Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skaraborgs Sjukhus Basala hygienrutiner och klädregler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skaraborgs Sjukhus Basala hygienrutiner och klädregler."— Presentationens avskrift:

1 Skaraborgs Sjukhus Basala hygienrutiner och klädregler

2 Skaraborgs Sjukhus Sjukhus Mycket människor på liten yta med olika sjukdomar och behandlingar Ökad smittspridningsrisk Mottagliga individer Hög antibiotikabelastning

3 Skaraborgs Sjukhus Vårdrelaterade infektioner, VRI Drabbar 10 % av patienterna inom sluten vård. Ett stort lidande Ca 1500 patienter dör varje år till följd av VRI Ger minskat förtroende för sjukvård Upptar ca 2700 sängplatser Kostnad: Sverige ca 4 miljarder / år Kostnad: SkaS ca 135 miljoner / år

4 Skaraborgs Sjukhus

5 Arbetskläder Arbetskläderna ska ha korta ärmar. Arbetskläderna ska bytas dagligen, eller vid behov oftare Tillhandhålls av arbetsgivaren Används endast på arbetsplatsen

6 Skaraborgs Sjukhus

7 Händerna Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken.

8 Skaraborgs Sjukhus Ringar

9 Skaraborgs Sjukhus Klockarmband

10 Skaraborgs Sjukhus Andra smycken ?

11 Skaraborgs Sjukhus Hår och skägg Långt hår och skägg ska fästas upp Om huvudduk används ska den fästas upp och tvättas dagligen

12 Skaraborgs Sjukhus H å rstr å n

13 Skaraborgs Sjukhus Kontaktsmitta Kontaktsmitta via händerna är den vanligaste av alla smittvägar

14 Skaraborgs Sjukhus Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel,eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter varje direktkontakt med en patient.

15 Skaraborgs Sjukhus Naglar Kortklippta Inget nagellack Inga lösnaglar

16 Skaraborgs Sjukhus Innan handtvätt

17 Skaraborgs Sjukhus Efter tv ä tt med tv å l/vatten

18 Skaraborgs Sjukhus Efter handdesinfektion

19 Skaraborgs Sjukhus Infekterade sår hos personal OBS! Arbeta inte direkt med patienter om du har en bakteriell infektion på händer eller underarmar (sårinfektion, infekterade nagelband). Arbeta inte med mathantering

20 Skaraborgs Sjukhus H ä nderna ska desinfekteras b å de f ö re och efter anv ä ndning av handskar.

21 Skaraborgs Sjukhus H ä nderna ska, om de ä r synligt smutsiga, tv ä ttas med vatten och flytande tv å l innan de desinfekteras

22 Skaraborgs Sjukhus Vid vård av en patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion.

23 Skaraborgs Sjukhus Händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras.

24 Skaraborgs Sjukhus Skyddsförkläde Ett engångsförkläde av plast eller en skyddsrock ska användas, om det finns en risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Plastförklädet minskar klädburen smitta med 30-50 ggr

25 Skaraborgs Sjukhus Handskar Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Hel hud är bästa handsken! Kemikalier påverkar handskmaterialet

26 Skaraborgs Sjukhus Skyddshandskarna ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut mellan olika arbetsmoment. Växla aldrig mellan smutsigt till rent moment med samma handskar!

27 Skaraborgs Sjukhus Med enkla metoder kan mycket lidande och många liv sparas! Basala hygienrutiner, sjukvårdens skyddsnät!

28 Skaraborgs Sjukhus Punktdesinfektion Allt spill av smittsamt material och kroppsvätskor torkas upp direkt. Ansvaret har den vårdpersonal som är med i den aktuella situationen Torka först upp spill / stänk med torkpapper. Desinfektera därefter ytan med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid.

29 Skaraborgs Sjukhus Ytdesinfektion 70 + Alkoholbaserat desinfektions- och rengöringsmedel Används för upptorkning av spill på mindre ytor Ev. föremål Snabb inverkningstid

30 Skaraborgs Sjukhus VirKon Hållbarhetstid:5 dagar Inverkningstid:Ca 10 min (Torrt) Eftersköljning:vid behov, vattenfuktad torkduk Dosering: 1% (1påse/1l vatten) Vid punktdesinfektion av stora ytor och vid slutstäd. Använd flitigt i ”calici-tider”. Clostridium diff.

31 Skaraborgs Sjukhus Vid städning och desinfektion skall ytan alltid behandlas mekaniskt. GNUGGA!

32 Skaraborgs Sjukhus E- utbildning i Basala hygienrutiner

33 Skaraborgs Sjukhus www.vgregion.se/skasvardhygien

34 Skaraborgs Sjukhus www.vårdhandboken.se

35 Skaraborgs Sjukhus Vårdhygien direkt : 0500-43 20 84


Ladda ner ppt "Skaraborgs Sjukhus Basala hygienrutiner och klädregler."

Liknande presentationer


Google-annonser