Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tuvan är ett Avloppsreningsverk i Skellefteå..  Det hela börjar i avloppsledningen, det finns cirka 780 km avloppsledningar i Skellefteå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tuvan är ett Avloppsreningsverk i Skellefteå..  Det hela börjar i avloppsledningen, det finns cirka 780 km avloppsledningar i Skellefteå."— Presentationens avskrift:

1 Tuvan är ett Avloppsreningsverk i Skellefteå.

2  Det hela börjar i avloppsledningen, det finns cirka 780 km avloppsledningar i Skellefteå.

3  Avloppsvattnet pumpas med hjälp av pumpar till reningsverket via ett ledningsnät. Väl där så tas vattnet emot av ett rensgaller.

4  Rensgallret fångar upp föremål som är större än 3mm. Renset som blir kvar övergår till en container för grovrens. Där tvättas det och skickas sedan till förbränning. Spillvattnet flyter vidare till sandfånget.

5  Här avskiljs tyngre partiklar genom att allt som är tyngre än vatten sjunker till botten. Spillvatten som är kvar leds till försedimenteringen.

6  Innan vattnet kommer till försedimenteringen så tillsätts ett ämne som gör att smuts och partiklar klumpar ihop sig och antingen sjunker eller flyter upp till ytan. En skrapa för sedan dessa till en egen ränna. Vattnet fortsätter till Biosteget.

7  Här äts urinet och avföringen upp av miljoner mikroorganismer. För att dessa ska trivas så tillsätts syre av stora syrepumpar. De rensar vattnet från fosfor som kan få t.ex sjöar att växa igen. När det är klara så åker vattnet vidare till eftersedimenteringen

8  Här så sjunker slam till botten och pumpas vidare till rötkammaren.

9  Rötkammaren är helt syrefri och cirka 38 grader varmt. Här stannar slammet i cirka 18 dygn för att röta. Mikroorganismer bearbetar slammet och ren metangas bildas. Även kallad biogas, gasen går vidare till biogasanläggningen för rening till bränsle. Slammet åker vidare till en slamavvattnare

10  Efter avvattningen ser slammet ut som jord och innehåller väldigt mycket näringsämnen. De kan nyttjas som jordförbättringsmedel eller material till byggmarknaden.


Ladda ner ppt "Tuvan är ett Avloppsreningsverk i Skellefteå..  Det hela börjar i avloppsledningen, det finns cirka 780 km avloppsledningar i Skellefteå."

Liknande presentationer


Google-annonser