Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De tre aggregationsformerna •Ämnen kan finnas i tre olika aggregationsformer: Fast formFlytande formGas form.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De tre aggregationsformerna •Ämnen kan finnas i tre olika aggregationsformer: Fast formFlytande formGas form."— Presentationens avskrift:

1 De tre aggregationsformerna •Ämnen kan finnas i tre olika aggregationsformer: Fast formFlytande formGas form

2 Fast formFlytande formGas form Ämnen kan gå från en form till en annan En isbit (fast form) smälter till vatten (flytande form) när du tar den i handen. Du kan koka vattnet då bildas vattenånga (gasform). Vatten är ett bra exempel på ett ämne som kan förekomma i olika former.

3 Stelnar Att tillföra och att avge energi Smälter Tillför energi Avger energi För att is ska smälta måste värme tillföras För att vatten ska stelna måste värme avges

4 Avger energi För att flytande vatten ska koka måste värme tillföras För att ånga ska kondensera måste värme avges Kondenserar Kokar Tillför energi Partiklarnas rörelseenergi ökar när temperaturen stiger! Partiklarna i ett ämne utför ständigt rörelser av olika slag. Värmerörelsen

5 Partiklar i alla ämnen befinner sig alltid i rörelse •Partiklarna i gas är helt fria från varandra och far omkring med hög hastighet. De kommer bara i kontakt med varandra när de kolliderar! •I en vätska har partiklarna så hög energi att de kan förflytta sig men de kan inte göra sig helt fria från varandra. •De minsta partiklarna i ett fast ämne är tätt och regelbundet packade. Partiklarna vibrerar i sina lägen men har inte nog energi för att bryta sig loss.

6 •Fast blir flytande –Om vi hettar upp ett fast ämne ökar partiklarnas rörelse. De börjar svänga allt snabbare och kan till sist inte behålla sina bestämda platser utan börjar glida över varandra. Vi säger att ämnet smälter – det blir flytande. Detta sker vid en bestämd temperatur som kallas ämnets smältpunkt. •Smältpunkter hos olika ämnen –Väte -259°Celsius –Syre -219°Celsius –Vatten 0°Celsius –Aluminium +660°Celsius –Järn +1539°Celsius Temperaturen bestämmer ett ämnes tillstånd. Smälter Tillför energi

7 •Flytande blir fast –Sänker vi temperaturen hos ett ämne som är flytande (en vätska) blir partiklarnas rörelse mindre. De börjar hålla samman allt hårdare. Till sist intar de bestämda platser och rör sig endast genom små svängningar. Vi säger att ämnet stelnar eller fryser, vilket oftast sker vid en bestämd temperatur som kallas ämnets fryspunkt (också kallad stelningspunkt). •Stelningspunkten –Hos vatten är stelningspunkten och smältpunkten densamma dvs. 0°C Avger energi Temperaturen bestämmer ett ämnes tillstånd.

8 •Flytande blir gas –Molekyler som befinner sig vid ytan i en vätska ger sig iväg upp i luften med jämna mellanrum. Vi säger att vätskan avdunstar. Avdunstningen sker vid alla temperaturer men går fortare ju högre temperaturen är. Om vi hettar upp en vätska ökar molekylernas hastighet. Sammanhållningen mellan molekylerna blir mindre. Då temperaturen blivit tillräckligt hög ger sig molekylerna iväg från hela vätskan, alltså inte bara från ytan. Vi säger att vätskan kokar. Kokning sker vid en bestämd temperatur och kallas vätskans kokpunkt. •Kokpunkten hos en del ämnen –Vatten +100°C –Syre -183°C –Järn +2890°C Temperaturen bestämmer ett ämnes tillstånd. Kokar Tillför energi

9 Detta kan vi visa med en triangel. Då det går från fast till flytande :Smälter Då det går från flytande till fast :Stelnar Då det går från fast till gas och från gas tillbaka till fast form kallas det för: Sublimering Då det går från flytande till gas kallas det avdunstning eller kokning. Från gas tillbaka till flytande form kallas det för: Kondensering


Ladda ner ppt "De tre aggregationsformerna •Ämnen kan finnas i tre olika aggregationsformer: Fast formFlytande formGas form."

Liknande presentationer


Google-annonser