intranätet som ni kan använda om ni vill eller gör er egen

26 PLANMECA DENTAL UNIT Spola igenom Unitens vattensystem 3 minuter varje morgon. Om uniten stått stilla mer än 30 minuter under dagen ska man spola igenom i 3 minuter. Efter dagens sista patient spola igenom i 1 minut.

27 SUG SYSTEMET På kvällen: 50 ml Recyclin / 2.5 l vatten
2 l till sugen, 5 dl. till fontänen Efter: 2 l vatten till sugen, 5 dl i fontänen Mellan patienterna: Sug upp ett dricksglas vatten

28 Silarna byts 1ggr/vecka eller vid behov.
Slängs i behållare för Låghaltigt amalgamavfall (Stena Miljö) Partickelfällan byts när den är fylld till 70%


Ladda ner ppt "Autoklav, Dac, Diskdesinfektor och Sugsystemet"

Liknande presentationer


Google-annonser