Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SODA februari 2009 Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer 4 Rengöring och desinfektion inom tandvården ISBN 978-91-979918-4-1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SODA februari 2009 Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer 4 Rengöring och desinfektion inom tandvården ISBN 978-91-979918-4-1."— Presentationens avskrift:

1 SODA februari 2009 Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer 4 Rengöring och desinfektion inom tandvården ISBN 978-91-979918-4-1

2 SODA februari 2009 Diskdesinfektorer •Desinfektion genom värmebehandling är alltid att föredra. •Värmedesinfektion sker i diskdesinfektor som både rengör och desinfekterar godset. •Desinfektionsfasen utgörs av en kombination av tid och temperatur – t ex 90 o C under 1 minut Bild 2

3 SODA februari 2009 Mikrobiell riskgruppering Sterila instrument Ska förpackas och steriliseras i validerad process •Endodonti •Kirurgi det vill säga alla instrument som är avsedda att penetrera in i steril vävnad eller avsedda för ingrepp som skapar ”slutna sår” •Artiklar som används sällan sällan använda instrument kan förpackas och steriliseras, inte för att vara sterila utan för att kunna hållas höggradigt rena under längre tid Bild 3

4 SODA februari 2009 Mikrobiell riskgruppering Höggradigt rena instrument processas i diskdesinfektor – vid behov förbehandling i till exempel ultraljudsbad •Undersökning •Kariesbehandling •Borr •Protetik •Ortodonti •Extraktionstänger och hävlar som inte är avsedda att användas vid operativt avlägsnande av tänder •Depuration, tandhygienistinstrument det vill säga alla instrument som inte är avsedda att penetrera in i steril vävnad eller avsedda för ingrepp som skapar ”öppna sår” Bild 4

5 SODA februari 2009 Diskdesinfektorer Diskdesinfektor ska uppfylla tillämpliga delar i SS-EN ISO 15883-serien Bild 5

6 SODA februari 2009 Hand- och vinkelstycken •Hand- och vinkelstycken, turbiner samt ultraljudsinstrument ska rengöras, desinfekteras och anoljas mellan varje patient. •Specialanpassad apparatur för rengöring och desinfektion krävs. Bild 6

7 SODA februari 2009 Kemiska desinfektionsmedel vid manuell desinfektion av instrument  I första hand alkoholbaserat medel  Ska innehålla tensid (”diskmedel/tvållösning”)  Ska innehålla korrosionshämmare om det används till borr och filar  Följ bruksanvisning och beakta inverkningstid  MEKANISK RENGÖRING ÄR DET VIKTIGASTE MOMENTET! Bild 7

8 SODA februari 2009 •Manuell rengöring. Ska undvikas ! Manuell rengöring blir aldrig lika effektiv som process i diskdesinfektor. •Ultraljudsbad. Är ett komplement till diskdesinfektor för svårt nedsmutsade instrument, till exempel borr och rotkanalsfilar. Instrument genomgår en process i ultraljudsbad före process i diskdesinfektor. Alternativa rengöringsmetoder Bild 8

9 SODA februari 2009 När inaktiveras (dör) mikroorganismer? HIV+56°C Oral mikroflora+63°C ― +65°C (Strepto-, stafylokocker) Mykobakterier+72°C (Tuberkulos – TBC) Hepatit B-virus+85°C (HBV) Bild 9

10 SODA februari 2009 Diskdesinfektion Det är inte bara desinfektionen som är viktig, utan diskdesinfektor skall även avlägsna allt biologiskt material. Det är inte bara desinfektionen som är viktig, utan diskdesinfektor skall även avlägsna allt biologiskt material. Diskdesinfektor ska uppfylla tillämpliga delar i SS-EN ISO 15883 Diskdesinfektor ska uppfylla tillämpliga delar i SS-EN ISO 15883 Bild 10

11 SODA februari 2009 51015202530354045 20 40 60 80 100 Försköljning Rengöring - Desinfektion Torkning Process i diskdesinfektor Temp grader C Tid minuter Bild 11

12 SODA februari 2009 Efter varje process •Program – kontrollera att rätt program använts. •Kontrollera att processen är klar –Tid och temperatur med hjälp av indikatorlampa eller skrivare •Kontroll av rengöringsförmåga efter varje körning. Instrumenten skall synas och vara ”för ögat rena”. Bild 12

13 SODA februari 2009 Checklista •Silar ska tas ut och rengöras dagligen. •Kontroll av slangar samt pump till diskmedelsdosering. •Processkemikalier (disk- och sköljmedel) – enligt tillverkarens rekommendation. •Processkemikalier kontrolleras regelbundet t. ex. varje vecka genom att markera med penna på dunkarna. •Kontrollera att spolarmarna snurrar fritt och att spolhål inte är tilltäppta. Bild 13

14 SODA februari 2009 Validering •Görs vid nyinstallation, omflyttning eller reparation som kan påverka rengörings- och/eller desinfektionsfunktioner och vid byte av processkemikalier. •I validering ingår: •Installationskontroll - IQ •Funktionskontroll - OQ •Processkontroll - PQ Bild 14

15 SODA februari 2009 Installationskontroll – IQ Innefattar bl a att: •apparaten är korrekt märkt, •erforderlig dokumentation har erhållits, •bestämmelser för elektrisk och mekanisk säkerhet har uppfyllts, •apparaten kopplats till erforderliga försörjningsmedier, avlopp och ventilation, •det inte förekommer elektromagnetisk interferens till eller från närbelägen apparatur, •de rengörings- och desinfektionsprocesser som apparaten är programmerad för överensstämmer med de i beställningen specificerade, •beskickningsutrustningen och eventuella insatser överensstämmer med beställningen. Bild 15

16 SODA februari 2009 Funktionskontroll – OQ Innefattar bland annat: •rengörings- och desinfektionsförmåga på typlaster, •temperaturmätningar på och i lasten samt kammarväggar, •reproducerbarhet i dosering av processkemikalier (disk- och torkmedel), •kontroll av larmfunktioner, kontroll av mekaniska funktioner. Utförs av tekniker med kompetens inom området Bild 16

17 SODA februari 2009 Processkontroll – PQ Innefattar bland annat: •rengörings- och desinfektionsförmåga på laster som körs rutinmässigt, •temperaturmätningar på och i lasten samt kammarväggar, •förbrukning av processkemikalier (disk- och torkmedel), •restmängder av processkemikalier, •eventuellt torkfunktion. Bild 17

18 SODA februari 2009 Upprepad processkontroll – UPQ Utförs årligen! Ska jämföras med processkontrollen. Innefattar bland annat: •rengörings- och desinfektionsförmåga på laster som körs rutinmässigt, •temperaturmätningar på och i lasten samt kammarväggar, •förbrukning av processkemikalier, •riskanalys – diskdesinfektorns ålder och driftsäkerhet, •underhåll- och serviceåtgärder, •personalens vidareutbildning. Bild 18

19 SODA februari 2009 Rutinkontroll Bild 19 •Se över: –kontrollera spolarmarna –rengör insats –kontrollera dockning mot vattenanslutning –kontrollera eventuella munstycken för rörformiga instrument –diskmedelsförbrukning (markera med penna) •Åtgärda vid behov Efter varje process : –godset skall vara för ögat synligt rent –desinfektionstemperatur har uppnåtts –rätt process –bottensil töms och rengörs vid behov •Åtgärda vid behov

20 SODA februari 2009 Borr till höggradigt rent •Rengöring i ultraljudsbad •Därefter rengöring och desinfektion i diskdesinfektor •Kolstålsborr betraktas som engångs Bild 20

21 SODA februari 2009 Bild 21 Borrställ

22 SODA februari 2009 Biofilm Bild 22

23 SODA februari 2009 Ett instrument som inte är rent kan inte bli sterilt! Bild 23

24 SODA februari 2009 Överlastad korg och bricka! Diskdesinfektorn kommer inte att fungera som avsett om den är överlastad. Validering visar hur diskdesinfektorn bäst ska lastas med det gods kliniken vill skall bli rent och desinfekterat… Bild 23

25 Lasta rätt! Bild 24

26 Bild 25 Diska med bricksystem


Ladda ner ppt "SODA februari 2009 Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer 4 Rengöring och desinfektion inom tandvården ISBN 978-91-979918-4-1."

Liknande presentationer


Google-annonser