Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Preoperativ vaginaltvätt inför hysterektomi -to be or not to be…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Preoperativ vaginaltvätt inför hysterektomi -to be or not to be…"— Presentationens avskrift:

1 Preoperativ vaginaltvätt inför hysterektomi -to be or not to be…
Katja Stenström Bohlin Specialistläkare Kvinnokliniken Östra sjukhuset/SU

2 Bakgrund Tradition att vaginaltvätta med klorhexidinlösning inför gynekologiska ingrepp Slutat tvätta inför mindre ingrepp då studier visat att postoperativa infektioner inte ökar Fraktionerad abrasio, VEX, spiralinsättning mm Behövs vaginaltvätt inför hysterektomi? Kjölhede, 2009/2011 No studies on hysterctomy more than bacteral growing. EBM.

3 Undvika onödvändiga rutiner
Tvättar vi i onödan? Kan det vara skadligt? Staff also reporting bad routine when cleansing. Harmful-lactobacillus, itch

4 Studie – ingen vaginaltvätt på ÖS inför hysterektomi
Mål: Att utvärdera om uteslutande av preoperativ vaginaltvätt inför hysterektomi på benign indikation påverkar frekvensen postoperativa infektioner

5 Abdominell Vaginal Laparoskopisk
Kommer frekvensen postoperativa infektioner skilja sig beroende på typ av hysterektomi? Abdominell Vaginal Laparoskopisk .Scared to include vaginal hyst bc a long exposition to the bacteria. Primary outcome, secondary outcome

6 Data registrerad och analyserad i Gynop
Studiedesign Interventionsgrupp Kontrollgrupp Ingen vaginaltvätt ÖS 2010 n=183 Oförändrad rutin ÖS 2009 n=187 Oförändrad rutin SS 2010 n=105 Data registrerad och analyserad i Gynop

7 Definition: Symtom på infektion som behandlats med antibiotika
Uppföljning Enkäten 8 v postoperativt utvärderades om patienten drabbats av postoperativ infektion Definition: Symtom på infektion som behandlats med antibiotika Sår Vaginaltoppshematom UVI Each doctor analyse the inquiry, vaginal cuff hematomas, UTI, wound infection Samt Melior

8 > 90% av postoperativa infektioner fångades upp i 8-veckorsenkäten
Validitet Interventionsgrupp Kontrollgrupp ÖS 2010 92% reg i Gynop 81% svar 8-v enkät ÖS 2009 89% reg i Gynop 87% svar 8-v enkät SS 2010 95% reg i Gynop 97% svar 8-v enkät Även en inblick i hur stor andel som reg o hur vi kan lita på våra resultat från Gynop > 90% av postoperativa infektioner fångades upp i 8-veckorsenkäten

9 Resultat -postoperativ infektionsfrekvens
2009 2010 ÖS 12% (n=187) 20% (n=183) SS 14% (n=95) (n=105) Införde extra Hibiscrub av abd hyst på båda sjukhusen

10 Postoperativ infektionsfrekvens och operationsmetod
AH 14% till 26%, VH 8% till 12% jmf SS o riket 16%

11 Sammanfattning Den postoperativa infektionsfrekvensen på Östra sjukhuset ökade från 12% 2009 till 20% 2010 Vid total abdominell hysterektomi 14% 2009 jmf med 26% 2010 Vid vaginal hysterektomi från 8% 2009 till 12% 2010 (SS 16%) På ÖS ökade op-tiden m 12 min förra året men i övrigt ingen skillnad. Vi har större pat, uterusar, blödnmängd jmf med SS. Operatörer annorlunda

12 Confounding factors såsom uterusvikt, operationstid, blödningsmängd, BMI, rökning, peroperativa komplikationer, ASA-klass, Hb, vårdtid Tittat på confounding facorts såsom rökning, BMI, uterusvikt, perop komplik, op-tid, blödningsmängd, vårdtid, Hb.

13 Återgå till gamla rutiner?
Fortsätta med vaginaltvätt på totala abdominella hysterektomier Ny analys av 2011 års hysterektomier Upphöra med vaginaltvätt på vaginala hysterektomier - behövs vaginaltvätt inför prolapskirurgi?? Östra har tjockare patienter o uterus väger mer, längre op-tid o större blödningsmängd perop, men ingen skillnad mellan åren

14 Tack!


Ladda ner ppt "Preoperativ vaginaltvätt inför hysterektomi -to be or not to be…"

Liknande presentationer


Google-annonser