Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rent Vatten.  Ytvatten är det vatten som finns i våra sjöar och rinnande vattendrag  Grundvatten är det vatten som finns i marken och berggrunden. Grundvatten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rent Vatten.  Ytvatten är det vatten som finns i våra sjöar och rinnande vattendrag  Grundvatten är det vatten som finns i marken och berggrunden. Grundvatten."— Presentationens avskrift:

1 Rent Vatten

2  Ytvatten är det vatten som finns i våra sjöar och rinnande vattendrag  Grundvatten är det vatten som finns i marken och berggrunden. Grundvatten uppstår då regn- och ytvatten filtreras genom jordlager eller strömmar in i sprickor i berggrunden och tas upp ur grävda eller borrade brunnar.  Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på marken, i ledningar eller via diken till sjöar och vattendrag. Var finns vattnet

3 Dricksvatten Kallvattnet vi får hem i våra kranar klassas som livsmedel. Kraven på vattenkvaliteten bestäms av Livsmedelsverket och bygger på EU-direktivet om dricksvatten. I Lessebo kommun finns fem vattenverk. Lessebo tar sitt vatten från Läen, Hovmantorp från Rottnen, Kosta från Djupgöl - ytvatten Skruv och Bergdala har grundvattentäkter. Vattnet renas och kontrolleras noga innan det pumpas ut i ledningarna till kunderna.

4  Vattnet hämtas från sjöarna  Först passerar råvattnet ett galler för att avskilja fisk och större föremål som löv och vattenväxter.  Därefter genomgår vattnet en kemisk rening genom tillsats av en kemikalie som klumpar ihop och avskiljer lerpartiklar, växtrester och bakterier från vattnet.  Sedan följer en mekanisk rening i ett filter där resterna från kemiska reningen filtreras bort i sand- eller kolbäddar. Där avlägsnas även lukt- och smakstörande ämnen samt bakterier.  Innan det färdiga dricksvattnet lämnar vattenverket görs en sista pH-justering och vattnet desinficeras med UV- ljus Att rena dricksvattnet tar ca 6 timmar. Ytvattenverk

5  Ett grundvatten håller ofta en hög kvalitet redan då det tas in i vattenverket  Kräver inte samma avancerade reningsprocess som ett ytvatten.  Vattnet pumpas upp ur en eller flera brunnar.  Först görs en pH-justering för att få fram eventuellt järn och mangan.  Många grundvatten innehåller för höga halter av järn eller mangan. Det tar man bort för undvika beläggningar i ledningsnätet.  Detta filtreras sedan bort.  Innan vattnet pumpas ut till konsumenterna desinficeras det med UV-ljus, för att garantera vattenkvaliteten under transporten. Grundvattenverk

6 Ut till konsumenterna

7  Det renade dricksvattnet pumpas till ett vattentorn eller en hydrofor.  De ser till att det blir ett jämnt vattentryck i ledningsnätet  Fungerar som vattenmagasin (reservoar). Vattenverket producerar lika mycket vatten dygnet runt, men det går åt mest vatten på morgonen och på kvällen.  När det används lite vatten fyller man upp reservoarerna. När behovet av vatten ökar kan man ta det vatten som "sparats" i dessa.  Från vattentornet/hydroforen leds vattnet vidare ut i ledningsnätet. Vattenmagasin

8  Vattenmagasinet ser till att det är ett bra tryck i ledningarna  Detta gör att alla konsumenter får ut sitt vatten även om man bor på första eller tionde våningen Vattenledningarna

9  Ledningarna går från vattentornet och ut till alla konsumenter  Varje fastighet har en egen anslutning till det kommunala ledningsnätet som kallas servis. Från servisen är det fastighetsägaren som ansvarar för ledningen.  I Sverige har vi lyxen att bara kunna vrida på kranen och ut kommer vatten  Vi tänker inte på att rent vatten inte är en självklarhet för alla Konsument

10  1 glas vatten = 2dl  1 portion spagetti =8dl  1 portion köttfärssås =1dl  Tvätta händerna i rinnande vatten= 10dl  Borsta tänderna i rinnande vatten 20dl  Tvätta håret = 200dl  Duscha = 500dl  Spola toaletten = 60dl  Diska = 300dl  Tvätta i tvättmaskin 40 grader = 750dl Här är fakta om hur mycket vatten som vi används vid några av våra vardagliga sysslor.

11  Hur mycket vatten använder DU på en dag?  Gissa antal dl!  Din uppgift är nu att skriva vattendagbok under en dag i följande helg.  Skriv upp allt du gör där du använder vatten och räkna ihop din andel. Ta med dig dagboken till skolan senast tisdag. Undersökning


Ladda ner ppt "Rent Vatten.  Ytvatten är det vatten som finns i våra sjöar och rinnande vattendrag  Grundvatten är det vatten som finns i marken och berggrunden. Grundvatten."

Liknande presentationer


Google-annonser