Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Goda exempel från vår egen verksamhet i Norrbotten Division Länssjukvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Goda exempel från vår egen verksamhet i Norrbotten Division Länssjukvård."— Presentationens avskrift:

1 Goda exempel från vår egen verksamhet i Norrbotten Division Länssjukvård

2  Behovet av att kunna hjälpa en man med akut urinstämma har funnits så länge människan har funnits.  För mer än 3000 år sedan lindrades den urinstämdes kval med hjälp av katetrar gjorda av metall, trä, vasstrån, fjädrar och dyl.  För ca 2000 år sedan insåg man vikten av att tömma blåsan inför en förlossning och vid ryggmärgsskador med paralytisk blåsa.  Sedan 1986 har det funnits ett verktyg i form av ultraljudsmätning för att mäta blåsvolym. Historik Division Länssjukvård

3  För att på ett noninvasivt sätt mäta volymen i urinblåsan, vilket ger vårdgivaren den information han behöver för att ge patienten den bästa vården.  För att mäta residualurin, avgöra om patienten behöver kateteriseras samt utredning av urininkontinens.  Höjer vårdkvaliteten då onödiga kateteriseringar som kan leda till infektioner inte behöver utföras. Bladder Scan Varför gör man ultraljudsmätningar? Division Länssjukvård

4  Godartad prostataförstoring (BPH)  Fysiologiska åldersförändringar  Instabil blåsa ex vid ryggmärgsskada  Neurologiska sjukdomar ex MS, parkinsson  Nokturi polyuri  Prostata- och blåscancer Orsaker till urinretention  Uretrastriktur  Blåshalsskleros  Kronisk prostatit  UVI  Blåssten  Prolaps  Medfödda missbildningar Division Länssjukvård

5  Informera patienten  Patienten får ligga i sängen så plant det går, uppmana patienten att ej prata eller skratta under mätningen  Inställning av apparaten man/kvinna  Palpera symfysen  Ultraljudsgel  Scanna  Förvissa dig om att du är i rätt läge  När mätningen är utförd torkas patienten och proben av. Vid behov tvättas proben med tvål och vatten. Inför mätning Division Länssjukvård

6  Kontakt mellan probe och hud måste alltid finnas. Man kan ej mäta genom ett förband.  Om vätskemängden misstänks vara för liten kan man föra proben högre upp på buken för att försäkra sig om att man verkligen har fått med hela blåsan.  Om vätskevolymen är högre än vad man fått ut vid en urintappning, kan det bla bero på cysta, ascites, hematom, koagler, dialyspatienter och nyförlösta Felvärden Division Länssjukvård

7  Charrière 1803 - 1876  Fransk instrumentmakare  Kateterns storlek mäts i Charriére  alt ”French”  1Ch = 1/3 mm  1Ch = 1 Fr Kateterstorlekar Ch / FrDiamet er (mm) 124 144,7 165,3 186 Division Länssjukvård

8  Tappningskateter  Kvarliggande kateter  2vägs kateter 3vägs kateter  Suprapubisk kateter Kateter typer Division Länssjukvård

9 Olika katetertippar Division Länssjukvård

10  Latex  Silicon  Blandmaterial  PVC/PVC fria Material Division Länssjukvård

11  http://www.vardhandboken.se/Texter/Kateterisering- av-urinblasa/KAD-man/ http://www.vardhandboken.se/Texter/Kateterisering- av-urinblasa/KAD-man/ Kateterisering Division Länssjukvård

12

13  Slutet system  Kateterventil – Klämma  Dokumentera tidpunkt, indikation, storlek och planerad behandlingstid vid insättning av urinkateter.  Utvärdera behovet av KAD  <700ml urinretention = engångstappning  700-1500ml måttliga blåstömmningsbesvär och normalt krea = KAD med ventil 2-3 dagar. Kateterdragning efter 3 dagar ev RIK.  >1500ml urinretention KAD öppen urinmätning kontroll av Krea, Na, K Division Länssjukvård

14  http://www.youtube.com/watch?v=pMc6Uaxj0HA http://www.youtube.com/watch?v=pMc6Uaxj0HA RIK Division Länssjukvård

15  Hur ofta ska jag tappa mig?  3-5 gånger per dag är den vanligaste rekommendationen och det bör du göra om du t.ex. har drabbats av urinretention (inte kunnat kissa alls)eller har en residualurin (den mängd urin som är kvar i blåsan efter det att du har kissat) som är 200 ml eller mer.  Om du kan, försök att kissa innan du kateteriserar dig.  När kan jag sluta med RIK?  När residualurinen under flera dagar understiger 100 ml. RIK - Patientinformation Division Länssjukvård

16  Varför är det viktigt att tömma urinblåsan ofta och regelbundet?  Vid varje tappningstillfälle förs det in lite bakterier, dessa tappas dock ur vid nästa tappning, därför är det viktigt att tappningarna inte sker för sällan och att blåsan blir fullständigt tom vid varje tillfälle.  OBS! Tappad volym bör aldrig överstiga 400 ml (morgonurinen undantaget), gör den det måste tappningsfrekvensen ökas eller vätskeintaget minskas, detta för att minimera risken för urinvägsinfektion.  En tumregel är att det alltid är bättre att RIK: a sig en gång för mycket än en gång för lite.  Du bör kateterisera dig: ………………………………………… gånger per dag  Katetersort: ……………………………………………… Storlek: ………….…  Sjuksköterska: ……………………………………………………….  Telefonnummer till Urologmottagning: ………………………………….. Division Länssjukvård

17 Uridom •Ett alternativ vid inkontinens •Material och skötsel Division Länssjukvård

18  http://insidan.nll.se/NLL/For-vardgivare-inom-halso-- och- sjukvard/Verksamhetsomraden/Allmankirurgiurologi/P atientinformation-urologi/ http://insidan.nll.se/NLL/For-vardgivare-inom-halso-- och- sjukvard/Verksamhetsomraden/Allmankirurgiurologi/P atientinformation-urologi/ Länk till patientinformation Division Länssjukvård


Ladda ner ppt "Goda exempel från vår egen verksamhet i Norrbotten Division Länssjukvård."

Liknande presentationer


Google-annonser