Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-04-28 Autoklav, Dac, Diskdesinfektor och Sugsystemet  Dokumentation  Spårbarhet  Kontroller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-04-28 Autoklav, Dac, Diskdesinfektor och Sugsystemet  Dokumentation  Spårbarhet  Kontroller."— Presentationens avskrift:

1 2009-04-28 Autoklav, Dac, Diskdesinfektor och Sugsystemet  Dokumentation  Spårbarhet  Kontroller

2 Loggbok  Vid varje diskdesinfektor ska det finnas en loggbokspärm märkt "Kvalitetssäkring av diskdesinfektor".

3 Loggbok  Alla apparathandlingar (t ex bruksanvisning, skötselanvisningar och dylikt).  Dokument om service och reparationer.  Kurvan från temperaturkontrollen som utförs av servicetekniker en gång per år.  Signerade loggboksblad för dagliga kontroller.  Blad för avvikelserapportering.  Information om vilket disk- och sköljmedel samt dosering

4  LOGGBOK  FÖR  DISKDESINFEKTORER   MASKINTYP:  ___________________________  TILLVERKNINGSNUMMER:  ___________________________  PLACERING:  ___________________________  INTERN BENÄMNING:  ___________________________

5 Loggboksblad för diskdesinfektor tillverkningsnummer………………………………… Signera efter varje utförd körning. Sparas ett år. datumtid/sign LOGGBOKSBLAD

6 Diskdesinfektor  Daglig kontroll  Att spolarmarna snurrar och dysorna inte är igen täppta.  Rengör de lösa silarna  Varje körning  Kammarens botten och silen.  Signera. Spara 1 år

7 Diskdesinfektor  Varje vecka  Kontrollera disk och sköljmedels åtgång - markera nivåerna.  Rengör silpaketet.  1 gång / månad  Rengörings test med Simicon RI.  Vid behov  Rengöring av kammare, spolarmar och dysorna.  1 gång / år  Funktionskontroll av dentaltekniker

8 SIMICON RI

9

10

11 pr EN 15883-1 Regelbunden rutinkontroll  Ktr efter varje process tid och temperatur under desinfektionsfasen  Inspektera efter varje process att godset är rent

12

13

14

15 Autoklav  Varje vecka  Läcktest eller vakuumtest i kall autoklav.  Bowie Dick test.  Dokumentera.  Årligen  Process/prestanda kontroll av fackman  Varje körning  Signering på kvittoremsa eller loggboks blad efter godkänd körning. Sparas 1år  Dokumentera avvikelser och service

16

17

18 AUTOKLAV TEST  Måndag morgon:  Läcktest-Vacuumtest program, tom autoklav  Bowie Dick program + Helix test (kommer att finnas på centralförrådet)

19 HELIX - BOWIE DICK TEST

20

21

22

23 Sterilisering  Autoklapåse med värme indikator  Utgångsdatum (6 månader), stämpla eller skriv utanför svetsen.  Etikett klistras på plastsidan.  Godset ska ligga fritt med plastsidan upp, ej stuvade på varandra.  Den som plockar ut godset efter sterilisering signerar loggboksbladet.

24 Dac  Varje vecka  Rengör filtret, byt var fjärde vecka.  Vatten och Olja.  Rengör kammaren.  Dokumentation.  Årlig service av fackman

25

26 PLANMECA DENTAL UNIT Spola igenom Unitens vattensystem 3 minuter varje morgon. Om uniten stått stilla mer än 30 minuter under dagen ska man spola igenom i 3 minuter. Efter dagens sista patient spola igenom i 1 minut.

27 SUG SYSTEMET På kvällen: 50 ml Recyclin / 2.5 l vatten 2 l till sugen, 5 dl. till fontänen Efter: 2 l vatten till sugen, 5 dl i fontänen Mellan patienterna: Sug upp ett dricksglas vatten

28  Silarna byts 1ggr/vecka eller vid behov.  Slängs i behållare för Låghaltigt amalgamavfall (Stena Miljö)  Partickelfällan byts när den är fylld till 70%


Ladda ner ppt "2009-04-28 Autoklav, Dac, Diskdesinfektor och Sugsystemet  Dokumentation  Spårbarhet  Kontroller."

Liknande presentationer


Google-annonser