Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Preoperativ vaginaltvätt inför hysterektomi -to be or not to be… Katja Stenström Bohlin Specialistläkare Kvinnokliniken Östra sjukhuset/SU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Preoperativ vaginaltvätt inför hysterektomi -to be or not to be… Katja Stenström Bohlin Specialistläkare Kvinnokliniken Östra sjukhuset/SU."— Presentationens avskrift:

1 Preoperativ vaginaltvätt inför hysterektomi -to be or not to be… Katja Stenström Bohlin Specialistläkare Kvinnokliniken Östra sjukhuset/SU

2 Bakgrund Tradition att vaginaltvätta med klorhexidinlösning inför gynekologiska ingrepp Slutat tvätta inför mindre ingrepp då studier visat att postoperativa infektioner inte ökar Fraktionerad abrasio, VEX, spiralinsättning mm Behövs vaginaltvätt inför hysterektomi? Kjölhede, 2009/2011

3 Undvika onödvändiga rutiner Tvättar vi i onödan? Kan det vara skadligt?

4 Studie – ingen vaginaltvätt på ÖS inför hysterektomi Mål: Att utvärdera om uteslutande av preoperativ vaginaltvätt inför hysterektomi på benign indikation påverkar frekvensen postoperativa infektioner

5 Kommer frekvensen postoperativa infektioner skilja sig beroende på typ av hysterektomi? Abdominell Vaginal Laparoskopisk

6 Studiedesign Ingen vaginaltvätt ÖS 2010 n=183 Oförändrad rutin ÖS 2009 n=187 Oförändrad rutin SS 2010 n=105 InterventionsgruppKontrollgrupp Data registrerad och analyserad i Gynop

7 Uppföljning Enkäten 8 v postoperativt utvärderades om patienten drabbats av postoperativ infektion Definition: Symtom på infektion som behandlats med antibiotika Sår Vaginaltoppshematom UVI

8 Validitet ÖS 2010 92% reg i Gynop 81% svar 8-v enkät ÖS 2009 89% reg i Gynop 87% svar 8-v enkät SS 2010 95% reg i Gynop 97% svar 8-v enkät InterventionsgruppKontrollgrupp > 90% av postoperativa infektioner fångades upp i 8-veckorsenkäten

9 Resultat -postoperativ infektionsfrekvens 20092010 ÖS12% (n=187) 20% (n=183) SS14% (n=95) 12% (n=105)

10 Postoperativ infektionsfrekvens och operationsmetod

11 Sammanfattning Den postoperativa infektionsfrekvensen på Östra sjukhuset ökade från 12% 2009 till 20% 2010 Vid total abdominell hysterektomi 14% 2009 jmf med 26% 2010 Vid vaginal hysterektomi från 8% 2009 till 12% 2010 (SS 16%)

12 Confounding factors såsom uterusvikt, operationstid, blödningsmängd, BMI, rökning, peroperativa komplikationer, ASA-klass, Hb, vårdtid

13 Återgå till gamla rutiner? Fortsätta med vaginaltvätt på totala abdominella hysterektomier Ny analys av 2011 års hysterektomier Upphöra med vaginaltvätt på vaginala hysterektomier - behövs vaginaltvätt inför prolapskirurgi??

14 Tack!


Ladda ner ppt "Preoperativ vaginaltvätt inför hysterektomi -to be or not to be… Katja Stenström Bohlin Specialistläkare Kvinnokliniken Östra sjukhuset/SU."

Liknande presentationer


Google-annonser